ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

З метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії його інститутів з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах партнерства і взаємної відповідальності, забезпечення здійснення та захисту прав і свобод людини і громадянина видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.02.2013 № 49 «Про обласний план заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2013 рік», яким затверджено відповідний план заходів.  Пропозиції, внесені громадськістю, були враховані та включені до зазначеного плану. З метою підвищення рівня правової культури та налагодження соціального діалогу було видано розпорядження голови облдержадміністрації  від 28.05.2012 №239 «Про затвердження плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».
З метою здійснення координації заходів, посилення взаємодії з громадськими інституціями для забезпечення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами при місцевих органах виконавчої влади Закарпатської області створено ряд консультативно-дорадчих органів. Так, при голові облдержадміністрації діють рада церков та релігійних організацій, координаційна рада у справах жінок, рада з питань молодіжної політики, рада з питань регіонального розвитку. При облдержадміністрації – гуманітарна рада, рада інвесторів, консультативна рада з питань поліпшення соціального захисту ветеранів війни, регіональна рада з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, координаційна рада з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  та протидії торгівлі людьми тощо. Загалом, на сьогоднішній день при облдержадміністрації утворено 29 робочих груп, консультативних рад, міжвідомчих та інших комісій, куди включено 74 представника інститутів громадянського суспільства (що становить 17,7 відс. від загальної кількості осіб) та 30 дорадчо-консультативних органів, до складу яких ввійшло понад 200 представників громадськості (що становить 31,0 відс. від загальної кількості осіб).
Найактивнішою серед консультативно-дорадчих органів при Закарпатській облдержадміністрації є Громадська рада, сформована з представників 120 інститутів громадянського суспільства (у попередній – 90). При Громадській раді сформовано 20 профільних комісій (у попередній – 10), якими укладено протоколи намірів про співпрацю з галузевими управліннями облдержадміністрації, рядом обласних управлінь та організацій, налагоджено співпрацю з представниками органів місцевого самоврядування. При комісіях із числа відомих науковців та досвідчених фахівців затверджено групи експертів.
Громадські ради створені при всіх районних державних адміністраціях та при 3-х міськвиконкомах області. Загальна кількість представників ІГС, представлених у громадських радах при РДА, МВК – 340. Діяльність Громадських рад спрямована на консолідацію суспільства, конструктивну співпрацю з органами виконавчої влади, участь у вирішенні спільних завдань, пов’язаних з проблемами життєдіяльності та розвитку районів.
З метою координації зусиль із формування та представлення спільної громадської позиції щодо пріоритетних питань гуманітарної політики України та соціально-економічного розвитку Закарпатської області в області утворено Координаційну раду голів громадських рад при РДА та МВК, яка спільно із Закарпатським регіональним відділенням Асоціації міст України, Закарпатським обласним відділенням Асоціації сільських і селищних рад України, Асоціацією розвитку і реформ міст, селищ і сіл „Закарпаття – ХХІ століття” утворила Дорадчу раду неурядових об’єднань Закарпаття по діалогу з органами державної влади.
З питань розвитку громадянського суспільства, впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства регулярно проводяться зустрічі за круглим столом, наукові конференції, семінари тощо. Так, протягом звітного періоду з ініціативи облдержадміністрації відбулось понад 90 засідань за круглим столом, 60 науково-практичних конференцій і семінарів та понад 25 тематичних зустрічей з громадськістю.
Одним із ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства є проведення громадських обговорень із актуальних питань. В області проведено обговорення Програми економічних реформ, проекту Податкового кодексу, законопроекту „Про громадські організації”, проекту Стратегії розвитку України до 2020 року, проект постанови „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм і заходів, розроблених громадськими організаціями, для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка”, проекту Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 рр, інші питання. На обговорення виносилося широке коло питань місцевого життя, зокрема, щодо соціально-економічного розвитку, ситуації у житлово-комунальному секторі, тарифів на комунальні послуги, працевлаштування молоді, створення нових робочих місць тощо.
Представники громадськості активно залучалися органами влади до підготовки та відзначення державних свят, пам’ятних дат в житті країни, області, інших важливих подій. Представники обласних організацій політичних партій, громадських об`єднань згідно відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації вводилися в оргкомітети з підготовки та організації  відзначенню тієї чи іншої пам’ятної події.
