СКИНУТИ

1

Вид регуляторного акта

Розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації

2

Назва регуляторного акту

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

3

Дата прийняття

07.10.2013р.

4

Номер

291

5

Назва виконавця заходів з відстеження

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

6

Цілі прийняття акта

Розпорядження підготовлено відповідно до статей 6, 21, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” з метою реалізації вимог статті 128 Земельного кодексу України, законів України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, „Про оцінку земель”, постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 „Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності”, удосконалення порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання на конкурсних засадах, а також з метою визначення процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

7

Строк виконання заходів з відстеження

жовтень 2015 року

8

Тип відстеження

Повторне

9

Методи одержання результатів відстеження

Статистичні

10

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних

Зазначене розпорядження розміщене на офіційному веб-сайті Ужгородської райдержадміністрації. Зауваження та пропозиції стосовно змісту регуляторного акта не надходили.

Головним чинником результативності дії цього регуляторного акта є прозорість процесу проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

11

Кількісні та якісні значення показників результативності

Аналіз результативності базового та повторного відстеженнядії регуляторного акта свідчить, що процес проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок відбуватиметься прозоро завдяки здійсненню публікацій та інформування суб’єктів господарювання в засобах масової інформації щодо підготовки та проведення конкурсу.

12

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація регуляторного акта дозволить визначити єдиний порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Голова районної адміністрації                                                       А. Синишин