СКИНУТИ

           Доходи районного бюджету за  2014 рік по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з Державного бюджету та кошти, що передаються  з інших бюджетів становлять 247 391,6 тис.грн., в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано38874,1 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі  34 474,9 тис.грн, що складає 112,8 % виконання;
  • дотацій з Державного бюджету одержано в сумі 102 201,2 тис.грн. при  плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 102 201,2 тис.грн., що складає 100 % виконання ;
  • субвенції з Державного бюджету отримано  в сумі  100 264,3  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  103 695,5 тис.грн., що складає  96,7 % виконання;
  • кошти, що надходять з інших місцевих бюджетів  отримано в сумі   6052,0 тис.грн. при затвердженому річному плані – 6056,2 тис.грн., що складає  99,9 % виконання.

До загального фонду районного бюджету за 2014 року надійшло платежів  в сумі 37 064,5 тис.грн., при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 32133,7 тис.грн., що складає 115,3% виконання.

          По податку на доходи фізичних осіб поступило 36 587,4 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін 32 133,7 тис.грн., що становить 113,9 % виконання.

На підставі  акту ревізії, протягом  2014 року, до  районного бюджету надійшли кошти Ужгородського районного комунального підприємства (бюро) технічної інвентаризації від податку на прибуток підприємств комунальної власності району у сумі 50,3 тис.грн. та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств у сумі 19,8 тис.грн. 

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 406,9 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 2,0 тис.грн., перерахування  районною радою до загального фонду районного бюджету залишку коштів– 310,0 тис.грн.; відшкодування коштів згідно актів ревізії - 94,9  тис.грн.

          До спеціального фонду  районного бюджету за  2014 рік надійшло платежів в сумі  1 809,6 тис.грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін в сумі  1 503,9 тис.грн., що складає 120,3 %.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за  2014 рік становить 1613,5тис.грн. або 71,1% уточненого плану на рік(2 268,4 тис. грн.).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за  2014 рік становлять 196,1 тис.грн., при затвердженому річному плані 72,8 тис.грн. або 269,3% виконання.

Протягом   2014 року районний бюджет отримав від органів Державного казначейства короткотермінові позички, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на загальну суму 4 973,0 тис.грн. Основною причиною потреби в такій позиці було невиконання  дохідної частини бюджету (відсутність грошових коштів). Кошти повернуто у встановлені терміни та  згідно до вимог чинного законодавства.

Видатки районного бюджету за 2014 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі  241 242,2 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 234 137,7 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  7 104,5 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2014 рік разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 42,2 % або 98 771,9 тис.грн., а також фінансування установ і закладів освіти – 31,1 % або 72 877,5 тис.грн. та охорони здоров`я – 13,6 % або 31 958,6 тис.грн.

Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за 2014 рік встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 206 526,9 тис.грн. або 88,2 відсотків загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано  98 268,1 тис.грн., що складає 42,0 відсотків загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за звітній період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 5 699,8 тис.грн.

Станом на 01.01.2015 районним бюджетом погашено середньострокову позику, отриману з державного бюджету на покриття видатків за захищеними статтями в 2012-2013 роках, в сумі 3.667,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2015 року сума дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету 0,5 тис.грн. по районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у зв’язку з помилковим нарахуванням на суму вихідної допомоги при припиненні трудового договору.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету складає 587,3 тис.грн., з них:

-                     160,5 тис.грн. – по відділу освіти та ДЮСШ за придбані товари, виконані роботи, послуги та відрядження;

-                     120,1 тис.грн. – по відділу охорони здоров’я за придбані товари, виконані роботи, послуги та відрядження;

-                     5,9 тис.грн. – по відділу культури за товари та послуги;

-                     26,8 тис.грн. – по  районній раді за відрядження, товари та послуги;

-                     81,5 тис.грн. – по районній адміністрації (програмні видатки) за придбані товари, надані послуги;

-                     1,6 тис.грн – по районному територіальному центру соціального обслуговування за придбані товари;

-                     190,9 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, громадянам на послуги зв’язку, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидіях населенню та пільговому проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Станом на 01.01.2015 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету складає 18,3 тис.грн. по районній раді за оплату природного газу, а також земельного податку у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає 863,2 тис.грн.

-                     334,5 тис.грн. – по відділу освіти за реконструкцію шкільних котелень (субвенція з державного бюджету);

-                     95,8 тис.грн. – по відділу охорони здоров’я за капітальний ремонт, виготовлення кошторисної документації, реконструкцію котелень;

-                     38,0 тис.грн. – по відділу культури за кошторисну документацію для реконструкції культурного центру;

-                     4,1 тис.грн. – по районній ради за придбаний товар та навчання;

-                     390,8 тис.грн.  – по районній адміністрації (субвенція з державного бюджету по соціально-економічному розвитку) за виконані роботи та отримані послуги.

Заборгованість виникла частково через не проведення видатків управлінням державної казначейської служби в Ужгородському районі та відсутність фінансування з державного бюджету.