Дієвим механізмом налагодження тісної співпраці між владою та громадськістю є підписання між ними відповідних угод, меморандумів, договорів, протоколів наміру про співпрацю. Так, зокрема, у 2013 р. облдержадміністрація підписала Меморандум про співробітництво з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України у м. Ужгород. Договір про співпрацю та співробітництво з Регіональними відділенням Українського союзу промисловців і підприємців у Закарпатській області, інші угоди. Для ведення соціального діалогу укладена тристороння Угода про співпрацю між Закарпатською облдержадміністрацією,  Закарпатською обласною радою профспілок та  Організацією роботодавців Закарпатської області. Уповноважені представники сторін соціального діалогу беруть участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, входять до складу дорадчо-консультативних органів, громадських та науково-експертних рад, утворених при центральних та місцевих органах виконавчої влади.
Практикується також і підписання Меморандумів про взаємодію і співробітництво між облдержадміністрацією та громадськими організаціями ветеранів, учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Підписано Меморандум про співробітництво при реалізації пілотного проекту „Мале підприємництво – ресурс зростання добробуту громад Закарпаття” між рядом структурних підрозділів облдержадміністрації та низкою громадських організацій області.
На веб-сайті облдержадміністрації регулярно розміщується офіційна інформація про діяльність органів державної виконавчої влади, виконання регіональних програм, планів, анонси заходів, інтерв’ю тощо. Аналогічні веб-сторінки створено в райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
З метою безперешкодного доступу населення області до інформації про співпрацю влади і громадськості на офіційному веб-сайті облдержадміністрації створено рубрику „Громадянське суспільство і влада”, „Партнерство „Відкритий Уряд”, „Громадська рада”. Діалог з громадськістю ведеться також через соціальні мережі.
З метою висвітлення заходів, спрямованих на розвиток партнерських відносин та поглиблення співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю друкованими засобами масової інформації запроваджено постійні рубрики “Офіційно”, “З перших уст”, “Факти і коментарі”, “Питання дня”, “Реалії сьогодення”, “Актуально”, “За рядком розпорядження голови ОДА”, “Час місцевий”, “В облдержадміністрації”, “Позиція”, “В центрі уваги”, “Факти, події, погляд”, “Реалії”, “Влада”, “Час і ми” тощо.
Керівники органів виконавчої влади систематично беруть участь у програмах “Пряма мова”, “Доброго ранку, Закарпаття”, “Добрий вечір, Закарпаття” телеканалу “Тиса-1” обласної державної телерадіокомпанії, “Вісник”, “Вісті”, “Резонанс” обласного радіо.
В області діє Регіональна програма із забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики і вивчення суспільної думки, спрямована на налагодження ефективних механізмів партнерства держави з інститутами громадянського суспільства, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, створення умов для участі громадян у розробленні проектів рішень, проведення соціологічних досліджень, виховання патріотичних почуттів та гордості за Українську державу. Таку програму на 2011 – 2014 роки у 2011 році було затверджено сесією обласної ради 16 грудня 2010 року № 58 (у 2011 і 2012 рр. було виділено по 475,0 тис.грн., у 2013 р. – 495,0 тис.грн., на 2014 рік передбачено виділити 495,0 тис.грн.).
Рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року № 611 затверджено Програму сприяння розвитку громадянського суспільства „Громадські організації у розвитку Закарпаття на 2013 – 2016 роки”, де передбачено надання фінансової підтримки громадським об’єднанням через реалізацію суспільно-корисних програм і проектів, розроблених ІГС.
Відпрацьовано механізм підтримки громадських організацій, які потребують соціального захисту. Так, щороку на сесії обласної ради затверджується Програма діяльності таких громадських організацій області, згідно з якою державну підтримку отримує 9 ІГС. Фінансування цієї Програми на 2013 рік передбачено у сумі 377 000,00 тис. грн.
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно проводиться конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї.
На підтримку творчих спілок з регіональної Програми розвитку культури і мистецтва щорічно виділяється близько 600 тис. грн., для проведення культурно-мистецьких заходів національних меншин – до 120 тис. грн.
