СКИНУТИ

І.Доходи.

     Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти ( дотацію та субвенції з Державного бюджету) за 9 місяців 2016 року становлять 430 606,0 тис.грн., що складає 81,0 % виконання  плану затвердженого на рік з урахуванням змін ( 531 675,4 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано  у сумі          165 798,1 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    174 951,5 тис.грн.,що складає  94,8 % виконання;
  • за 9 місяців 2016 року отримано базову дотацію з державного бюджету у сумі 4 415,7 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін –    5 887,8 тис.грн.,що складає  75,0 % виконання.
  • субвенції з Державного бюджету отримано  у сумі 211 782,8 тис.грн.,  при  річному затвердженому плані з урахуванням змін 279 245,0  тис.грн., що складає 75,8 відсотка. В тому числі: субвенції на соціальний захист населення у сумі  117 455,7 тис.грн., що складає 76,0 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (154 446,5 тис.грн.), освітня субвенція у сумі – 64 237,1 тис.грн., що складає 75,7 відсотка затвердженого плану на рік (84 865,0 тис.грн) та медична субвенція – 30 090,0 тис.грн., що складає 75,4 відсотка  затвердженого плану на рік (39 933,5 тис.грн.);
  • інші внутрішні міжбюджетні трансферти одержано в сумі  48 609,4 тис.грн. В тому числі: інші додаткові дотації, що одержуються  з районного бюджету сільськими бюджетами у сумі 30 146,3 тис.грн.;  інших субвенції для сільських бюджетів надано в сумі 18 463,1 тис.грн.

          Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) Ужгородського району за 9 місяців 2016 року подано в додатку 1.

         До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за               9 місяців 2016 року  надійшло платежів у сумі  157 748,1  тис.грн., при  плані на звітний період  – 136 917,1 тис.грн., що складає 115,2 % виконання, понад план поступило платежів у сумі  20 831,0 тисяч гривень.

         Із 34 місцевих бюджетів 3 сільські бюджети не виконали планові показники, серед яких  Ірлявська сільська рада (87,4 % виконання або недоотримано 29,0 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб), Паладь-Комарівська сільська рад (96,2% виконання або недоотримано 15,8 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників) та Яроцька сільська рада (97,5% виконання або недоотримано 3,4 тис.грн., у зв’язку із невиконанням показника по земельному податку з фізичних осіб).

       Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищного бюджетів подано в додатку 2.

        Зміни у податковому та бюджетному законодавстві , прийняті наприкінці 2015 року, вплинули на збільшення надходжень загального фонду дохідної частини  місцевих бюджетів у 2016 році. Основним податком, який становить 43,5% питомої ваги від усіх надходжень загального фонду залишається  податок та збір на доходи фізичних осіб.

Податок та збір на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району  за  9 місяців 2016 року  виконано на 106,6 % ( при плані – 64352,2 тис.грн. надійшло – 68571,3 тис.грн.). Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень даного виду податку  у звітному періоді є застосування з 2016 року єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб, замість 15% та 20%, що діяли у 2015 році.

Другим по питомій вазі, у загальній сумі надходжень зведеного місцевого бюджету району у 2016 році, є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. За 9 місяців 2016 року фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів даного податку у сумі 44 128,5 тис.грн. при плані – 34 815,4 тис.грн. ,що становить 126,7% перевиконання або понад план надійшло 9 313,1 тис.грн..Основним фактором, який вплинув на збільшення находжень є збільшення у 2016 році ставок акцизного податку на алкогольні та тютюнові вироби.

Плати за землю за 9 місяців 2016 року  надійшло 18 211,4 тис.грн. при  плані 14567,9 тис.грн. , що складає 125,0 % виконання  або понад план надійшло 3643,5 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від орендної плати за землю та земельного податку з юридичних осіб. На збільшення надходжень вплинула індексація нормативно  грошової оцінки земель.

Фактичні надходження єдиного податку за 9 місяців 2016 року становлять 15 046,7 тис.грн. при плані – 14 281,2 тис.грн.,  перевиконання склало 105,4 % або понад план поступило 765,5 тис.грн. За усіма видами надходжень єдиного податку також спостерігається перевиконання запланованих показників.Єдиного податку з юридичних осіб  фактично надійшло 4 301,2 тис.грн. при плані на 9 місяців 2016 року – 4 041,6 тис.грн. або понад план надійшло 259,7 тис.грн., єдиного податку з фізичних осіб при плані на звітний період  9 745,7 тис.грн. фактично надійшло 10 044,0 тис.грн. або на 298,3 тис.грн. більше. Єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників фактично поступило 698,8 тис.грн при плані 494,0 тис.грн. або на 204,8 тис.грн. більше. У 2016 році були прийняті зміни, щодо  збільшення ставок для платників третьої групи: з 2 до 3% (для платників ПДВ) - та з 4 до 5% (для неплатників ПДВ) та збільшення ставки для платників четвертої групи, з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за 9 місяців 2016 року становить 6 260,4 тис.грн. при плані 4 468,8 тис.грн., або 140,1%. Це кошти ,які надходять від державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та державної карантинної інспекції. Вказані кошти зараховуються до бюджетів сільських рад на території яких знаходяться пункти видачі дозволів (Великолазівська та Соломонівська сільські ради) та відповідне відділення державної карантинної інспекції на території Оноківської сільської ради.

