СКИНУТИ

Проведення конкурсу відбувається відповідно до: 

Закону України "Про державну службу"
Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Копія паспорта громадянина України.
Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.
Письмова заява, в якій Ви повідомляєте, що до Вас не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надаєте згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно Вас відповідно до зазначеного Закону.
Копія (копії) документа (документів) про освіту.
Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
Заповнена (за зразком) особова картка встановленого зразка;
Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за  попередній рік (подається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Зверніть увагу:

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у підпунктах 2 і 4 цього пункту, пишуться власноручно.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі, додатком до якої є резюме.
Особа стосовно якої проводилася перевірка, визначена 1 Законом України “Про очищення влади” подає копію довідки про результати такої перевірки, засвідчену органом який здійснював таку перевірку.

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
Заявники можуть подавати документи особисто або поштою.
Важливо! Документи, подані (відправлені) кандидатами до державного органу, який проводить конкурс, не розглядаються у разі:
подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;
відправлення їх поштою після закінчення строку подання;
відправлення їх поштою протягом встановленого строку подання та надходження до державного органу менше ніж за три робочі дні до дати проведення конкурсу.

ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ 

Для подання документів на участь у конкурсі потрібно надати копію диплома магістра (спеціаліста) та\чи бакалавра  (молодшого бакалавра) та додатків до них.
Якщо у Вас іноземний документ про освіту: 
Визнання іноземних документів про освіту відбувається в індивідуальному порядку.
Уповноважений визнавати дипломи – Національний інформаційний центр академічної мобільності ENIC UKRAINE.

Документи, які необхідно подати:

заява;
засвідчені в установленому законодавством порядку копія та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту та додаток до нього;
копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності;
копії документів, що засвідчують особу заявника.
Попередньо необхідна онлайн-реєстрація на сайті http://naric.in.ua/.  Після реєстрації документи необхідно подати особисто або надіслати кур’єром.
Детальну інформацію щодо подачі документів для процедури визнання можна отримати в ДП "Інформаційно-іміджевий центр" Міністерства освіти і науки України 
за адресою: вул. В. Чорновола, 25, м. Київ, 01135
Тел.: 00 380 44 486 20 43, 00 380 44 486 25 43 
E-mail: centre@naric.in.ua
Поштова адреса: 01135, Україна, м. Київ, а/с 147
та на сайтах: www.enic.in.uawww.naric.in.ua.

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Видається у Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, затвердженому постановою КМУ  від 26.04.2017 № 301

1. Посвідчення можна отримати, якщо Ви маєте наступні документи:

документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою "5" за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою "відмінно" за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією "Українська мова та література" спеціальності "Філологія".
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим вищим навчальним закладом посвідчення відшкодовує зазначена особа.

2. Посвідчення можна отримати склавши іспит в уповноваженому ВНЗ.
Атестація у письмовій формі включає:
– письмове завдання з використанням технологій тестування;
– письмовий переказ тексту з фахових питань.
Атестація в усній формі включає:
– ділову розмову за визначеним сценарієм;
– повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.
Кожне тестове запитання має три варіанти відповіді, серед яких правильним є лише один. Кількість тестових завдань становить 25.
Тривалість виконання завдань у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.
Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку)
Приклади завдань.

Для проходження атестації необхідно:
З переліку уповноважених вищих навчальних закладів, розміщених на офіційному веб-сайті НАДС, обрати заклад, в якому працюють атестаційні комісії.
Оплатити вартість атестації та подати такі документи:

заява;
оригінал та копія паспорта громадянина України;
оригінал та копії документів про освіту з додатками;
оригінал та копія квитанції про оплату послуг.
Прибути до ВНЗ в день проходження атестації та пройти її.
Зверніть увагу, що учасники, які успішно пройшли атестацію, отримують посвідчення протягом 10 календарних днів з дати проходження атестації.

ДЕКЛАРАЦІЯ                                                                                

Подання декларацій здійснюється онлайн, з вкористанням ЕЦП,  на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції 
Декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.
З детальною інформацією щодо процедури заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також роз’ясненнями щодо її заповнення можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у розділі "Декларування" рубрики "Законодавство" підрубрики "Декларація".

