ПРАВО ДІТЕЙ НА ОСВІТУ

Право дитини на освіту відіграє важливу роль у формуванні суспільства. Діти – майбутнє України. Їм обов’язково доведеться брати участь у діяльності та розвитку держави. Освічені діти сьогодні – запорука успішної країни завтра. Тому соціальна та правова підтримка дитинства є пріоритетним напрямом у досягненні поставлених державою цілей. Право на освіту є основоположним соціально-культурним правом, що забезпечує стабільний розвиток молодого покоління.

Всебічний розвиток дитини, як члена суспільства повністю залежить від можливості повною мірою реалізовувати свої права. Якісна початкова освіта надає дітям рівні вихідні шанси і дозволяє досягнути успіху на наступних етапах навчання. Вони мають право на повноцінну освіту з раннього віку. Основою реалізації прав дітей на освіту є велика кількість нормативних актів як в Україні, так і у світі.

Отже, ст.19 ЗУ „Про охорону дитинства” визначено, що кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти. Статтею 53 Конституції України кожному гарантовано право на освіту. Визначено, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. Ст.ст. 2,6. ЗУ „Про загальну середню освіту” визначено, що основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є передусім забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, а також зазначено що громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Закон України „Про дошкільну освіту” статями 2 та 6 виокремлює за основне завдання - забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти. Зауважує, що принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини. Право громадян України на доступну освіту врегульовано також ст..ст. 3,6 ЗУ «Про освіту”.

Рішеннм Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004 визначено, що доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України(254к/96-ВР), означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права. Це ж право визначено статтею 2 Першого Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

Конвенція про права дитини, яка ратифікована постановою Верховної Ради України № 789ХІІ (78912) від 27 лютого 1991 та набула чинності для України 27 вересня 1991 статтею 18, визначає що держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми, а статтею 28:
держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту. Ст.26 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, ст. 13 визначає, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів

Виходячи з такого високого (міжнародного) рівня закріплення права дітей на освіту, можна стверджувати, що воно є одним із основоположних прав, яке забезпечується та регламентується всіма державами. Діти як категорія людей, що обмежені віковими рамками, також мають право на освіту на рівні з повнолітніми цівильно дієздатними особами.

Для більш повного осмислення теоретичних основ автономності дітей при реалізації права на освіту та беручи до уваги, що дитина залежно від віку набуває додаткових прав на певний вид освіти варто розмежовувати всі комплексні права дітей на освіту. Отже, діти мають право на: - батьківську освіту; - дошкільну освіту; - шкільну освіту; - позашкільну освіту; - професійну освіту; - вищу освіту; - самоосвіту. Тому, по-перше, освіта для дітей є комплексним явищем; по-друге, право дитини, є не стільки її правом, скільки обов’язком її батькі.

Традиційно на початку кожного навчального року в Ужгородському районі проводиться Всеукраїнський профілактичний захід „Урок” з метою виявлення дітей, які не приступили до занять у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Відповідно на наказу служби у справах дітей облдержадміністрації від 23.08.2018р. № 61 „Про організацію проведення у 2018 році в області профілактичного заходу „Урок”, з метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища, соціального захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності, безпритульності та негативним проявам у дитячому середовищі працівниками служби у справах дітей Ужгородської райдержадміністрації із працівниками сектору превенції Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП у Закарпатській області області, відділам освіти, молоді та спорту, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться рейд «Урок» у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Мета проведення такого заходу, не тільки виявлення дітей, які без поважних причин не приступили до занять, вжиття заходів по залучення дітей до навчання, але й популяризація захисту прав дітей, профілактичні бесіди з учнями, які без поважних причин пропускають заняття, та з батьками щодо належного виконання своїх батьківських обов’язків, а саме: обов’язковістю здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

В рамках проведення рейду, одночасно з  дітьми, що схильні до бродяжництва, які систематично залишають місце свого проживання, перебувають на обліку у ССД, та секторі превенції Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області  проведено відповідну профілактичну роботу з метою запобігання вчинення ними правопорушень та недопущення негативних проявів поведінки, пропусків занять без поважних причин, залишення постійного місця проживання.

Рейд „Урок” продовжуватиметься протягом вересня – жовтня поточного року. Між відомча нарада за підсумками роботи запланована на листопад 2019 року. Заходи по охопленню всіх дітей навчанням, триватимуть протягом усього навчального року.

Начальник служби І.Коста

Остання зміна сторінки: 27-11-2019 14:44