СКИНУТИ

Державною адміністрацією вся робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на звернення у відповідності до вимог Закону України „Про звернення громадян”,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”таІнструкції з діловодства за зверненнями громадян, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються  громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Сектором роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками І кварталу, 1 півріччя та 9 місяців 2014 року.                                    

Основними формами роботи зі зверненнями громадян у вищезгаданому секторі є: контроль за забезпеченням розгляду письмових пропозицій, заяв і скарг громадян управліннями та відділами райдержадміністрації, організація прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, надсилання звернень для їх вирішення уповноваженим на те органам, здійснення реєстрації та обліку звернень, узагальнення письмових та усних звернень громадян, підведення підсумків їх розгляду, підготовка аналітичних довідок з питань роботи зі зверненнями громадян, вивчення причин, які породжують скарги, контроль у межах повноважень за дотриманням законодавства про звернення громадян.

На виконання  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року             № 109/2008, розпоряджень голів Закарпатської обласної та районної  державних адміністрацій розроблені та затверджені наступні графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні; річний графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах  Середнянської селищної та сільських рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою районної державної адміністрації на І та ІІ півріччя 2014 року щодо  роботи зі зверненнями громадян.

У райдержадміністрації продовжують функціонувати телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та прямої телефонної лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17). Протягом зазначеного періоду телефоном „гарячої лінії” скористалося 3 громадян, що на 2 менше, ніж у 2013 році.

Згідно затвердженого графіку роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”  протягом 2014 року проведено 12 прямих телефонних лінії. За результатами не зареєстровано жодного звернення.

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Крім того, на виконання пункту 4.9 Указу Президента України від                 7 лютого 2008 року № 109/2008 з метою оприлюднення матеріалів про організацію роботи зі зверненнями громадян та вирішення порушених у них питань створено окрему сторінку на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, яка періодично поповнюється новою інформацією.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян  щороку на засіданнях колегій райдержадміністрації розглядаються питання роботи зі зверненнями.  Так, в січні 2014 року розглянуто питання „Про підсумки роботи  зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації у 2013 році”.

Крім того, питання роботи зі зверненнями громадян щоквартально розглядається на нарадах керівників структурних підрозділів при керівникові апарату райдержадміністрації.

 На виконання пункту 5.3 вищевказаного Указу Президента України, для сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до  органів державної влади, в райдержадміністрації продовжує діяти постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян. Вищезгаданою комісією проводяться відповідні засідання.

На виконання пункту 2.2 зазначеного Указу на нарадах при голові райдержадміністрації заслуховувались особисті доповіді голів виконкомів Середнянської селищної та сільських рад щодо виконання делегованих повноважень та  роботи зі зверненнями громадян.

На виконання пунктів 5.4 та 5.3 Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008  розпорядженням голови райдержадміністрації 15.05.2013      № 158  визначено представника для участі у прийомі громадян, які звертаються в облдержадміністрацію – це керівник апарату райдержадміністрації Піган М.М., та день контролю, в рамках якого здійснюється перевірка стану виконання доручень, даних за результатами розгляду звернень громадян.

Сектором роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації постійно здійснюється аналіз статистичних даних звернень громадян, які надходять у райдержадміністрацію. Так, протягом 2014 року до райдержадміністрації надійшли 652 звернення, що на 92 більше, ніж у 2013 році. Серед них індивідуальні становлять 619, а колективні - 33 (у 2013 році – 42).

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

 соціальним станом: пенсіонери - 25, працівники бюджетної сфери –15  та інші;

 категоріями: інваліди різних нозологій –12 (інваліди І групи - 3, інваліди ІІ групи – 5, інваліди ІІІ групи - 4), багатодітні сім’ї  - 13;

 статтю:  293 жінки та 262 чоловіків.

Головою райдержадміністрації, як того вимагає пункт 1.4 Указу Президента України, взято під особистий контроль розгляд письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної  Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України. Зокрема, протягом  2014 року в райдержадміністрації зареєстровано 5 звернень від жінок, яким присвоєно почесне звання України „Мати–героїня”, та 1 від інваліда ВВВ.

Позитивне вирішення питань у зверненнях громадян має безпосередній вплив на покращення соціально-економічного, культурного розвитку району, житлово-побутових умов, соціального благополуччя та зростання добробуту його мешканців.

Протягом аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось понад 1500 громадян.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви -  97 %, скарги - 3 %.

Протягом аналізованого періоду  заявниками піднято понад 693 питання різної тематики.

За  характером основних питань, з якими звертаються громадяни у райдержадміністрацію, становлять питання соціального захисту, а саме надання матеріальної допомоги - 185 звернень або 27%. Громадян спонукає до цього їх соціальна незахищеність. Такі заяви розглядаються управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації. Під час розгляду обов’язково враховуються такі моменти: чи працюють  або перебувають на обліку в райцентрі зайнятості члени сім’ї, які проживають разом із заявником, чи виділялась в поточному році така допомога, загальний матеріальний стан сім’ї заявника.

Але протягом 2014 року така допомога виділялась тільки учасникам АТО та членам їх сімей. Так, через Програму „Турбота” 90 чоловік отримали по 1000 грн., а двоє, які були поранені, – 1300 грн. Також турбують мешканців земельні питання серед загальної кількості їх є 142 або 20 %, питання сім’ї – 128 або 18 %, питання транспорту – 45 або 6 %, питання благоустрою населених пунктів та житлові питання – 42 або 6 % та інші.

Вирішення питань на місцях не зволікає громадян повторно звертатись до органів влади вищого рівня.

Проте є випадки, коли  деякі громадяни,  в надії кращого вирішення своїх питань, минаючи органи влади на місцях,  звертаються безпосередньо до керівництва  обласної та районної державних адміністрацій.

Так, серед загальної кількості  є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації - 557 або 85 %, а є такі, що надійшли через інші організації- 95 або 15 %.

Від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд  68 звернень, що на 34 звернення менше, ніж у 2013 році. Серед них були звернення від АПУ - 3, КМУ- 1, ВР - 2.

Крім того, райдержадміністрація отримала 5 звернень від Ужгородської районної ради та 6 від Ужгородської міжрайонної прокуратури.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 52 %  -вирішено позитивно,  20 % - надано кваліфіковані роз’яснення,  17 % - вирішено не на користь заявників або не вирішено взагалі через відсутність у райдержадміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 2 % -  надіслано за належністю іншому органу.

Всі звернення громадян райдержадміністрацією розглянуто у встановлені законодавством строки, заявникам надано письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням  вимог законодавства про звернення громадян.