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за 9 місяців 2016 року надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 1546,1 тис.грн. при  уточненому плані на рік  936,7 тис.грн., що складає 165,1 %  виконання. До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 929,1 тис.грн., що складає 130,8 % річного уточненого плану (710,1 тис.грн.). В тому числі: від продажу земельних ділянок  у сумі 405,7 тис.грн., або 146,6 % річного уточненого плану (276,7 тис.грн.) та  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 523,4 тис.грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за 9 місяців 2016 року (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

ІІ. Видатки та заборгованість

Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за 9 місяців 2016 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 381 546,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 319 291,6 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 62 255,1 тис.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 9 місяців 2016 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 115 435,7 тис.грн. або 36,2 % від загального обсягу видатків, видатки на фінансування установ і закладів освіти – 27,9 % або 89 133,8 тис.грн. та охорони здоров`я – 9,7 % або 30 940,2 тис.грн. Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за 9 місяців 2016 року подано в додатку 4.

Виконання видатків, на утримання бюджетних установ  за галузями в розрізі низових бюджетів за 9 місяців 2016 року  подано в додатку 5.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.10.2016 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 291 583,1 тис.грн. або 91,3 відсотка від загальної суми видатків за цей період. На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 125 112,1 тис.грн., що складає 39,2 відсотка загальної суми видатків. Виконання захищених статей видатків в розрізі місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 року подано в додатку 6.

На оплату енергоносіїв за звітній період бюджетними установами району використано 10 121,3 тис.грн., що складає 48,7 % від затверджених призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв поточного року.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів (КФК 150000 «Будівництво»)  при річному плані 37 016,9 тис.грн. виконано в сумі 12 975,1 тис.грн або на 35 %.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг разом по загальному та спеціальному фондах профінансовано у сумі 21 994,6 тис.грн., або 46,5 % до уточненого річного плану 47 327,8 тис.грн.).

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств склали 800 тис.грн. або 98,6 % до уточненого річного плану (811,5тис.грн.).

На охорону та раціональне використання земель за звітній період спрямовано кошти у сумі 182,0 тис.грн. або 49,2 % до уточненого плану на рік (370,0 тис.грн.).

Кошти цільових фондів на охорону навколишнього природного середовища при уточненому плані на рік 1 046,2 тис.грн., виконано у сумі 136,9 тис.грн. або на 13 %.

Залишки по коштах спеціального фонду на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.10.2016 року становлять 18 723,5 тис.грн. та подані в додатку 7.

Дебіторська заборгованістьстаном на 01.10.2016 року, складає 606,2тис.грн., а саме:

- по загальному фонду11,1 тис.грн.

- 0,2 тис.грн. по Ужгородській районній раді невідшкодування орендарями вивіз твердих побутових відходів та за спожиту електроенергію;

- 10,9 тис.грн. по Руськокомарівській сільській раді, заборгованість виникла внаслідок оплати авансу за ПЗ щодо встановлення та зміни меж населеного пункту; П-звіт з топографічних змін за межами населеного пункту; тех.документації із інвентаризації земельних ділянок за межами та в межах населеного пункту ;

- по спеціальному фонду 595,2 тис. грн., з них:

- 0,1 тис.грн. по Ужгородській районній раді, заборгованість виникла в результаті невідшкодування витрат орендарями плати за землю;

- 7,8 тис.грн. заборгованість виникла по відділу охорони здоров’я Ужгородської РДА в зв’язку з оплатою авансу податку на додану вартість;

- 4,8 тис.грн. по Сторожницькій сільській раді (прострочена) – будівництво ШПРГ та газопроводу низького тиску – заборгованість виникла за наслідками ревізії КРУ в Ужгородському, В.Березнянському, Перечинському районах та    м. Чоп з окремих питань фінансово – господарської діяльності в Сторожницькій сільській раді за 2007-2009 рр. Для усунення заборгованості сільська рада звернулась до Ужгородської міжрайонної прокуратури, яка подала документи по ВАТ «Закарпатгаз» в суд; 

- 285,5 тис.грн.  по Коритнянській сільській раді – авансовий платіж за «Реконструкцію системи водопостачання в с. Коритняни, с. Кінчиш Ужгородського району І черга (коригування);

- 154,4 тис.грн. по Кам’яницькій сільській раді аванс за капітальний ремонт даху дитячого садка с.Кам’яниця та за капітальний ремонт вулиці Фрунзе (Вузька) с.Кам’яниця;

- 142,6 тис.грн.  по відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської РДА аванс за закупівлю підручників для учнів 4-7 класів.

Станом на 01.10.2016 року сума кредиторської заборгованості становить              18 340,6 тис.грн.  

- по загальному фонду бюджету - 18 196,1 тис.грн. а саме :

- 3 742,5 тис.грн. - по пільгах ветеранам війни, дітям війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, у тому числі 0,5 тис. грн. прострочена заборгованість за 2015 рік за пільги громадянам на послуги зв’язку;

- 670,2 тис.грн. – пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги та на придбання твердого палива та скріпленого газу; 

- 13 498,9 тис.грн. -  додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг та субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 284,5 тис.грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік за  пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів з державного бюджету.

- по спеціальному фонду кредиторська заборгованість становить                     144,5 тис.грн. по відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської  РДА за капітальний ремонт Киблярівської ЗОШ.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по загальному фонду на початок 2016 року, заборгованість станом на 01.10.2016 року збільшилась на    14052,4 тис.грн., по спеціальному – на 144,5 тис.грн.