ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 40075815 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Планована діяльність, її характеристика.
«Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва в Закарпатській області» Метою розробки проекту є доповнення схеми розвитку перевезення в Закарпатській області, будівництвом колії 1435 мм від станції Ужгород через станцію Струмківка до станції Чоп з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж. Передбачається виконання повного комплексу робіт з будівництва колії 1435мм, суміщеної колії 1435 мм з колією 1520мм, реконструкція штучних споруд на дільниці, реконструкція об’єктів та мереж інженерного забезпечення інфраструктури залізниці.

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Щодо оцінки впливу на довкілля. Ужгородська РДА

Остання зміна сторінки: 13-02-2024 10:30