Роз’яснення НАДС щодо подання особою, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантних посад державної служби, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Роз’яснення НАЗК щодо заповнення електронних декларацій 

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю

"Як подати е-декларацію" (онлайн курс Prometheus)

Додаткове роз’яснення 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

ЕЦП можна отримати в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів (АЦСК). В деяких АЦСК послуга отримання ЕЦП платна, але є і безкоштовні варіанти, наприклад, в АЦСК ПАТ КБ "Приватбанк". Для цього потрібно бути клієнтом Приватбанку та мати доступ до Приват 24.
Для отримання ЕЦП потрібно принести в найближче регіональне представництво Державної фіскальної служби України такі документи:

заповнену та підписану Реєстраційну картку (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
копію та оригінал ІПН;
копію паспорта (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) та оригінал;
порожній CD-R або USB-накопичувач для запису електронних ключів у потрібній кількості (для підпису та печатки знадобляться два CD-R або два USB-накопичувачі).
Перелік, контактну інформацію зазначених АЦСК та зразки заповнених заявок дивіться на сайті ЦСК ДФ 
Детальна інформація  щодо отримання електронного цифрового підпису.

Тести на державну службу (питання та відповіді 2018)https://test.gudsweb.org/

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ на знання законодавства з варіантами відповідей


 

ТОВ «Ядзакі Україна»

Створено 23 жовтня 2002 року рішенням засновників компанії Yazaki Corporation (Японія) та її дочірньої компанії Yazaki Europe Ltd. (офіс у Кельні, Німеччина) і є частиною міжнародної корпорації «YAZAKI», що займає більше 30 % світового ринку виготовлення кабельних схемних джутів для автомобілів. Завдяки високим стандартам праці та професійному менеджменту, компанія є лідером на ринку постачання електрокабельної продукції для потужних міжнародних компаній.

 

 

 

 

 

 

 

 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Минай, вул.Туряниці, буд.7

Тел. (0312) 429001 

www.yazaki-ukraine.com


 ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед»

Компанія Jabil (США) залишаючись одним з найбільших контрактних виробників електроніки у світі є розробником продуктових рішень, надає повний промисловий дизайн, забезпечує виробництво, здійснює постачання та управління продуктами.

Свою діяльність в Україні компанія розпочала у 2004 році, а 2007 року в с. Розівка було збудовано завод європейського рівня зі збирання виробів споживчої електроніки на замовлення всесвітньовідомих компаній.

З часу відкриття ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” виготовило понад 100 млн. пристроїв для замовників в трьох сегментах глобального ринку: автомобільному, інтелектуальної техніки і побутових приладів, а також телекомунікацій.

Наразі підприємство виробляє електроніку для брендів  Adtron, Gilat, Nespresso, Cardo, Nokia, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon.

15 березня 2019 року компанія  Jabil на базі існуючого заводу ввела в дію нові потужності зі складання електроніки (мобільних телефонів, медіаплеєрів та комп'ютерної техніки), збільшивши існуючу виробничу площу на 20,7 тис.кв.м. Таким чином, загальна площа високотехнологічного виробництва разом зі складськими приміщеннями склала 46,6 тис. кв.м.

Обсяг іноземних інвестицiй у новий виробничий майданчик досяг 16 млн. дол. США, а загалом за час роботи в Українi компанiя залучила 75 млн. дол. США. Завдяки повній реалізації проекту кiлькiсть працiвникiв поступово збiльшиться до 5 тисяч.

Завод має повний цикл виробництва починаючи з дизайну. 65% обсягу виробленої продукції призначено для телекомунікаційної галузі. Також підприємство виробляє продукцію для ринку "розумного дому", споживчі товари та товари для автомобільного сегменту.

Тут працюють над використанням штучного інтелекту на виробництві, що у результаті дозволить замінити частину рутинних функцій співробітників.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Розівка, вул.Концівська, буд.40

Тел: (0312) 64 97 07, (0312) 94 91 25

Jabil_Ukraine@jabil.com, http://jabil.com/


 ПрАТ «Єврокар»

ПрАТ «Єврокар» входить до складу Групи компаній Атолл Холдінг. Загальний обсяг інвестицій у проект «Єврокар» складає 250 млн. дол. США. Підприємство сертифіковано за міжнародними стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

