Відповідно до прикінцевих положень Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” до  1  січня 2015 року рішення щодо визначення та надання містобудівних  умов  і  обмежень  на  територіях, де відповідно до цього  Закону  не  затверджені  плани зонування або детальні плани територій,   приймали   уповноважені   органи  містобудування  та архітектури  з  урахуванням попередніх планувальних рішень у межах встановленого законодавством строку. 
Починаючи з 1 січня 2015 року дія цього положення закінчилася, відповідно, надання містобудівних  умов  і  обмежень  буде здійснюватися тільки на територіях, де наявні затверджені відповідно  до  вимог вищезазначеного  Закону плани зонування  або  детальні  плани території.
Також,  починаючи з 1 січня 2015 року, відповідно до статті 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”у разі відсутності плану зонування  або  детального  плану території,   затвердженого   відповідно  до  вимог  цього  Закону, передача (надання)  земельних  ділянок  із  земель  державної  або комунальної  власності  у  власність  чи  користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.  Зміна цільового  призначення  земельної  ділянки,  яка  не відповідає  плану  зонування  території  та/або  детальному  плану території забороняється.
Таким чином, Середнянська селищна, сільські ради при прийнятті своїх рішень про надання дозволу на збір вихідних даних на будівництво об’єктів та про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки (зміни цільового призначення) для містобудівних потреб обов’язково мають звертати увагу на вищезазначені положення законодавства.
Також додатково повідомляємо, що дозволи  на  виконання  будівельних  робіт,отриманідо набрання чинності цим Законом, є чинними до завершення будівництва об’єкта.