СКИНУТИ

Оголошення

До уваги громадськості!

Відповідно до Протоколу установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації від 26 квітня 2018 року запрошуємо представників інститутів громадянського суспільства: громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України і провадять діяльність на території України, до складу Громадської ради при райдержадміністрації.

Для участі необхідно подати заяву в довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадського суспільства (ІГС).

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із Статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

-  відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи, оформлені належним чином, приймаються за адресою: 88017, м Ужгород, вул.Загорська, 10, каб. 312 (ІІІ поверх), відділ організаційної роботи апарату Ужгородської райдержадміністрації

у робочі дні - з 8.00 до 17.00 години,

у п’ятницю - з 8.00 до 15.45 години.

Телефони для довідок: 616919. Контактна особа: Шляхта Ольга Василівна,

e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua

Зразки документів для участі в установчих зборах розміщено на офіційному веб-сайті Ужгородської державної адміністрації в рубриці „Громадська рада при райдержадміністрації”, підрубриці „Ініціативна група”. 

Порядок розгляду поданих документів та підстави для відмови представнику інституту громадянського суспільства визначаються згідно з Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 

Ужгородське управління ГУ ДФС у Закарпатській області інформує, що постановою КМ України від 22.05.2019 №423 затверджено зміни до «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього».
       У новій редакції викладена реєстраційна заява платника податку за формою №1-РН.

       Реєстраційна заява та документи, що додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, розглядаються протягом трьох робочих днів з дня їх отримання. У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.
       Також сам Порядок доповнено новим пунктом 121, відповідно до якого неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

       Постанова №423 набрала чинності з 29 травня 2019 року.

За матеріалами Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській області

Нагадуємо, що спливає строк  для безкоштовного приведення статутів товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність до вимог законодавства

17.06.2018 набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон).
Законом встановлено вимоги, зокрема щодо відомостей, які мають бути зазначені у статуті товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю (далі - товариства).

Відповідно до пункту 3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону протягом року з дня набрання чинності цим законом положення статутів товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим законом.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 2) у разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

Відповідно до пункту п'ятого глави восьмої Закону товариства звільняються від адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

В подальшому, згідно з статтею 36 Закону 2 за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зокрема товариства, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону у статуті товариства зазначаються відомості про: повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Крім того, частиною шостою статті 11 Закону встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Такими відомостями можуть бути, зокрема положення, що стосуються:
надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв'язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15 Закону); 
порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18 Закону);
порядку реалізації переважного права учасників товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства (ст. 20 Закону); 
відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21 Закону); 
виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26, 27 Закону);
проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41 Закону).

Рекомендуємо керівникам та засновникам товариств привести зміст статуту товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом тижня.

 

Оноківська та Баранинська сільські ради Ужгородського району також здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.


Жителям сіл Оноківці, Оріховиця для державної реєстрації нерухомості можна звертатись до державного реєстратора Оноківської сільської ради Коцан Миколи Мирославовича за адресою с.Оноківці, вулиця Головна, 59, тел: (0312) 739-844, е-mail: onokivska.rada@meta.ua; а жителям сіл Баранинці, Барвінок, Довге Поле, Підгорб, Великі Лази, Циганівці, Холмець, Ярок, Стрипа до державного реєстратора Баранинської сільської ради Мочар Івана Івановича за адресою Ужгородський р-н, с. Баранинці, Центральна, 42, тел. (0312) 734 287, e-mail barsilrada@gmail.com.