19 грудня 2001 року в Закарпатській області було урочисто відкрито новий український завод з виробництва автомобілів. Будівництво першої черги підприємства зайняло 6 місяців. У грудні 2001 року на новому заводі була випущена перша партія моделей SKODA Octavia. А вже 15 березня 2002 року «Єврокар» розпочав серійне виробництво автомобілів марки SKODA. У травні 2006 року відбулося офіційне відкриття другої черги проекту - нового монтажного цеху з виробництва автомобілів. Це дрібновузлове виробництво, при якому монтаж автомобілів здійснюється на конвеєрних лініях з використанням технологічного процесу, аналогічного SKODA Auto a.s. У 2007 році було розпочато будівництво третьої черги проекту. У вересні 2009 року ПрАТ «Єврокар» завершило будівництво будівлі зварювального та фарбувального виробництв. У листопаді 2011 року на зварювальному виробництві була виготовлена пілотна партія кузовів, а вже в грудні 2011 року відбувся запуск нового фарбувального виробництва.

Потужності підприємства мають ряд технологічних інновацій, що забезпечують гнучкість виробничого процесу, а також унікальні для України технічні рішення. Виробничі потужності заводу розраховані на випуск 50 000 автомобілів на рік, закладений потенціал модернізації дозволяє збільшити їх обсяг виробництва до 100 000 одиниць на рік. На даний час «Єврокар» випускає майже увесь модельний ряд автомобілів марки SKODA.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Соломоново, вул. Перемоги, буд.46

Тел./факс: (0312)713911

www.eurocar.com.ua


ТОВ «ХІПП-Ужгород»

Підприємство зі 100-процентними іноземними інвестиціями створено у 1992 році для виробництва та реалізації за доступними цінами дитячого харчування, виготовленого з вітчизняної сировини. Продукція під маркою HIPP перевіреної якості та користується стабільним попитом як в Україні, так і за кордоном. Основним видом діяльності підприємства є: виробництво дитячого харчування, дитячих фіточаїв, фітованн, води питної, хлібобулочних виробів, плодів заморожених.
Починаючи з 2002 року ТОВ «ХІПП-Ужгород» співпрацює з Інститутом фітотерапії Ужгородського національного університету. В результаті розроблено 10 видів фіточаїв (для немовлят, дітей та годуючих мам), сировиною для яких є лікарські трави, вирощені в екологічно чистих районах Закарпаття.
У 2011 році в с. Кибляри була відкрита та акредитована власна виробнича лабораторія з двома підрозділами хімічний та бактеріологічний. 
У 2012 році зданий в експлуатацію цех із розливу дитячої питної води
ТМ «BEBEVITA», де встановлено дві лінії, що дозволяє розливати воду у ПЕТ пляшки ємкістю 5 л, 1,5 л, 0,33л.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Кибляри, буд. 135

Тел./факс: (0312)-615345


ФГ «Коник»

Фермерське господарство «Коник», засноване в 1992 році в с. Сторожниця, перебуває серед лідерів агропромислових підприємств краю, маючи в обробці 360 га сільгоспугідь, з них: 120 га під садівництвом та 240 га під картоплярством.

У яблуневому садівництві господарство має повний виробничий цикл, починаючи з виробництва власних саджанців і закінчуючи промисловою переробкою яблук.

 

 

 

 

 

 Натуральний яблучний сік добутий гравітаційним шляхом на центрифузі німецького виробництва без цукру та консервантів є дуже корисним для здоров’я людини, а термін його придатності становить 2 роки. У ньому повністю збережено великий вміст антиоксидантів, що допомагають боротись з раковими захворюваннями, а також пектин, який виводить з організму солі важких металів та радіонукліди.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Сторожниця, вул.Заводська, буд. 13

Тел./факс: (0312) 732361

www.konik-agro.com.ua 


ТОВ «Артіво»

Підприємство з австрійськими інвестиціями спеціалізується на виготовленні екологічно чистих меблів (столів, стільців, етажерок, сервантів, вітрин, ліжок тощо) та щитів меблевих хвойних порід. Натуральна деревина не засмічує навколишнє середовище і може використовуватись повторно.

Завдяки застосуванню екологічно чистих клеїв, а також технологічно відпрацьованому способу склеювання, меблі не містять формальдегідів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сюрте, вул. Ратівецька, буд 13А

т. (0312) 673213,   факс (0312) 671486


ТОВ «Дендро-Плюс»

ТОВ «Дендро-Плюс» - підприємство, що виготовляє високоякісні дерев’яні вікна, двері та меблі за сучасними технологіями та вимогами дизайну. Продукція фірми сертифікована і відповідає європейським стандартам якості.

