СКИНУТИ

Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти (дотацію та субвенції з Державного бюджету) за 9 місяців 2014 року становлять 233 817,5 тис.грн., що складає 76,0 % виконання  плану, затвердженого на рік з урахуванням змін (307 588,9 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах  одержано  у сумі     62 199,5 тис.грн. при затвердженому річному плані з урахуванням змін – 73 810,5 тис.грн., що складає 84,3 % виконання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло на 963,7 тис.грн. платежів більше (факт за 9 місяців 2013 року – 61 235,8  тис.грн.) ;
  • дотації з Державного бюджету одержано у сумі 75 674,8 тис.грн.  або 74,6 відсотка затверджених річних призначень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року одержано дотацій вирівнювання на 11 885,0 тис.грн. більше (факт за 9 місяців 2013 року – 63 789,8  тис.грн.);
  • субвенції з Державного бюджету отримано  у сумі 75 303,5 тис.грн.,  при  річному затвердженому плані з урахуванням змін 105 471,1  тис.грн., що складає 71,4 відсотка. В порівнянні з відповідним періодом минулого року субвенцій отримано на 6 787,5 тис.грн. більше (факт за 9 місяців 2013 року – 68 516,0 тис.грн.);
  • інші внутрішні міжбюджетні трансферти одержано в сумі            20 639,7 тис.грн. В тому числі: кошти, що надходять до районного бюджету з сільських отримано у сумі 4 402,9 тис.грн., що складає 72,7 відсотка річної затвердженої суми; дотація вирівнювання ,що одержується з районного бюджету сільськими бюджетами отримана у сумі 13 290,8 тис.грн.; інших дотацій та субвенції для сільських бюджетів отримано в сумі 2 946,0 тис.грн.

         Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) Ужгородського району за 9 місяців 2014 року подано в додатку 1.

         До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за 9 місяців 2014 року  надійшло платежів у сумі  49 302,2 тис.грн., при  плані на звітний період  – 46 512,8 тис.грн., що складає 106,0 % виконання, понад план поступило платежів у сумі 2 789,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження платежів до загального фонду зведеного бюджету району збільшились на  200,6  тис.грн. або на 0,4 % ( факт за 9 місяців 2013 року –  49 101,6 тис.грн.)

         Із 33 місцевих бюджетів  по 10 сільських бюджетах спостерігається невиконання планових показників. Виконання дохідної частини загального фонду менше ніж на 85 % спостерігається за 3 сільськими бюджетами: Ірлявському (65,3%), Невицькому (78,7%), Ратівецькому (80,8%).         

         Виконання запланованих надходжень по Ірлявській сільській раді  за звітний період становить 65,3 % або в бюджет села в цілому недопоступило 41,9 тис.грн., з яких 10,4 тис.грн. податку на доходи  фізичних осіб та 27,2 тис.грн.  плата за землю, а саме орендна плата  та  земельний податок від юридичних осіб. Основною причиною невиконання поступлень в бюджет сільської ради податку на доходи фізичних осіб є зменшення надходжень вказаного податку у порівнянні з відповідним періодом минулого року від юридичної особи ПП «Ужгородська механізована будівельна компанія».

         По Невицькій сільській раді  виконання запланованих надходжень становить 78,7 % або до плану недопоступило коштів в сумі 51,0 тис.грн., з яких 58,0 тис.грн. складає податок на доходи фізичних осіб та 7,2 тис.грн. плата за використання лісових ресурсів місцевого значення. Основною причиною невиконання поступлень в бюджет сільської ради податку на доходи фізичних осіб є зменшення надходжень вказаного податку у порівнянні з відповідним періодом минулого року від юридичної особи ТОВ « Енергомонтаж К».

До бюджету Ратівецької сільської ради за 9 місяців 2014 року фактично надійшло платежів у сумі 78,8 тис.грн. при плані на звітний період 97,6 тис.грн., що складає 80,8 % виконання або до загального фонду сільського бюджету недопоступило 18,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду сільської ради зменшились на 28,0 тис.грн. За 9 місяців 2013 року до бюджету поступали: плата за користування надрами місцевого значення у сумі  3,8 тис.грн., протягом  9 місяців 2014 року вказані надходження відсутні, а також  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування у сумі 9,2 тис.грн., протягом звітного періоду надійшло лише 0,9 тис.грн. Також значне зменшення спостерігається по орендній платі за землю з юридичних осіб. Протягом 9 місяців 2014 року фактично надійшло 2,3 тис. грн. , що на 10,2 тис.грн менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року (факт 12,5 тис.грн.).   

         Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищного бюджетів подано в додатку 2.

