СКИНУТИ

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керуються у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються  громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

 Сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками І кварталу 2015 року.

Так, на виконання  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року                № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розробляється  графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008головою райдержадміністрації затвердженографік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”.

Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів. Протягом  І півріччя 2015 року за результатами проведення виїзних прийомів громадян керівництвом державної адміністрації зареєстровано 9 звернень. Характер звернень, висловлених під час виїзних прийомів,  залежав від специфіки проблем населеного пункту.

Переважна більшість звернень вирішувалась безпосередньо на місці, інші бралися на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни. Всі усні звернення громадян, на які надано керівництвом райдержадміністрації роз'яснення щодо порядку та шляхів вирішення їх питань, реєструються і враховуються в аналітичних матеріалах.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Згідно  затвердженого графіку проведено 6 прямих телефонних ліній головою, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації. За результатами не зареєстровано тільки 1 звернення.

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на  засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2015 року розглянуто  питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2014 року”.

Крім того, на виконання пункту 4.9 Указу Президента України від 07 лютого 2008 № 109/2008 для оприлюднення матеріалів про організацію роботи зі зверненнями громадян   та вирішення порушених у них питань створено окрему сторінку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, яка періодично поповнюється новою інформацією.

Питання роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядається на нарадах керівників структурних підрозділів.

На виконання вимог пункту 5.1 Указу Президента від 7 лютого 2008 року  № 109/2008 протягом І півріччя 2015 року сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації проведено перевірки стану роботи зі зверненнями громадян та дотримання вимог вищевказаного Указу Президента України у виконавчих комітетах сільських рад. Як показують перевірки робота зі зверненнями громадян у більшості сільських рад є задовільною.

Під час перевірок головам та секретарям виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад надається методична та практична допомога.

Як свідчать статистичні дані, протягом І півріччя 2015 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 432 індивідуальних та колективних звернення, що на 207 більше ніх у аналогічному періоді 2014 року. Серед них індивідуальні становлять 95 % або 410, а колективні 5 % або 22.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 44, працівники бюджетної сфери –6 та інші;

- категоріями: інваліди різних нозологій –20 (інваліди І групи – 10, інваліди ІІ групи –6, інваліди ІІІ групи - 4 ), багатодітні сім’ї  - 10;

-  статтю:  199 жінок та 189 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, протягом  6 місяців 2015 року в райдержадміністрації зареєстровано 1 звернення  від жінки, якій присвоєно почесне звання України „Мати–героїня” та 1 від інваліда Великої Вітчизняної війни. Ці звернення розглянуті т.в.о.голови райдержадміністрації особисто,  про результати розгляду  заявників поінформовано письмово.

Позитивне вирішення питань у зверненнях громадян має безпосередній вплив на покращення соціально-економічного, культурного розвитку району, житлово-побутових умов, соціального благополуччя та зростання добробуту його мешканців.

Протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 889 (у І півріччі 2014 року-703) громадян.

    На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 23 звернення.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 438 питань різної тематики.За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни це:

питання соціального захисту , а саме надання матеріальної допомоги – 192 або 44%, питання сім’ї, а саме: надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 88 звернень або 20%, земельні питання – 70 або 16 %, питання транспорту – 15 або 3 % від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської (64), Баранинської (34), Оноківської (28), Сторожницької (25), Руськокомарівської (22), Коритнянської (21) сільських рад. 51 звернення отримано від жителів м. Ужгород.

Вирішення піднятих питань на місцях не зволікає громадян повторно звертатись до органів влади вищого рівня.

Але, є випадки, коли  деякі громадяни,  в надії кращого вирішення своїх питань, минаючи органи влади на місцях,  звертаються напряму до керівництва  обласної та районної державних адміністрацій.

Серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (367 або 85 %), а є такі, які надійшли через інші організації (65 або 15 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 50 звернень.

Крім того, райдержадміністрація отримала 2 звернення від Ужгородської районної ради та  4 від Ужгородської міжрайонної прокуратури.

Питання, підняті заявниками у зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 65 % - вирішено позитивно,  10 % - надано кваліфіковані роз’яснення, 15 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 2 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 53 звернення, що на 40 більше ніж за аналогічний період 2014 року.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

На  ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.