СКИНУТИ

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» покладає на органи місцевого самоврядування  обов’язок забезпечувати загальну доступність генеральних планів для громадськості.

Згідно статей 17 і 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” (із змінами) матеріали генерального плану населеного пункту та детального плану території не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу. Матеріали генерального плану населеного пункту надаються за запитомвідповідно доЗакону України „Про доступ до публічної інформації".

Згідно прикінцевих положень ЗаконуУкраїни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації" (Закон України № 1170-VII від 27 березня 2014 року), гриф "Для службового користування" чи інші грифи, що передбачають обмеження доступу до документа або інформації в ньому, які були надані до набрання чинностіЗаконом України "Про доступ до публічної інформації", крім грифів секретності, втрачають чинність, а відповідні документи підлягають розкриттю та наданню на запит, через один рік після набрання чинності цим Законом, якщо зазначені грифи не були переглянуті та підтверджені відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

Відповідно до листа Закарпатської обласної державної адміністрації від 03.10.2014 № 4381/06-11 щодо забезпечення доступу громадськості до містобудівної документації на місцевому рівні, враховуючи положення п.11 ст.17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, відділ надіслав листи в Баранинську, Великолазівську, Невицьку, Ратівецьку, Сторожницьку, Яроцьку, Холмківську, Коритнянську, Оноківську сільські ради щодо розгляду питання надання згоди на отримання від організацій-розробників копій усіх, в тому числі робочих матеріалів генеральних планів населених пунктів ( затверджених у період, починаючи з 17.02.2011, та таких, що на сьогодні знаходяться в стадії розроблення або затвердження) у цифровому вигляді для подальшого розміщення передбаченої чинним законодавством інформації зазначеної містобудівної документації на офіційних веб-ресурсах технічними засобами облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Проте відповідь надали тільки Холмківська та Невицька  сільські ради.

Залишається актуальним питання інвентаризації містобудівних, топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані.

На даний час така інвентаризація проведена у відділі містобудування та архітектури, у Середнянській селищній та частині сільських рад.

Інвентаризація є важливим етапом впровадження не тільки  містобудівного кадастру, але й забезпечення доступності містобудівної документації.

        Згідно статті 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”уповноважені органи з питань містобудування та архітектури і   центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у  сфері  земельних  відносин, забезпечують відкритість, доступність  та  повноту  інформації  про  наявність  на території відповідної    адміністративно-територіальної    одиниці    земель державної  та комунальної власності, не наданих користування, що можуть  бути  використані  під  забудову, про наявність обмежень і обтяжень  земельних  ділянок,  містобудівні  умови  та обмеження в містобудівному  і  державному земельному кадастрах.
            До моменту  внесення відповідної інформації до містобудівного та державного земельного  кадастрів  виконавчий  орган  сільської, селищної   ради зобов'язані надавати за запитами фізичних та юридичних осіб письмову інформацію про наявність  земельних  ділянок,  що  можуть бути використані під забудову.