         На формування дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів, в основному, впливають два бюджетоутворюючих показники, а саме: податок на доходи фізичних осіб та плата за землю.

Податок на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району  за 9 місяців 2014 року  виконано на 102,1 % ( при плані 37 466,7 тис.грн. надійшло 38 263,1 тис.грн.). До зведеного бюджету району понад план поступило вказаного податку у сумі 796,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження  податку на доходи фізичних осіб зменшились  на 309,8 тис.грн. або 0,8 % (факт 9 місяців 2013 року 38 572,9 тис.грн.).         

По платі за землю за 9 місяців 2014 року  надійшло 8 325,0 тис.грн. при  плані 6 838,8 тис.грн. , що складає 121,7 % виконання  або понад план надійшло 1 486,2 тис.грн.,  за рахунок поступлень від орендної плати за землю  та земельного податку  з юридичних та фізичних осіб. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю збільшились на 314,6 тис.грн., в основному  за рахунок орендної плати  та земельного податку з фізичних осіб.

До спеціального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району, за 9 місяців 2014 року надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 9 678,4 тис.грн. при  уточненому плані на рік  9 665,5 тис.грн., що складає 100,1 %  виконання .

До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 8 843,8 тис.грн., що складає       97,3 % річного уточненого плану (9 091,1 тис.грн.). В тому числі: від продажу земельних ділянок  в сумі 505,0 тис.грн., що в два рази перевищує  річний уточнений план (248,3 тис.грн.), по єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва в цілому по району надійшло 8 031,4 тис.грн. при плані 8 842,8  тис.грн., що складає 90,8 % виконання.            

Поступлення збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за 9 місяців 2014 року складає 137,0 тис.грн. або 101,0 % річного уточненого плану.

По втратах сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, за 9 місяців 2014 року, надійшло коштів в сумі 305,6тис.грн., що складає 191,1% виконання  річного уточненого  плану.

Надходження екологічного податку  за звітний період становлять 187,6 тис.грн. або 126,2 % річного уточненого плану.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за 9 місяців 2014 року (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

По коштах, що надходять до районного бюджету з сільських  бюджетів, протягом  9 місяців  2014 року надійшло  4 402,9  тис.грн., при затвердженому плані на відповідний період  4 614,0 тис.грн. або недопоступило коштів в сумі 211,1  тис.грн.

Розрахунок сум недоодержаних районним бюджетом коштів, що передаються із бюджетів сіл та селища Середнє за 9 місяців 2014 року подано в додатку 4.

         З метою проведення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати інших захищених статей видатків протягом 9 місяців 2014 року 9 сільських рад та районний бюджет звертались до органів казначейства для отримання  короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на загальну суму  5 725,8 тис.грн., в тому числі:  районний бюджет – 4 973,0 тис.грн., Сюртівська сільська рада – 88,1 тис.грн., Ірлявська сільська рада - 105,8 тис.грн., Червонівська сільська рада – 27,7 тис.грн., Невицька сільська рада – 104,0 тис.грн., Тисаагтелецька сільська рада – 27,2 тис.грн., Часлівецька сільська рада –75,3 тис.грн., Тарнівецька сільська рада – 11,1 тис.грн., Баранинська сільська рада - 291,5 тис.грн., Дубрівська сільська рада - 32,3 тис.гривень. Кошти повернуто у встановлені терміни та  згідно вимог чинного законодавства.

           

ІІ. Видатки та заборгованість

Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за 9 місяців 2014 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 215 755,7 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 204 397,5 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 11 358,2 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 32,9 % або 67 237,9 тис.грн. та охорони здоров`я – 10,8 % або 22 165,2 тис.грн. Видатки насоціальний захист та соціальне забезпечення населення за 9 місяців 2014 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 73 280,4 тис.грн. або 35,9 % від загального обсягу видатків. Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за 9 місяців 2014 року подано в додатку 5.

Виконання видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в розрізі низових бюджетів за 9 місяців 2014 року  подано в додатку 6.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.10.2014 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано196 300,0 тис.грн. або 96,0 відсотків від загальної суми видатків за цей період.На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 95 068,6 тис.грн., що складає 46,5 відсотків від загальної суми видатків.За 9 місяців 2014 року бюджетними установами району спожито енергоресурсів та комунальних послуг на суму 4 903,3 тис.грн., що складає 44,3% від затверджених призначень на поточний рік. Виконання захищених статей видатків в розрізі місцевих бюджетів за 9 місяців 2014 року подано в додатку 7.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів (КФК 150000 «Будівництво»)  при річному плані 14 706,3 тис.грн. виконано в сумі 3 220,2 тис.грн або на 21,9%.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг профінансовано у сумі 714,1 тис.грн., або 15,6% до уточненого річного плану(4 578,3 тис.грн., з яких 2 462,3 тис.грн. - субвенція з державного бюджету).

