СКИНУТИ

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушували громадяни, та усунення причин, що породжували звернення. 

Відповідно до вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року       № 109/2008 райдержадміністрацією здійснено всі організаційні заходи щодо виконання його положень.

На виконання пункту 6 вищевказаного Указу Президента України розроблені та затверджені розпорядженням т.в.о.голови райдержадміністрації 23.03.2015 № 84 графіки особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, згідно яких здійснюються прийоми громадян чотири рази у місяць кожним, у тому числі і два виїзні.

Протягом першого кварталу  2015 року на особистих прийомах у т.в.о.голови та заступників голови райдержадміністрації отримано 10 звернень, більшість із них вирішувались відразу, на місці, інші – бралися  на контроль і вирішувались у визначені законодавством терміни. Для вирішення піднятих питань керівництвом райдержадміністрації дані конкретні доручення.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). За результатами їх проведення в аналізованому періоді зареєстровано тільки 1 звернення.

На виконання  абзацу 9 пункту 4 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008 для оприлюднення матеріалів про організацію роботи зі зверненнями громадян   та вирішення порушених у них питань створено окрему сторінку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, яка періодично поповнюється новою інформацією.

Питання роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядається на нарадах керівників структурних підрозділів при керівниках райдержадміністрації.

На виконання абзацу 1 пункту 5 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року  № 109/2008  сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації проведено перевірки  стану роботи зі зверненнями громадян у виконавчих комітетах Яроцької та Худлівської сільських рад. За результатами перевірки підготовлено відповідні довідки, які направлені у вищевказані сільські ради для усунення виявлених перевіркою недоліків. Крім того, під час перевірок виконавчим комітетам надається методична та практична допомога.

На виконання абзаців 3, 4  пункту 5 Указу Президента від 7 лютого 2008 року № 109/2008   розпорядженням голови державної адміністрації 15.05.2013 № 158  визначено представника для участі у прийомі громадян, які звертаються в облдержадміністрацію  та щомісячне проведення дня контролю, у рамках якого здійснюється перевірка стану виконання доручень, даних за результатами розгляду звернень громадян.

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у секторі роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами державної адміністрації, згідно накладеної на них резолюції керівництвом, організація прийому громадян керівництвом державної адміністрації, направлення звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль в межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Так, протягом І кварталу 2015 року на адресу Ужгородської районної державної адміністрації  надійшло 189  індивідуальних та колективних звернень, що на 85 більше ніж за відповідний період  2014  року. Серед них індивідуальні становлять 93 % або 176, а колективні 7 % або 13.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 19, працівники бюджетної сфери – 4 та інші;

- категоріями : інваліди різних нозологій – 11 (інваліди І групи – 5, інваліди ІІ групи – 4, інваліди ІІІ групи – 2), багатодітні сім’ї  - 6, ;

-  статтю:  96 жінок та 78 чоловіків.

На виконання абзацу 4 пункту 1 Указу Президента України т.в.о.голови  райдержадміністрації узято на особистий контроль розгляд звернень і забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня” та інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Так, протягом першого кварталу 2015 року зареєстровано 1 звернення від жінки, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, це Батка І.Й., мешканка вул. Салівська, 56, с. Есень, щодо надання їй матеріальної допомоги. Це звернення розглянуто особисто т.в.о.голови райдержадміністрації та вирішено позитивно про що повідомлено заявницю.

Протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 409 громадян (з урахуванням колективних звернень), що на 154 більше ніж у І кварталі 2014 року.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви -  96 %, скарги -  4 %.

Протягом  аналізованого періоду заявниками піднято 192 питання різної тематики, зокрема, питання соціального захисту - 81  або 42 % від загальної кількості,  питання сім’ї – 44 (23 %), земельні питання – 20 (10 %), питання транспорту – 9 (5 %) та інші.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом державної адміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 53 %  вирішені позитивно, 13 % - надані кваліфіковані роз’яснення, 18 % - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 2 % - надіслані за належністю іншому органу влади, інші  ще знаходяться у стадії розгляду. 

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Холмківської (25), Оноківської (13), Сторожницької та Баранинської,  (по 12), Середнянської селищної та Киблярської (по 10), Невицької (9), Худлівської та Тарнівецької  (по 8) сільських рад. 21 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Так, серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації ( 167 або  88 %), а є такі, які надійшли через інші організації (22 або 12 %).

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року  зменшилась кількість звернень, що надійшли в райдержадміністрацію від вищих органів влади. Так, з обласної державної адміністрації протягом  І кварталу 2015 року надійшло 12 звернень, що на 8 менше, ніж у І кварталі 2014 року.

Крім того, райдержадміністрація отримала 2 звернення від обласної ради, 2 від Ужгородської районної ради,  3 від Ужгородської міжрайонної прокуратури.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову гарячу лінію. Ці звернення надходять в райдержадміністрацію через Державну Установу „Закарпатський обласний контактний центр”.

Так, протягом І кварталу 2015 року зареєстровано 17 звернень, що на 10 більше ніж за аналогічний період 2014 року.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог та інші.

На  ці звернення державна адміністрація письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.