Звертаємо Вашу увагу, що з  01.04.2015 року  діє новий порядок виплати пенсії для працюючих пенсіонерів, встановлений відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” № 213-VIII від 02.03.2015 року, яким передбачено, що працюючим пенсіонерам пенсія  буде виплачуватися у розмірі 85% призначеного розміру пенсії, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн.,  крім  пільгової категорії громадян - інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Крім того, згідно норм Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” № 213-VIII від 02.03.2015 року також застосовуються нові умови виплати пенсій для громадян які отримують пенсії, призначені по спец законах, докладніше далі:

НОВИЙ ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ З 01.04.2015 РОКУ

(Окремо по випадках)

1. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" + робота на загальних підставах = пенсія виплачується у розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. *(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

2. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" + робота на посадах, які дають право на призначення пенсії **згідно законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій та статус суддів", "Про судову експертизу", “Про Національний банк України", “Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про Кабінет Міністрів України", Положення про помічника – консультанта народного депутата, Митного кодексу України = виплата пенсії припиняється(крім *).

3. Пенсія призначена згідно ** + робота на загальних підставах = пенсія виплачується у розмірі 85% призначеного розміру по спецзакону, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

4. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" +  робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  згідно ** = виплата пенсії припиняється (крім*).

5. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" + робота на загальних підставах = пенсія виплачується у повному розмірі.

6. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" + приватний підприємець = пенсіонерам, які мають прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, надбавки до пенсії, передбачені непрацездатним членам сім’ї відповідно до пункту "а" частини першої статті 16 та пункту "а" частини першої статті 24 цього Закону, не нараховуються".

7. Пенсія призначена відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" +  робота на посадах, які дають право на призначення пенсії відповідно до ** + увільнений від роботи в зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку на особливий період (АТО) = пенсія виплачується тільки у період участі у АТО, що підтверджується відповідною довідкою.

8. Пенсія призначена згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" + робота на науковій посаді =  пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

9. Пенсія призначена згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" + робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  згідно ** = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру згідно Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

10. Пенсія призначена згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" + робота на загальних підставах = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру згідно Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

11. Пенсія призначена згідно ** + робота на науковій посаді = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру відповідно до **, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

12. Пенсія призначена згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" +  робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  згідно ** = виплата пенсії припиняється (крім *).

13. Пенсія призначена згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" + робота на загальних підставах = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру згідно Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",  але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

14. Пенсія по інвалідності ІІІ гр. призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” + робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  згідно ** + відпустка по догляду за дитиною (не більше як до досягнення дитиною 6 років) = пенсія виплачується у розмірі  85 % але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

15. Пенсія призначена відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” + приватний підприємець = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру,  але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *) незалежно від факту отримання доходу від підприємницької діяльності.

16. Пенсія по втраті годувальника на заявника призначена відповідно до ** + робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  відповідно до ** = виплата пенсії припиняється (крім*).

17.  Пенсія по втраті годувальника на  неповнолітню дитину призначена відповідно до **, яка виплачується працюючим батькам (опікунам) = пенсія виплачується в повному обсязі.

18. Пенсія по втраті годувальника на заявника призначена відповідно до ** + робота на загальних підставах = пенсія виплачується в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність – 1423,50 грн. (крім *).

19. Пенсія по втраті годувальника призначена згідно Закону України “Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування” як інваліду з дитинства ІІІ групи + робота на посадах, які дають право на призначення пенсії  відповідно до ** + допомога в органах соціального захисту населення = виплата пенсії припиняється (крім *).

20. Сплата податку на доходи фізичних осіб і військового збору по пенсіях працюючих пенсіонерів з 1 квітня 2015 року:

Базою для оподаткування є розмір пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, який після визначення 85 відсотків призначеного розміру пенсії працюючих пенсіонерів перевищує 3654,00 грн. на місяць – у частині такого перевищення.

Наприклад, розмір пенсії з урахуванням надбавок, підвищень відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”  становить  5000,00 грн. Якщо пенсіонер працює не на посадах, які дають право на призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 4250,00 грн.

Оскільки розмір пенсії перевищує 3654,00 грн. на місяць, розмір пенсії в частині 596,00 грн. підлягає оподаткуванню. Податок на доходи фізичних осіб становить 15 відсотків – 89,40 грн., військовий збір – 8,94 грн.

До виплати пенсіонер отримає 4151,66 грн.

* (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту").

** Закони України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій та статус суддів", "Про судову експертизу", “Про Національний банк України", “Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про статус народного депутата України", "Про дипломатичну службу", "Про Кабінет Міністрів України", Положення про помічника – консультанта народного депутата, Митного кодексу України.