На охорону та раціональне використання земель за звітній період спрямовано кошти у сумі 95,7 тис.грн. або 20,7 % до уточненого плану на рік (462,9 тис.грн.).

Кошти цільових фондів на охорону навколишнього природного середовища при уточненому планові на рік 750,2 тис.грн., виконано у сумі 232,5 тис.грн. або на 31%.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів спеціального фонду станом на 01.10.2014 року подано в додатку 8.

Дебіторська заборгованість по зведеному районному бюджету, станом на 01.10.2014 року, складає 96,4 тис.грн., а саме:

по загальному фонду 78,6 тис.грн:

       - Ужгородська районна рада – 0,7 тис.грн. заборгованість виникла внаслідок невідшкодування витрат орендарями адміністративної будівлі районній раді (балансоутримувачами) за надані комунальні послуги та енергоносії, районною радою постійно надсилаються листи з вимогою про погашення заборгованості;

       - управління соціального захисту населення – 77,9 тис.грн. заборгованість виникла внаслідок невикористання субсидій на природній газ;

 по спеціальному фонду 17,8 тис.грн., з них:

- 13,0 тис.грн. по Ужгородській районній раді, заборгованість виникла в результаті невідшкодування витрат орендарями плати за землю та надані комунальні послуги та енергоносії;                             

- 4,8 тис.грн. по Сторожницькій сільській раді (прострочена) за наслідками попередньої ревізії КРУ.

Станом на 01.10.2014 року сума кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету складає 821,7 тис.грн., з них:

        - 158,4 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгах пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, громадянам на послуги зв’язку, пільгах багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидіях населенню та пільговому проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян;

- 663,3 тис.грн. заборгованість місцевих бюджетів району, з них:

- 100,0 тис.грн. за захищеними статтями (зарплата та нарахування на суму 77,8 тис.грн., в тому числі по Баранинській с/р, Ірлявській с/р;продукти харчування – 0,5 тис.грн. по Середнянській сел./р; енергоносії – 15,4 тис.грн. поБаранинській с/р, Соломонівській с/р; одноразова матеріальна допомога – 6,3 тис.грн. по Соломонівській с/р;)

- 563,3 тис.грн. за незахищеними статтями за отримані товари, надані послуги та роботи, відрядження, проекти землеустрою та інше.

         Заборгованість виникла частково через відсутність грошових коштів на рахунках органів місцевого самоврядування та частково через не проведення видатків управлінням державної казначейської служби в Ужгородському районі. Погасити заборгованість планується при поступленні грошових коштів та проведення видатків ДКСУ в Ужгородському районі.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по загальному фонду на початок 2014 року, заборгованість станом на 01.10.2014 року зменшилася на2 582,4 тис грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає 1 861,3 тис.грн., в тому числі:

        - 379,2 тис.грн. заборгованість державного бюджету по субвенціях по транспорту та капітальних видатках;

- 1 482,1тис. грн. заборгованість місцевих бюджетів району, по незахищених статтях за отримані предмети та матеріали, обладнання надані послуги, відрядження, генплани, експертні оцінки земель, будівництво та реконструкцію, капітальні ремонти, реконструкція систем опалення, експертизи тощо.

Заборгованість виникла через не проведення видатків управлінням Державної казначейської служби в Ужгородському районі.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по спеціальному фонду на початок 2014 року, заборгованість станом на 01.10.2014 року зменшилась на 2 252,9 тис.грн.

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження доходів до місцевих бюджетів усіх рівнів, економного використання коштів місцевих бюджетів, збереження умов стабільного фінансування захищених видатків районних установ та закладів, розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації 26 03.2014 № 82 «Про наповнення доходів та економне і раціональне використання коштів місцевих бюджетів у 2014 році» затверджено заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році у процесі їх виконання.

Поряд з цим, ряд сільських рад при затвердженні бюджетів не врахували в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством норм оплати праці.

З метою часткового забезпечення коштами на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери сільських рад, станом на 01.10.2014 року, рішеннями сесій Ужгородської районної ради від 15.07.2014 №484 та від 03.10.2014 № 507 виділено з районного бюджету сільським відповідно 400,0 тис.грн. та 480,0 тис.грн., як додаткову дотацію.

Станом на 01.10.2014 року залишається непогашеною заборгованість районного бюджету перед державним бюджетом за середньостроковими позиками, отриманими в попередніх бюджетних періодах у сумі 3 667 000грн. Погашення заборгованості здійснюється з моменту виконання річного розрахункового обсягу доходів кошика 1 за рахунок і в межах його перевиконання.