СКИНУТИ

Додатковим законодавством передбачено, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Вони можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

За несплату єдиного внеску у порядку та в строки визначені п.122.1 ст.122 Кодексу, на такого платника накладається штрафна санкція в розмірі 50 відсотків обраної ставки єдиного податку.

Варто зазначити, що Податковим кодексом не передбачено перенесення терміну сплати на наступний робочий день, у разі якщо останній день строку сплати податку припадає на вихідний чи святковий день.

Разом з тим, відповідно до Інструкції, затвердженої Постановою НБУ №22 від 21.01.2004, якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк одержувача зараховує кошти на його рахунок на початок першого робочого дня, наступного за днем, визначеним датою валютування.

Отож, у разі здійснення платником сплати єдиного податку у останній день строку сплати, який одночасно припадає на вихідний чи святковий день, кошти будуть перераховані банком тільки на наступний робочий день, що у свою чергу є порушенням терму сплати і передбачає накладання штрафної санкції.