Про районний бюджет на 2020 рік

Районний бюджет на 2020 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Показники соціальних стандартів та обсяги трансфертів з державного бюджету враховано відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

В дохідній частині загального фонду районного бюджету заплановано надходження податків і зборів на рівні цього року, дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я на суму, майже у 2,5 рази меншу ніж у 2019 році. Основною підставою для зменшення цього показника є перехід районної лікарні на пряме фінансування з Києва, починаючи з 1 квітня 2020 року.

Також, районному бюджету доведено з державного бюджету на 2020 рік реверсну дотацію в сумі 4млн.485тис.грн., тобто із районного бюджету протягом наступного року будуть вилучатись кошти до державного бюджету. Однак, це свідчить про те, що надходження з податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя району за 2018 рік становлять більше ніж 2854,98 грн., при середньому по Україні 2595,44 грн.

Крім цього, в дохідній частині бюджету враховано 6 субвенцій, що мають цільове призначення.

Загальний обсяг доходів районного бюджету, включаючи податки і збори (обов’язкові платежі) по загальному і спеціальному фондах та трансферти з місцевого та державного бюджетів, затверджено в сумі 379млн.982,4тис.грн.

За загальним фондом доходи складають 378млн.277,9тис.грн., у тому числі: податки, збори (обов’язкові платежі) 202млн.260тис.грн, офіційні трансферти, включаючи субвенції та дотації, 176млн.017,9тис.грн.

За спеціальним фондом враховано доходи по власних надходженнях бюджетних установ у сумі 1млн.704,5тис.грн.

Слід зауважити, що у 2020 році у районних бюджетах не передбачено субвенції соціального характеру (на надання пільг та субсидій населенню, допомог сім’ям з дітьми і інших соціальних виплат). Видатки на ці цілі здійснюватимуться Міністерством соціальної політики України за окремою бюджетною програмою.

Роль основного джерела доходів загального фонду районного бюджету залишається за податком на доходи фізичних осіб. Плановий показник по податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік районного бюджету складає 201млн.091,4тис.грн.

При розрахунку видаткової частини районного бюджету враховано ріст розміру мінімальної заробітної до 4723 грн., розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 2102 грн. та індексу споживчих цін на 6 відсотків.

Загальний обсяг видатків районного бюджету на 2020 рік передбачено у сумі 379млн.232,4 тис.грн., (загальний фонд – 363млн.442,9 тис. грн., спеціальний – 15млн.789,5 тис.грн.), з яких 56млн.644,9тис. грн., кошти, що передаються Середнянському селищному та сільським бюджетам на утримання дитячих дошкільних закладів та закладів культури.

Видатки на захищені статті передбачено в бюджеті в повному обсязі, однак протягом року планується оптимізація мережі установ та впорядкування штатної чисельності працівників бюджетної сфери.

Згідно програми соціально-економічного та культурного розвитку району передбачено кошти на виконання  20 районних програм.

Резервний фонд районного бюджету для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути враховані, під час їх розподілу передбачено в сумі 1млн.700тис.грн.

 

Остання зміна сторінки: 21-12-2019 15:02