СКИНУТИ
  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується

Розпорядження  голови  райдержадміністрації  07 березня 2014    №  61„Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації”.

2.  Назва    виконавця    заходів    з     відстеження

Центр   надання   адміністративних    послуг  (далі – Центр)  Ужгородської    районної державної  адміністрації.

3. Цілі    прийняття    акта

Основними цілями прийняття розпорядження є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Ужгородському районі шляхом створення та функціонування Центру, що дозволить:

           ‒забезпечити отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом „єдиного вікна” у чітко встановлені строки;

        ‒організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

           ‒спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;

      ‒забезпечити вільний доступ суб’єктів звернень до інформації про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються в Центрі;

     ‒удосконалити взаємодію виконавчих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом „організаційної єдності”.

4. Строк   виконання   заходів   з    відстеження

07 березня 2014 року –  07 березня 2015 року.

5. Тип    відстеження   (базове,   повторне   або   періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання даних, отриманих за результатами моніторингу діяльності Центру.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для проведення відстеження результативності зазначеного розпорядження були визначені наступні прогнозні показники:

‒ кількість суб`єктів надання адміністративних послуг, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги через Центр;

‒ кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр;

‒ середній термін розгляду звернення;

‒ кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через Центр.

8. Кількісні та якісні показники результативності:

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу діяльності Центру

з/п

Показники

Кількісні та якісні значення

1.

Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг

9

2.

Кількість адміністративних послуг що надаються у центрі

48

3.

Середній термін розгляду звернень

  10-20 хв.

4.

Кількість суб’єктів звернень

1726

За досліджуваний період до Центру звернулось 1726  суб’єктів звернень, з них – 185 суб’єктів господарювання до державного адміністратора, та 1541 – до адміністратора Центру.

Адміністративні послуги надавались такими суб’єктами надання:

- відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації;

- відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації;

- управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації;

- управлінням Держземагентства в Ужгородському районі;

- управлінням ветеринарної медицини в Ужгородському районі;

-      Ужгородським міжрайонним Управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області;

- департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації;

- Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства;

- Ужгородським міськрайонним відділом Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області.

Усього надано 1726 адміністративних послуг, з них 177 документів дозвільного характеру.

Надано понад 101 консультацію.

Адміністративні послуги надаються прозоро із дотриманням термінів, визначених законодавчими актами.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Даний регуляторний акт - розпорядження голови райдержадміністрації07 березня 2014 № 61 „Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг та Регламенту центру надання  адміністративних послуг  райдержадміністрації” чітко визначив порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, державного адміністратора, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі.

Надання адміністративних послуг через адміністратора, державного адміністратора за принципами „єдиного вікна” та „організаційної єдності” дозволяє оптимізувати та спростити процес надання адміністративних послуг, чітко визначити порядок і контролювати терміни надання адміністративних послуг, оперативно вирішувати питання, пов’язані з наданням адміністративних послуг, забезпечити комфортність умов надання послуг та надання консультацій суб’єктам звернень представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, які працюють у Центрі за встановленим графіком, мінімізувати корупційну складову, що в цілому сприяє налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень, а також формуванню в суспільстві позитивного іміджу влади.

За результатами здійснення заходів з повторного відстеження встановлено, що суб’єкти звернень при отриманні адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру, не несуть додаткових витрат. В Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора, державного адміністратора, представників суб’єктів надання адміністративних послуг, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Т.в.о. голови державної адміністрації                                                        А. Тимченко