Пояснювальна записка про підсумки виконання районного бюджету за 2023 рік (ДОДАТКИ)

Доходи  Надходження загального фонду районного бюджету за 2023 рік, включаючи субвенцію з державного бюджету, склали 4 737,0 тис.грн., що становить 125,3% до плану на звітну дату, або на 1 133,2,4тис.грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2022 року (факт за 2022 рік – 3 603,8тис.грн.)

Адміністративні штрафи та інші санкції, що не були запланованими, надійшли у сумі 7,1 тис.грн.

Кошти гарантійного та реєстраційного внеску, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету, надійшли в сумі 0,7 тис.грн., які не були заплановані.

Адміністративні збори за державну реєстрацію, що не були заплановані при плануванні бюджету, надійшли у сумі 2,1 тис.грн.

Сума коштів від надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склала 1 749,5 тис.грн. або 212,3 % від затвердженого плану. Із вказаної суми надходжень 982,0 тис.грн. це погашена заборгованість, що склалась станом на 01.01.2023 року.

Інших неподаткових надходжень (кошти попередніх періодів, виявлені при перевірках та власні надходження бюджетних установ, що ліквідовуються), що не були заплановані, надійшло у сумі 19,7тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень                                 надійшла у сумі 1 284,9 тис.грн., що складає 100 %  від затвердженого плану на звітну дату.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла в сумі 1 673,0 тис.грн., що складає 100 % від затвердженого плану.

Видатки районного бюджету за 2023 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 4 353,0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 2 678,4 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 1 674,6 тис.грн.

Станом на 01.01.2023 року із загальної суми видатків 2 331,3 тис.грн. використано на утримання апарату районної ради.

На виконання заходів 4 районних програм за 2023 рік використано       348,8 тис. грн., при уточненому плані за рік 427,4 тис. грн., що становить     81,6 %.

Станом на 01.01.2024 року сума кредиторської заборгованості загального фонду бюджету складає 368,2 тис.грн. (в т.ч. прострочена в сумі – 368,2 тис.грн.) Заборгованість по таких видах державних соціальних послуг: КПКВК 0813032 – пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку КЕКВ 2730 в сумі 105,7 тис.грн., КПКВК 0813033 КЕКВ 2730 у сумі 60,9 тис.грн. виникла у зв’язку з реорганізацією управління шляхом приєднання УСЗН Перечинської РДА та УСЗН Великоберезнянської РДА на підставі передавальних актів майна, прав та обов’язків перед ПАТ «Укртелеком» . та КПКВК 0813033 КЕКВ 2610 – прострочена заборгованість за 2015 рік - компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у сумі 201,6 тис.грн. що може бути погашена лише згідно відповідних судових рішень.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 р. відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 280,8 тис.грн.:

 - 139,0 тис.грн. (в т.ч. прострочена -139,0 тис.грн.) по УСЗН Ужгородської РДА по таких видах соціальної підтримки: допомога одиноким матерям – 132,8 тис.грн., державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 6,2 тис.грн. Дана дебіторська заборгованість взята на облік у зв’язку з реорганізацією управління шляхом приєднання УСЗН Перечинської РДА на підставі передавальних актів майна, прав та обов’язків. Виникла заборгованість у зв’язку з переплатою різних видів державної соціальної допомоги з вини одержувачів, а саме у зв’язку з поданням ними недостовірних даних про працевлаштування, звільнення з роботи, розмір доходів та майновий стан сім’ї, несвоєчасного інформування управління про зміни в складі сім’ї, які впливають на розмір або право отримання різних видів державної соціальної допомоги. Заборгованість була виявлена управлінням шляхом подання запитів до органів державної податкової інспекції за місцем працевлаштування одержувачів. За результатами виявлених переплат управлінням письмово повідомлено одержувачів про необхідність повернення надміру виплачених коштів, кожним з яких подані письмові заяви про добровільне повернення надміру отриманої допомоги із зазначенням термінів. В разі неповернення одержувачами коштів добровільно в установлені строки, управлінням вирішується питання про їх стягнення в судовому порядку.;

- 141,8 тис.грн. по Ужгородській районній раді виникла у зв’язку з оплатою авансового платежу за грудень місяць 2023 р. по оплаті за електроенергію та природній газ відповідно до укладених договорів на відшкодування комунальних послуг та відповідно постанови КМУ від 04 грудня 2019 р. №1070 «Про питання здійснення розпорядниками (одержувачами) коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».     

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2024 року складає 340,1 тис. грн. по Ужгородській РДА - придбання обладнання для об’єкту ”Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Кам’яниця Ужгородського району - будівництво”. За результатами проведеної ревізії встановлено недостачу устаткування, обладнання на суму 340 126,56 грн., допущене порушення призвело до матеріальної шкоди районного бюджету. На підставі наказу №907/901/20 видано 25.08.2021 року Господарським судом Закарпатської області, відкрито виконавче впровадження про стягнення заборгованості з ТОВ «ОЛІВІЯ ІМПОРТ» на користь Ужгородської районної державної адміністрації.

Інформація про виконання видатків районного бюджету за 2023 рік

Остання зміна сторінки: 06-03-2024 21:29