СКИНУТИ

Доходи районного бюджету за  2015 рік по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з Державного бюджету  становлять    325 735,8 тис.грн., в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано60 740,0 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі          53 489,0 тис.грн, що складає  113,6 % виконання;
  • базова та стабілізаційна дотація з Державного бюджету одержана у сумі 7 791,9 тис.грн., що складає 100 % виконання уточненого плану на рік , у тому числі: базова дотація – 7 234,5 тис.грн. та стабілізаційна дотація - 557,4 тис.грн.;
  • субвенції з державного та обласного бюджетів отримано усього в сумі  257 203,9  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  261 002,3 тис.грн., що складає  98,5 % виконання, у тому числі:

освітня субвенція з державного бюджету у сумі 87 652,8 тис.грн., що складає  100 % виконання плану на рік з урахуванням змін.;

медична субвенція з державного бюджету у сумі 40 508,5 тис.грн., що складає  100 % виконання плану на рік з урахуванням змін;

субвенції на соціальний захист населення у сумі 123 569,3 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  124 383,9 тис.грн., що складає  99,3 % виконання;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво(придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції була виділена для району у сумі 1082,0 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад  отримано у сумі 2 531,9 тис.грн.;

інші субвенції з обласного бюджету  у сумі 5 473,2 тис.грн. при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  8 457,1 тис.грн., що складає  64,7 % виконання.

До загального фонду районного бюджету за 2015 рік надійшло платежів  в сумі 57 702,0 тис.грн., при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 50 071,6 тис.грн., що складає 115,2 % виконання.

Податку на доходи фізичних осіб поступило 57 201,8 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін 49 745,5 тис.грн., що становить 115,0 % виконання. У зв’язку з змінами, які були прийняті наприкінці 2014 року у податковому та бюджетному законодавстві, до районного бюджету починаючи з 2015 року зараховуються  60 % від контингенту надходжень податку на доходи фізичних осіб( у 2014 році – зараховувалось 50%).

Протягом 2015 року, до  районного бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності 13,7 тис.грн, у тому числі  від Ужгородського районного комунального підприємства (бюро) технічної інвентаризації  у сумі 0,2 тис.грн.  та від редакції газети „Вісті Ужгородщини ” у сумі 13,5 тис.грн., також  районне  БТІ перерахувало частину чистого прибутку у сумі 0,1 тис.грн. 

За 2015 рік до районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим  майном, що перебуває у комунальній  власності у сумі 289,1 тис.грн.

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 197,4 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 2,0 тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів згідно актів ревізії  відділу освіти райдержадміністрації – 28,2  тис.грн.;перерахування до загального фонду залишку коштів  спеціального фонду – 167,2 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 2015 рік надійшло платежів в сумі 3037,9 тис.грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін в сумі  3 417,4 тис.грн., що складає 88,9 відсотка.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за 2015 рік становить  2 978,7 тис.грн. або 87,3 % уточненого плану на рік   3413,4 тис. гривень.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за 2015 року становлять 59,2 тис.грн., при затвердженому річному плані 4,0 тис.грн.

    

Видатки районного бюджету за 2015 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі  314 179,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 299 200,6 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  14 979,3 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за відповідний період разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 42,3 % або 126 424,7 тис.грн.,а також фінансування установ і закладів освіти – 29,6 % або 88 445,0 тис.грн., та охорони здоров`я – 13,3 % або 39 694,9 тис.грн.

Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за 2015 рік встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 286 470,6 тис.грн. або 95,7 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за  відповідний рік спрямовано 116 057,6 тис.грн., що складає 38,8 відсотків загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за вказаний період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 10 241,1 тис.грн., медикаментів 2 224,3 тис.грн., продукти харчування 4 330,6 тис.грн., поточні трансферти 29 349,0 тис.грн., а також соціальне забезпечення 124 267,9 ти.грн.

Станом на 01.01.2016 року дебіторської заборгованості за загальним фондом районного бюджету відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету складає 4 143,7 тис.грн., за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по управлінню соціального захисту райдержадміністрації.

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів на нараховані субсидії і пільги населенню в останні дні року.

Станом на 01.01.2016 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету складає 2,5 тис.грн. по районній раді за земельний податок у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету відсутня.

Із проектом рішення районної ради та додатками можна ознайомитися за посианням: http://www.uzh-rada.zaua.com/index.php?aid=2553&lch=ukr