Діяльність

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ;
 • сприяння врахуванню ОВВ громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада:

 • є одним із ключових учасників процесу організації і проведення ОВВ консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 • подає ОВВ, при якому вона утворена, обов'язкові для розгляду пропозиції щодо:
 1. підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері,
 2. удосконалення роботи ОВВ;
 • збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

Реалізовуючи функцію громадського контролю, громадська рада:

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ОВВ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • контролює, на скільки ОВВ враховує пропозиції та зауваження громадськості;
 • контролює дотримання ОВВ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Протокол установичх зборів по формуванню Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації 26.04.2018 року

Склад Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації

Положення про Громадську раду при райдержадміністрації 

Регламент Громадської ради при райдержадміністрації 

Остання зміна сторінки: 09-04-2020 09:58