За бажанням замовника підприємство виготовляє вироби з деревини ексклюзивних зразків за індивідуальними ескізами, а також ковані огорожі балконів, сходів, оригінальні ворота, хвіртки, декоративні решітки тощо.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Коритняни, Радіоцентр

Тел./факс: (0312) 660166

www.dendro.com.ua  


 ТОВ «Максіфлекс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Максіфлекс» засновано у 2007 році. Запуск новозбудованої фабрики відбувся в грудні 2008 року.

Підприємство спеціалізується на виготовлені лущеного шпону, клеєної фанери та гнуто-клеєних елементів меблів.

Деревина, що використовується на виробництві, а також вироблена з неї продукція мають міжнародний  сертифікат FSC.

В основі виробництва лежить використання якісної сировини, відповідність тенденціям зовнішніх ринків, широкий асортимент продукції та конкурентні ціни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Велика Добронь, вул. Малодобронська, буд 5/2

Тел./факс: (0312) 641131


 ТОВ «Стеклолюкс-Ужгород»

Підприємство спеціалізується на виготовленні металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей із застосуванням інноваційних технологій.

Продукція виготовлена з комплектуючих, що поставляються виробниками, визнаними на ринках по всьому світу. Високоякісні профілі з ПВХ та алюмінію з оптимальними фізико-механічних властивостями, що використовуються в будівництві як в Україні так і в Європі, гарантують надійність і довговічність виробів. Фурнітура та скло відомих постачальників забезпечують максимальну енергоефективність, безпеку і функціональність продуктів.

Виробництво віконних і дверних конструкцій здійснюється в процесі використання інноваційного технопарку обладнаного сучасними пилами і зварювальними апаратами для ПВХ профілів та алюмінію, фрезерними верстатами, лініями для гнуття арок різних конфігурацій та лінією ламінації профілю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Паладь-Комарівці, вул.Миру, буд.9

Тел./факс: (0312) 672769

www.nobilex.com.ua


 ДП «АПФ «Леанка»

Радгосп-завод «Середнянський», на базі якого створено агропромислову фірму «Леанка», був організований в 1946 році на базі одноосібних господарств.
У 1950 році до радгоспу приєднано колективне господарство ім. Кірова.
У 1952-1953 рр. на баланс радгоспу передали колишній завод шампанських вин.
Наприкінці 1959 року в результаті реорганізації відстаючих колгоспів до радгоспу приєднали колгосп «Україна».
У 1992 році радгосп-завод «Середнянський» змінив свій статус та назву. Відтоді це агропромислова фірма «Леанка» – підприємство з виноробства, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (винограду, зерна, молока, фруктів).
Фірма розміщена в 5 населених пунктах, об’єднує сім виробничих бригад, два винні заводи з підземними сховищами.

 

 

 

 

 

 

 

Вино в підвалах зберігається у дубових бочках. За усі роки існування бочки в ній зберігається вино тільки однієї марки. Чим старіша діжка тим краще для її вмісту.   Після збору врожаю виноград спресовують і трубами вже у вигляді виноматеріалу подають у спеціальні відстійники, а пізніше в бочки. Через півроку знімають верхній шар і чисте вино заливають у діжки для витримки вин.

  Через визначений для кожної марки час лабораторія перевіряє кондиції. Якщо все відповідає вимогам до цього сорту вино поступає в розлив.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул.Шевченка, буд.6
Тел./факс: (0312) 721031, 721174
leanka.zak@gmail.com


ВП «Кам’яницький кар’єр»

ВП «Кам’яницький кар’єр» - гірничодобувне підприємство з добування та переробки гірської породи андезитів на щебінь. Сировинною базою підприємства є Кам’яницьке родовище андезитів, розміщене в 12 кілометрах від м. Ужгорода та 0,5 км на північ від залізничної станції Кам’яниця.

Кам’яницьке родовище андезитів розроблялось вручну ще з 1880 року кустарним методом. Починаючи з 1905 року розробка почала проводитись із застосуванням буро-вибухових робіт. В 1932 році Міністерством шляхів сполучення Чехословацької Республіки на базі родовища був збудований каменедробильний завод потужністю 10 000 м3 щебеню на рік із застосуванням малоефективних механізмів.

