Основні положення

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови райдержадміністрації від 17.01.2013 №13 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації” зі змінами, внесеними розпорядженням голови райдержадміністрації 12.05.2017 №132, згідно яких відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації, визначено відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (каб 210):

Відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

ПОЛЯК Руслана Миколаївна

Начальник відділу 
(0312) 61-29-32 тел./факс, приймальна 61-29-17

uzh-rda@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію. У кожному структурному підрозділі Ужгородської райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" розміщені на інформаційному стенді (каб.210)

 - Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація;

 - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Ужгородській  райдержадміністрації;

 - Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Ужгородській районній державній адміністрації.

Реалізувати право на доступ до  публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у  відділ документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації (каб.210), тел./факс 0312612932, тел.0312612917, особи з обмеженими можливостями (каб.109).

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації від  12.05.2017 №132. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);

2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

3) дату і підпис.

Для оформлення інформаційного запиту:

усно: тел.: 0312612932, тел./факс 0312612917

письмово: Голові Ужгородської райдержадміністрації, 88017, вул.Загорська, 10, м.Ужгород 

факс:  0312612932,    0312612917, e-mail:  uzh-rda@carpathia.gov.ua

Остання зміна сторінки: 28-01-2020 10:31