Відповідно   до   листа   Міністерства   економічного розвитку  і  торгівлі  України  від 17.03.2017 р.       № 3611-06/8785-06     інформуємо   про   підписання   Президентом   України 09.03.2017 р. Закону України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього     бізнесу  (COSME)     (2014-2020)”,    прийнятого    Верховною   Радою    України 22.02.2017 р.

CompetivenessofSmallandMediumEnterprises(далі - програма COSME) - європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу. Програма COSME- це набір тематичних проектів та програм на період із 2014 до 2020 роки із загальним бюджетом 2,3 млрд. евро. Перелік програм, що визначаються Європейською Комісією, щороку змінюється та викладається в окремому документі - Робочій програмі.

Доступна для України Робоча програма на 2017-й рік складається з 22 підпрограм, які класифіковано за трьома напрямками: полегшення виходу на зовнішні ринки; поліпшення умов для конкурентоспроможності; формування культури ведення бізнесу. У відповідних розділах Робочої програми міститься перелік із детальним описом підпрограм, їх цілями та завданнями, що фінансуються коштом COSME, а також очікуваними результатами, виділеним бюджетом та строками подачі проектів. Робоча програма доступна на офіційному веб-сайті Європейської Комісії за посиланням: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21624.

Більше детальної інформації про програму COSMEможна прочитати на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку у розділах: “Головна” - “Пріоритетні реформи” - “Програми підтримки підприємців”, або за посиланням: http://bit.lv/2mBWHiG, або на офіційному веб- сайті Європейського виконавчого агентства з МПС (ExecutiveagencyforSMEs - EASME): https://ec.europa.eu/easme/en/cosme.