31 березня 2015 року Міністерством юстиції України прийнято наказ № 466/5 «Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 349/26794 (далі – наказ), згідно з яким:

1) з дня офіційного опублікування цього наказу (07 квітня 2015 року) набуває чинності Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та визнаються такими, що втратили чинність накази Міністерства юстиції України:

  • від 14 грудня 2012 року № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (із змінами), крім розділу VII, який втрачає чинність з 01 жовтня 2015 року;
  • від 07 квітня 2014 року №598/5 «Про затвердження Опису бланка виписки, витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 квітня 2014 року за № 396/25173 (із змінами);
  • від 16 березня 2012 року № 420/5 «Про затвердження Порядку надання Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 березня 2012 року за № 423/20736;
  • від 09 грудня 2013 року № 2599/5 «Про затвердження Порядку надання органам державної виконавчої служби даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2013 року за № 2114/24646;

2) через 45 днів з дня офіційного опублікування цього наказу набирає чинності Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України.

Щодо Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Згідно з пунктом 7 розділу І зазначеного Порядку відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), можуть надаватися, зокрема, державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – державний реєстратор) або програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор може надавати відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у вигляді витягу, довідки та виписки у паперовій формі, а також у електронній формі через Реєстраційний портал.

При цьому повідомляємо, що:

  • запити про надання виписки, витягу та довідки подається до будь-якого державного реєстратора незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємці (пункт 9 розділу І Порядку);
  • виписка щодо юридичної особи, витяг та довідка надаються на запит будь-якої фізичної та юридичної особи (пункт 8 розділу І Порядку);
  • виписка щодо фізичної особи – підприємця надається виключно на запит цієї фізичної особи – підприємця або її представника (пункт 8 розділу І Порядку);
  • виписки, витяги та довідки надаються у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит (пункт 11 розділу І Порядку);
  • виписки, витяги та довідки в електронній формі на запит, поданий через Реєстраційний портал, засвідчуються електронним цифровим підписом державного реєстратора (пункт 9 розділу ІІІ Порядку);

Окремо звертаємо увагу на наступне:

1) відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, можуть надаватися без участі державного реєстратора в електронній формі програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру у вигляді: виписки щодо юридичної особи, витягу, довідки та доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру.

Плата за отримання відповідних відомостей з Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника вноситься з використанням платіжних систем через мережу Інтернет безпосередньо при замовленні послуги (пункт 5 розділу ІІІ Порядку).

Згідно з пунктом 10 розділу ІІІ Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.

Крім того розділом IV Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців передбачено безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру, який забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;

2) пошук сформованих виписок, витягів та довідок здійснюється на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру за номером та датою їх формування (пункт 17 розділу І Порядку).

Сформовані виписки, витяги та довідки зберігаються у Єдиному державному реєстрі протягом одного року. Після спливу зазначеного строку в Єдиному державному реєстрі зберігаються відомості про факт формування виписки, витягу та довідки (пункт 18 розділу І Порядку);

3) встановлено нові форми запитів про надання виписки, витягу та довідки (додатки 1-3 до Порядку).

Щодо Порядку отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України

Згідно з частиною четвертою статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт Міністерства юстиції України у визначеному ним порядку.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції України наказом від 31 березня 2015 року № 466/5 затверджено Порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України, який набирає чинності через 45 днів з дня офіційного опублікування зазначеного наказу.

Звертаємо увагу, що до 01 жовтня 2015 року отримання відомостей з Єдиного державного реєстру вищезазначеними органами може здійснюватись відповідно до розділу VII Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року № 1846/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2105/22417 (пункт 2 наказу Міністерства юстиції України від 31 березня 2015 року № 466/5).