СКИНУТИ

Репродуктивне здоров'я є не просто свідченням відсутності хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій, а станом повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, що передбачає можливість задовільного та безпечного сексуального життя, здатність до відтворення, право чоловіків і жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних, прийнятних за вартістю методів планування сім'ї та інших обраних ними методів регулювання народжуваності, що не суперечать закону, а також право на доступ до відповідних послуг з охорони здоров'я, що дають змогу жінці безпечно перенести вагітність та пологи, а батькам - створити найкращі умови для народження здорової дитини.

Охорона репродуктивного здоров’я розглядається як сукупність методів, прийомів і послуг, що впливають на репродуктивну функцію та благополуччя шляхом попередження і вирішення проблем, які стосуються населення. Цим передбачено право чоловіків та жінок на інформацію та доступ до безпечних, ефективних і прийнятих методів планування сім’ї. Крім того, їм надається право доступу до відповідних послуг з охорони здоров’я, які дозволяють жінці безпечно перенести вагітність, пологи та народити здорову дитину.

Однією з ознак погіршення якості репродуктивного здоров'я жінок є зростання частоти ускладнень вагітності й пологів. Сьо­годні близько 70 % вагітних страждають на різні патологічні стани: анемію, гестоз, хвороби нирок, серцево-судинної системи та ін.

Важливим чинником, що знижує репродуктивний потенціал населення, є репродуктивні втрати внаслідок невиношування плода, що має місце в 9—10 % вагітних.

Протягом останніх років набули значного поширення хворо­би, що передаються статевим шляхом, залишається високим показник виявлення онкогінекологічної патології, зумовленої низьким рівнем інформованості населення про здоровий спосіб життя та необхідність регулярних профілактичних оглядів.

Про негативні тенденції свідчить також аналіз стану здоров'я підлітків. Так, кількість захворювань серед дівчат 15-17-річного віку становить 8277,3 на 10 тис., а юнаків відповідно -8135. При цьому протягом останніх років в Україні загальна захворюваність серед дівчат зросла в 1,7 раза, а хвороб сечостатевої системи та запалення репродуктивних органів у 4,6 раза. Значний вплив на репродуктивне здоров'я зазначеної категорії населення має поведінка та особисте ставлення до свого здоров'я. Негативну роль у репродуктивній поведінці підлітків та молоді відіграють пропаганда сексуального насилля, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків), що також потребує вжиття відповідних заходів з боку держави.

В Ужгородському районі на базі КЗ «Ужгородська районна лікарня» функціонує кабінет планування сім'ї та репродуктивного здоров'я, що займається профілактикою та лікуванням інфекцій, що передаються статевим шляхом, профілактики та запобіганню небажаної вагітності, консультування жінок з непліддям. Лікарем кабінету репродуктивного здоров'я Іванина Віталією Юріївною регулярно проводяться лекції та бесіди.

В Ужгородському районі було проведено ряд тематичнихінтерактивних занять з підлітками у школах на теми «Майбутнє варто планувати»,«Контрацепція: це ваше життя, це ваша відповідальність» . Молодь дізналася про сучасні методи запобігання непланованій вагітності, а також профілактику ВІЛ та ІПСШ, отримали інформаційні матеріали.

Зокрема, просвітницькі заняття проводились дляучнів 7-11 класів Ужгородського району (Чопська ЗОШ І-ІІІ ст. та Середнянська   ЗОШ І-ІІІ ст.).Розповідали проконтрацепцію,убезпечення відінфекцій, щопередаються статевим шляхом,відповідали начисленні запитання підлітків, поширювалитематичну літературу. Окрім того, відбулися лекції-бесіди для представників медичної спільноти про те, як говорити з молоддю про засоби контрацепції.

Інформаційно-просвітницька робота в Ужгородському районі проводиться і з жінками репродуктивного віку.Поширюються інформаційні матеріали на тему «Репродуктивне здоров’я в Україні»,«Здоров’я жінки та планування сім’ї».

Планування сім'ї є правом кожної людини. Небажані вагітності, що закінчуються абортом, так само, як і народження незапланованих дітей, становлять важливу соціальну та медичну проблему.