СКИНУТИ

                                                                                                                      

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Ужгородської райдержадміністрації на 2015 рік

п/п

Вид

регуляторного акта

Назва

регуляторного акта

Обгрунтування необхідності прийняття

Строк

підготовки

Підрозділ, відповідальний за розробку

1

Проект розпорядження голови райдержадмі-ністрації

Про затвердження переліку адміністратив-них послуг та документів дозвільного характеру, які надаються через центр надання адміністративних послуг райдержадмі-ністрації

Прийняття регуляторного акта забезпечить: створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення; удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг, вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості адміністративних послуг

І півріччя 2015 року

Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації

2

Проект розпорядження голови райдержадмі-ністрації

Про деякі питання з організації та проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу щодо перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

Необхідність розроблення регуляторного акта полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

І півріччя 2015 року

Управління економічного розвитку, житлово-комунального господарства та цивільного захисту райдержадмінстрації

Заступник начальника управління - начальник

відділу     соціально-економічного     розвитку,

інвестиційної діяльності та туризму управління

економічного   розвитку, житлово-комунального

господарства та цивільного захисту

райдержадміністрації                                                                         Л.Москалюк