У післявоєнний час завод неодноразово реконструювався і розширювався по  проектам інституту «Гіпротранспуть», остання реконструкція проводилась в 1972 році, при якій малоефективний залізничний транспорт вузької колії з однотонними вагонетками на добувних роботах було замінено на автомобільний.

Кам'яницьке кар'єроуправління має необхідні земельний та гірничий відводи і ліцензію на право користування надрами.

 

 

 

 

 

 

 Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Кам'яниця, вул. Ужанська, 135,1

Тел./факс: (0312) 731691


 ТОВ «Тисагаз»

Підприємстство спеціалізується на розвідуванні та промисловому видобуванні природного газу. Приватна газовидобувна компанія володіє читирма ліцензіями: Русько-Комарівське, Станівське, Королівське газові родовища та Ужгородський розвідувальний блок.

Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Вовкове, вул. Тайня

Тел./факс: (0312) 615979

 

Форма та порядок подання запиту

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Ужгородської районної державної адміністрації реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом апарату державної адміністрації.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть подати особисто письмовий запит на публічну інформацію у загальний відділ апарату державної адміністрації. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації від 12.05.2017 № 132 „Про внесення змін до розпорядження в.о. голови райдержадміністрації 17.01.2013 №13”. 

форми запиту

Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі.У разі надходження запиту на інформацію безпосередньо до структурного підрозділу державної адміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію невідкладно передає відповідний запит до загального відділу апарату державної адміністрації. 

Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не розглядаються.

Загальний відділ апарату державної адміністрації після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію керівнику державної адміністрації.

Після накладення резолюції на запит, відповідальна особа з питань запиту на інформацію негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту).

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, державна адміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається, відповідно до резолюції, структурним підрозділом державної адміністрації, який володіє запитуваною інформацією, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає. При цьому, у загальний відділ апарату райдержадміністрації надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів державної адміністрації, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

Загальний відділ апарату державної адміністрації систематично інформує  керівника державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та надає зазначену інформацію організаційному відділу апарату державної адміністрації для оприлюднення.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Форми.doc)Форми.doc59 kB

На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 9 червня 2011р. №589-р. „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року №21 „Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя”, розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації від 26.01.2012 №16 „Про обласний контактний центр” було утворено обласний контактний центр. 16 квітня 2013 року Державну установу Закарпатський контактний центр офіційно зареєстровано як самостійну юридичну особу про що внесено запис до ЄДР.

Закарпатський обласний контактний центр (далі Контактний центр) є бюджетною установою, що належать до сфери  управління обласної державної адміністрації та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації.
Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює Державна установа „Урядовий контактний центр”.

Основними завданнями Контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:
- приймання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через Інтернет; 
- опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;
- інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних витань державної політики;
2) проводить:
- аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
- моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подіє відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
- моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду;
4) подає на запит облдержадміністрації інформацію про звернення заявників та результати їх розгляду;
5) забезпечує їх взаємодію з посадовими особами райдержадміністрацій, міськвиконкомів, які відповідають за опрацювання звернень;
6) готує інформацію для формування інформаційно-наукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозицій щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру;
7) організовує інформування громадськості про роботу контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайти облдержадміністрації;
8) організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру.
Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

Працівники центру

Працівники центру

Директор Центру

Ганич

Світлана Василівна

тел./факс (0312) 61-62-90

Головний бухгалтер

Іванина Людмила Юріївна

тел. (0312) 61-62-90

Аналітики консолідованої інформації

Товт

Маріанна Тіберіївна

Петришинець

Людмила Василівна

тел. (0312) 61-42-80

Фахівці

Грегор

Катерина Леонідівна

Бачуріна

Віталія Віталіївна

тел. (0312) 61-42-08

Місцезнаходження:  88000, м.Ужгород, вул. Гойди, 8
e-mail: zokc@carpathia.gov.ua

Графік роботи Закарпатського обласного контактного центру:            
Понеділок – П’ятниця
з 9 год. 00 хв. – до 18 год. 00 хв.
Обідня перерва
з 13 год. 00 хв. – до 14 год. 00 хв.
Вихідні дні
Субота – Неділя

Всі дзвінки від громадян приймають фахівці Контактного центру за єдиним безкоштовним номером телефону обласної «гарячої лінії» 0-800-501-484 та невідкладно надсилають на опрацювання відповідним органам виконавчої влади, які розглядають звернення та надають письмові відповіді заявникам.

