Антикорупційна політика

Форма повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушень Закону України „Про запобігання корупції”

ПАМ’ЯТКА щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” в Ужгородській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації

ПАМ’ЯТКА щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”

ПАМ’ЯТКА щодо правового статусу викривача, прав та гарантій його захисту в Ужгородській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації

ЗРАЗОК опитувального листа викривача

ПАМ’ЯТКА щодо загальних правил етичної поведінки працівників Ужгородської районної державної адміністрації – районної військової адміністрації

Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Роз'яснення щодо подання декларації "кандидата на посаду" та проведення спеціальної перевірки в умовах воєнного стану

Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку у банку-нерезиденту, проведення провірок)

РОЗ’ЯСНЕННЯ 'Щодо безоплатного одержання пільг, послуг і майна державними органами та органами місцевого самоврядування у вигляді благодійної допомоги в умовах дії правового режиму воєнного стану'

Пам’ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

В яких випадках треба подавати до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані?

ПЛАН з реалізації заходів антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації  на 2023 – 2024 роки в Ужгородській районній державній адміністрації – Ужгородській районній військовій адміністрації

Про план реалізації заходів Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2021 рік у райдержадміністрації

ПАМ’ЯТКА щодо ресурсів, які швидше допоможуть державним службовцям заповнити декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

ПАМ’ЯТКА щодо обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Роз'яснення щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці

Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів

НАЗК презентувало новий онлайн-курс „Візуй професійно”

Функція візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно- господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору: методична настанова

Типові приклади конфлікту інтересів

Остання зміна сторінки: 22-01-2024 11:37