Облдержадміністрацією забезпечено вивчення і проведення аналізу громадської думки стосовно діяльності органів виконавчої влади через здійснення моніторингу оприлюднених у електронних та друкованих засобах масової інформації зауважень і пропозицій інститутів громадянського суспільства та окремих громадян для подальшого врахування зазначених зауважень та реагування на них.
З метою вивчення думки громадськості щодо найбільш серйозних соціально-економічних проблем в країні, рівня довіри з боку населення державним організаціям та суспільним інститутам за сприяння Закарпатської обласної державної адміністрації в області організовуються і проводяться соціологічні опитування громадян.
Для представників громадськості організовано та проведено навчання з питань надання безоплатної правової допомоги, а також з питань використання  інформаційно – комунікаційних технологій у питаннях доступу до публічної інформації.
До професійних програм перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в навчальні плани Закарпатського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій включено питання налагодження зв’язків органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, а також питання реалізації механізмів участі громадськості в розроблені та реалізації державної політики.
В області відповідно затвердженого графіка постійно здійснюється індивідуальний прийом громадян головою облдержадміністрації та його заступниками, ведеться робота з листами та зверненнями громадян. Крім того, керівники облдержадміністрації регулярно проводять виїзні прийоми громадян, в ході яких здійснюється безпосередній контакт влади і громадськості на місцях, вирішуються проблеми людей. Протягом 2013 року керівництвом облдержадміністрації проведено 52 особистих прийомів громадян на місці та 50 виїзних прийомів громадян за місцем їх проживання. Прийнято 1139 осіб, у тому числі під час виїзних прийомів – 578 осіб.
З метою оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні проблеми в області, налагодження зв’язку між облдержадміністрацією і населенням краю, а також зменшення потоку письмових звернень громадян та кількості відвідувачів на особистих прийомах облдержадміністрацією запроваджено постійно діючу пряму телефонну лінію „Запитай у влади”, де співрозмовниками населення краю є голова облдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів ОДА. За 11 місяців ц.р. скористалися телефоном довіри 109 осіб.
Постійно діючі телефонні лінії, „гарячі телефони” запроваджені і в райдержадміністраціях та міськвиконкомах, в інших обласних державних установах та організаціях.
Всього протягом 11 місяців 2013 року в Закарпатську облдержадміністрацію надійшло 3911 звернень, що на 315 звернень більше відповідного періоду 2012 року.
В області у всіх органах місцевої виконавчої влади створено структурні підрозділи, на які покладено функції взаємодії з громадськістю. Відповідно доручення голови облдержадміністрації від 03.04.12 №02-05/33 у кожному структурному підрозділі ОДА визначено відповідальну особу за цю ділянку роботи.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Практика реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації” засвідчила спроможність органів влади надавати своєчасно відповіді на запити на інформацію. Закон не лише сприяв спрощенню доступу до інформації, розпорядником якої є державні органи влади, а й зробив цю інформацію більш відкритою та прозорою.
З метою забезпечення доступу громадян до публічної інформації головою Закарпатської облдержадміністрації видані розпорядження від 30.05.2011 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації” та від 06.02.2012 №38 „Про систему обліку публічної інформації в обласній державній адміністрації”.
На виконання вищезазначених розпоряджень розроблено і затверджено форми запитів на інформацію, які містять стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) тощо. Затверджено інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію. Створено систему обліку публічної інформації в органах виконавчої влади. Проводяться відповідні заходи щодо удосконалення електронної системи обліку публічної інформації та забезпечення надання доступу до неї за запитами. Визначені спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями. Ці місця обладнані відповідною оргтехнікою. Створено умови для подання письмових запитів громадянами із обмеженими фізичними можливостями.
Загальна кількість отриманих запитів на інформацію, що надійшла до облдержадміністрації у 2013 році становить 315, із них задоволено – 282 (що становить 89,5 відс. від усіх отриманих запитів), 24 інформацій надіслано належним розпорядникам інформації, 9 – відхилено.
На офіційному веб-сайті облдержадміністрації та райдержадміністрацій забезпечується своєчасне оприлюднення проектів розпорядчих документів, що підлягають обговоренню, систематично і оперативно оновлюється інформація про діяльність структурних підрозділів органів виконавчої влади. Всю необхідну інформацію щодо доступу до публічної інформації можна знайти на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці „Публічна інформація”.
