СКИНУТИ

Назва регуляторного акту:

   Розпорядження  голови Ужгородської   районної  державної адміністрації

№ 331 від 26.07.2010 року «Про затвердження цін на роботи (послуги) що виконуються архівним відділом Ужгородської районної державної адміністрації».

Назва виконавця заходів з відстеження:

   Архівний відділ Ужгородської районної державної адміністрації.

 Цілі прийняття акта:

   Розв’язати проблему недостатнього фінансування архіву  на необхідні видатки, надати можливість архівному відділу самому заробляти кошти, які необхідні для функціонування установи.

Строк виконання заходів з відстеження:

45 днів (липень, серпень)

Тип відстеження:

    Періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження:

    Статистичні дані.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася  результативність, способи     одержання даних:

    Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу всіх факторів : розміру  коштів, які надійшли від надання послуг, що виконуються архівним відділом,  фінансових можливостей державного бюджету на утримання архіву,

    Були використані показники: фінансова звітність про надходження та використання коштів спеціального рахунку   за надання архівних послуг, фінансово-економічні показники щодо фінансування з державного бюджету  на утримання управлінь та відділів райдержадміністрації ( в тому числі архівного відділу) .

Кількісні та якісні значення показників результативності:

    Протягом 2011-2014 років на спеціальний рахунок райдержадміністрації  від надання платних архівних послуг надійшло 23145 грн., які були використані на зміцнення матеріально - технічного забезпечення архіву та частково  були покриті фактичні витрати на утримання архіву за рахунок зменшення надходжень фінансування  з бюджету України.   

          

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

     Регуляторний акт не потребує змін чи доповнень, реалізація його положень дасть позитивну динаміку в діяльності та   розвитку архівної галузі району.