СКИНУТИ

           Доходи районного бюджету за І півріччя 2014 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з Державного бюджету та кошти, що передаються  з інших бюджетів становлять 124 209,7 тис.грн., в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано17541,3 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі  33817,8 тис.грн, що складає 51,9 % виконання;
  • дотацій з Державного бюджету одержано в сумі 48591,7 тис.грн. при  плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 101401,2 тис.грн., що складає 47,9 % виконання ;
  • субвенції з Державного бюджету отримано  в сумі  55147,4  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  106705,4 тис.грн., що складає  51,7  відсотків виконання;
  • кошти, що надходять з інших місцевих бюджетів  отримано в сумі   2929,3 тис.грн. при затвердженому річному плані – 6056,2 тис.грн., що складає  48,4 % виконання.

До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2014 року надійшло платежів  в сумі 16857,6 тис.грн., при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 32133,7 тис.грн., що складає 52,5% виконання.

          По податку на доходи фізичних осіб поступило 16765,8 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін 32133,7 тис.грн., що становить 52,2 % виконання.

На підставі  акту ревізії, протягом травня 2014 року, до  районного бюджету надійшли кошти Ужгородського районного комунального підприємства (бюро) технічної інвентаризації від податку на прибуток підприємств комунальної власності району у сумі 23,8 тис.грн. та частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств у сумі 10,0 тис.грн. 

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 58,0 тис.грн.

          До спеціального фонду  районного бюджету за І півріччя 2014 року надійшло платежів в сумі 683,8 тис.грн. при затвердженому плані на рік з урахуванням змін в сумі  1 503,9 тис.грн., що складає 45,5 %.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за І півріччя  2014 року становить 646,4 тис.грн. або 40,1% уточненого плану на рік    (1 611,3 тис. грн.).

          Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за  2014 рік становлять 37,4 тис.грн., при затвердженому річному плані 72,8 тис.грн. або 51,3% виконання.

          Протягом І півріччя 2014 року районний бюджет отримав від органів Державного казначейства короткотермінові позички, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на загальну суму 4 973,0 тис.грн. Основною причиною потреби в такій позиці було невиконання  дохідної частини бюджету (відсутність грошових коштів). Кошти повернуто у встановлені терміни та  згідно до вимог чинного законодавства.

         Видатки районного бюджету за І півріччя 2014 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 126 566,0тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 124 425,3 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  2 140,7 тис.грн.

         В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за І півріччя 2014 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 43,5 % або 54 141,5 тис.грн., а також фінансування установ і закладів освіти – 32,8 % або 40 869,1 тис.грн. та охорони здоров`я – 11,4 % або 14 153,3 тис.грн.

         Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за І півріччя 2014 року встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 121 689,7 тис.грн. або 97,8 відсотків загальної суми видатків за цей період.

          На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано  54 542,3 тис.грн., що складає 43,8 відсотків загальної суми видатків.

          На оплату енергоносіїв за звітній період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 2 376,7 тис.грн.

          Станом на 01.07.2014 року сума дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету складає 23,0 тис.грн.

          Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету складає 1 325,7 тис.грн., з них 484,1 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгам пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, громадянам на послуги зв’язку, пільгам багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидіях населенню та пільговому проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

         Станом на 01.07.2014 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом бюджету складає 13,9 тис.грн.

-   Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає 1 385,8 тис.грн.

        Заборгованість виникла через не проведення видатків управлінням державної казначейської служби в Ужгородському районі та буде погашена при проведенні видатків