Регіональні засоби масової інформації області під рубриками „Актуально”, „Запитуйте-відповідаємо”, „На часі”, „Про доступ до публічної інформації” публікують матеріали, в яких даються роз’яснення основних положень законодавчих актів доступу до публічної інформації. Проводяться також громадські слухання з питань, що хвилюють місцеві громади, засідання за круглим столом за участі депутатів місцевих рад і громадських організацій, семінари, інші заходи з актуальних питань розвитку громадянського суспільства, тощо. Зокрема, у листопаді ц.р. у співпраці з благодійним фондом „Центр громадських ініціатив” у рамках семінару для працівників РДА, МВК, що ведуть питання комунікацій з громадськістю на тему: „Розвиток громадянського суспільства: як об’єднати зусилля влади та громадськості” за участі представників ІГС відбувся навчальний тренінг на тему: „Ефективне використання інформаційно – комунікаційних технологій у питаннях доступу до публічної інформації”.

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

В області за участі громадськості було організовано обговорення стану реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 28 листопада 2011р. №1240 на виконання Національної антикорупційної стратегії. За підсумками обговорення за участю представників громадськості напрацьовані пропозиції щодо вдосконалення на Закарпатті роботи з питань запобігання і протидії корупції та вироблено пропозиції, більшість з яких було включено в обласний план заходів з виконання в області Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки. Внаслідок організованого громадського обговорення розроблено обласну програму запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, яку схвалено розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 23.11.2012 № 630. Проект зазначеного розпорядження було опубліковано на офіційній веб-сторінці обласної державної адміністрації. Відповідні розпорядчі документи було видано головами райдержадміністрацій та міськвиконкомів, структурними підрозділам облдержадміністрації, обласними установами та організаціями.
На засіданні Громадської ради при Закарпатській обласній державній адміністрації розглянуто також питання поліпшення інформування населення краю з питань запобігання та протидії корупції та розробила механізм взаємодії Громадської ради та облдержадміністрації в питаннях формування активної антикорупційної позиції громадськості області.

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

На сьогодні Законом України „Про адміністративні послуги”, який набрав чинності 7 жовтня 2012 р., визначені правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, основні вимоги до регулювання організаційного забезпечення та надання адміністративних послуг, створення центрів надання адміністративних послуг, функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг, ведення Реєстру адміністративних послуг. Відповідно до Закону створюється та забезпечується ведення Реєстру адміністративних послуг – єдиної комп’ютерної бази даних про адміністративні послуги, які надаються державними органами та органами місцевого самоврядування.
На веб-сайті облдержадміністрації у рубриці „Партнерство “Відкритий Уряд” створено рубрику „Адміністративні послуги”.
Для підвищення якості надання адміністративних послуг видано розпорядження голови облдержадміністрації від 28 березні 2013 року „Про утворення центрів надання адміністративних послуг”, відповідно якого на базі обласного та міського дозвільних  центрів утворено центр надання адміністративних послуг. Аналогічні центри утворено і в містах обласного значення та районних державних адміністрацій. Розроблено та затверджено графіки здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень. У приміщеннях, де здійснюється прийом суб’єктів звернень розміщено відповідні інформаційні стенди, поширюються довідково-інформаційні матеріали про адміністративні послуги. Створені відповідні веб-сайти, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування.
В області відбулося ряд навчальних семінарів з питань надання адміністративних послуг. Так, зокрема у березні 2013 року для державних службовців проведено навчальний семінар на тему: „Розвиток системи надання адміністративних послуг органами влади”.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

З 2012 року розпочалось використання системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів. Здійснюються відповідні заходи щодо роботи з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням електронного цифрового підпису.
Вживаються заходи щодо створення опрацювання звернень до органів виконавчої влади з метою забезпечення за допомогою засобів телекомунікації (телефонного зв’язку, Інтернет) оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування.
Здійснюються відповідні заходи у рамках ініціативи „Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування”. Так, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці впроваджуються тренінгові програми з електронних послуг. Управління культури облдержадміністрації спільно з інститутами громадянського суспільства, зокрема, благодійним фондом „Центр громадських ініціатив”, впроваджують тренінгові програми з електронних послуг у публічних бібліотеках області, ефективного розповсюдження інформації про наявні електронні послуги національного та регіонального рівнів, використання ресурсів сучасних публічних бібліотек.