Графік роботи безкоштовної обласної «гарячої лінії»: з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 17:30 години, субота, неділя та святкові дні - вихідні.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

державної адміністрації

__21.09.2018_412

ПОЛОЖЕННЯ      
про колегію райдержадміністрації

І. Загальні засади

1. Положення про колегію райдержадміністрації визначає загальні засади утворення і діяльності колегії в райдержадміністрації.

2. Колегія райдержадміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання райдержадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою райдержадміністрації.

ІІ. Функції колегії

5. Колегія:

5.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

5.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території району;

формування та реалізації державної політики на території району.

5.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), району, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

5.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

5.5 Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

5.6. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

5.7. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

5.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавської дисципліни.

5.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

5.10. Крім питань, визначених у пункті 2.1.5 цього Положення, колегія райдержадміністрації:

заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерства, іншого   центрального органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з місцевою держадміністрацією;

розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб.

ІІІ. Склад колегії

6. До складу колегії входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

у разі потреби – керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських об’єднань, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

           ІV. Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на квартал (рік), у якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку кварталу (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, відповідним посадовим особам органів місцевого самоврядування.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням голови колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проекти рішень колегії;

список членів колегії;

список запрошених осіб, яка виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), що безпосередньо стосуються питань порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання, відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації, який контролює своєчасність їх подання та перевіряє правильність оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде голова райдержадміністрації (голова колегії), а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у засіданні колегії, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії загальний відділ апарату райдержадміністрації доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегіїз урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження голови райдержадміністрації).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником загального відділу, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегій оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує апарат райдержадміністрації.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату райдержадміністрації, а один примірник їх копій зберігається у відділі організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється райдержадміністрацією.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегій здійснює загальний відділ апарату райдержадміністрації.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях питання про стан виконання прийнятих нею рішень.

Вкладення:
Скачати цей файл (склад колегії.doc)склад колегії.doc32 kB

 

Сторінка застаріла, скористайтесь будь-ласка меню сайта

 

 

Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний елемент ринкової економіки істотно впливає на структуру перебудови у економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє економії та раціональному  використанню ресурсів, створює сприятливе середовище  для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечення стимулювання до інноваційних процесів та високоефективної праці.

За даними статистичної звітності кількість малих підприємств в районі становить 529 одиниць, кількість зайнятих працівників 2536 осіб, кількість найманих працівників 2227 осіб, витрати на оплату праці склали 105707,3 тис.грн. Найбільша кількість зайнятих працівників задіяна в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, туристичній сфері та інших.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає біля 74 малих підприємств. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  становив 1676842,8 тис.грн.

За станом на 1 квітня 2019 року в районі зареєстровано 3365 фізичних осіб – підприємців.

Фактично за I квартал 2019 року надійшло до Зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу (юридичних та фізичних осіб) – 94158,19 тис.грн. (від фізичних осіб – 17 936,53 тис.грн., юридичних осіб – 76 221,66 тис.грн.) Питома вага податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у загальних надходженнях до Зведеного бюджету складає - 57,0 %.

В Ужгородському  районі діє „Програма розвитку малого і середнього підприємництва у районі на 2019-2020 роки”затверджена рішенням двадцять дев’ятої сесії VII  скликання Ужгородської  районної  ради 07.12.2018 № 477.

Заходами Програми передбачено запровадження дієвих механізмів надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності, зокрема, впорядкування нормативного регулювання підприємницькою діяльністю, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підприємництва і т.д.

Для сприяння подальшому розвитку малого та середнього бізнесу здійснюється ресурсне забезпечення. Сформована та постійно оновлюється база даних вільних нежитлових приміщень, виробничих площ, вільних земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Першим кроком до ефективного ведення підприємницької діяльності є обізнаність громадян з основ ведення бізнесу. Районним центром зайнятості  проводиться цілеспрямована робота  щодо залучення безробітних до навчання за професіями, що дають можливість займатися підприємницькою діяльністю,   проводиться системно інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна робота щодо сприяння незайнятим громадянам у відкритті власної справи.

З метою  підтримки підприємницької діяльності спрощено процедуру започаткування власної справи та видачі документів дозвільного характеру. На сьогодні в районі на базі дозвільного офісу створено Центр надання адміністративних послуг, метою якого є організація зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання