Основні положення

Доступ до публічної інформації

На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” від 13.01.11 №2939-VI, Указу Президента України від 05.05.11 №547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” видано розпорядження голови райдержадміністрації від 26.02.2020 №81 „Про забезпечення доступу до публічної інформації”, згідно якого відповідальним за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням відповідей на запити на інформацію, які надійшли на ім’я голови, першого заступника та заступника голови райдержадміністрації та до апарату райдержадміністрації, визначено відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації:

Відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

ПОЛЯК Руслана Миколаївна

Начальник відділу 
(0312) 61-29-32 тел./факс, приймальна 61-29-17

uzh-rda@carpathia.gov.ua

Затверджено форми запитів на інформацію. У кожному структурному підрозділі Ужгородської райдержадміністрації визначено відповідальну особу, на яку покладено функцію із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації.

Нормативні документи та інформаційні матеріали щодо виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” розміщені у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації:

 - Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська районна державна адміністрація;

 - Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Ужгородській  райдержадміністрації;

 - Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Ужгородській районній державній адміністрації. (зі змінами).

Реалізувати право на доступ до  публічної інформації юридичні та фізичні особи України можуть, звернувшись у відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації (каб.210), тел./факс 0312 612932, тел.0312 612917, особи з обмеженими можливостями (каб.109).

Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації від 26.02.2020 №81 „Про забезпечення доступу до публічної інформації”. При цьому необхідно вказати:
      1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);

     2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);

     3) дату і підпис.

      Для оформлення інформаційного запиту:

      усно: тел.: 0312 612932, тел./факс 0312 612917

       письмово:  Голові Ужгородської райдержадміністрації, 88017, вул.Загорська, 10, м.Ужгород 

       факс:  0312612932,    0312612917, e-mail:  uzh-rda@carpathia.gov.ua

 

Остання зміна сторінки: 14-04-2021 15:59