СКИНУТИ

Ужгородська районна державна адміністрація 04053849

(найменування замовника, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код

КЕКВ

(для

бюджет

-них

коштів)

Джерело            

фінансування

Очікувана

вартість

предмета закупівлі

(тис. гри.)

Процедури  і закупівлі  

Орієнтовний

 початок і проведення процедури закупівлі  

Підрозділ(и)     і (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових

Примітки

         

  

пропозицій,

кваліфікаційної

документації)

 

1

2

3

4

 

6

7

Придбання канцелярського

матеріалу,

паперу, конвертів, марок,

вітальних листівок для

відправки службової

кореспонденції

2210

Державний бюджет        

  

5,2

         Без застосування процедури

Протягом року

ФГВ

 

Передплата періодичних інформаційних, довідкових видань

2210

Державний бюджет

    1,0

     Без

застосування процедури

Протягом року

ФГВ

 

Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки

2210

Державний бюджет

2,0

      Без

застосування

процедури

Протягом року

ФГВ

 

Разом:

   

8,2

 

Протягом року

              ФГВ

 

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання      техніки, лок. мережі, тощо

2240

 

      

2,2

            

          Без

застосування

процедури

Протягом року

              ФГВ

 

Оплата послуг- зв' язку

2240

 

      15,6

Без

застосування

процедури

Протягом року

     ФГВ

 

Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів,відновлення картриджів

2240

 

     

5,0

Без

застосування

процедури

Протягом року

ФГВ

 

Разом:

2240

 

22,8

       

В.о.голови державної адміністрації                                                                                                                             О.-В.Гарновдій

          

           В.о.начальника відділу ФГЗ державної адміністрації                                                             І.Сабадош