Доходи районного бюджету за  2013 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи дотацію, субвенції з державного бюджету та коштів, що передаються  з інших бюджетів становлять 225 524,0  тис.грн., в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержано 36 263,6 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі  41 029,8 тис.грн, що складає 88,4 % виконання;
  • дотацій з державного бюджету одержано в сумі 88 129,8 тис.грн. при  плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 88 129,8 тис.грн., що складає 100,0 % виконання ;
  • субвенції з державного бюджету отримано  в сумі  94 523,8  тис.грн.,  при  плані  затвердженому на  рік з урахуванням змін  98 327,2 тис.грн., що складає  96,1  відсотків виконання;
  • кошти, що надходять з інших місцевих бюджетів  отримано в сумі   6 606,8 тис.грн. при затвердженому річному плані – 7 393,0 тис.грн., що складає  89,4 % виконання або недопоступило 786,2 тис.грн.,у зв’язку із невиконанням низовими бюджетами доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

До загального фонду районного бюджету за  2013 рік надійшло платежів  в сумі 34 552,8  тис.грн. при річному затвердженому  плані з урахуванням змін – 38 792,7 тис.грн., що складає 89,1  % виконання.

По податку на доходи фізичних осіб поступило  34 459,1 тис.грн., при річному плані з урахуванням змін  38 762,7 тис.грн., що становить 88,9 % виконання. Причинами невиконання даного виду податку, є:

-            зміна контингенту платників, а саме в частині перерахування  податку на доходи фізичних осіб в інші місцеві бюджети області;

-            зменшення окремими суб’єктами господарювання району обсягів реалізації, що призвело до зменшення надходжень податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з відповідним періодом минулого року;

-            припинення окремими суб’єктами господарювання району діяльності у зв’язку з банкрутством.

Надходження реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за звітний період склали 10,2 тис.грн., що становить 34,0 % . Даний відсоток виконання пояснюється тим, що з липня 2013 року  даний вид надходжень зараховується до державного бюджету.

До спеціального фонду  районного бюджету за 2013 рік надійшло платежів в сумі  1 710,8 тис. грн., при затвердженому плані на рік з урахуванням змін в сумі  2 038,9  тис.грн., що складає  83,9 %.

В бюджет розвитку районного бюджету за звітний період при затвердженому річному плані в сумі 540,0 тис.грн. фактично надійшло коштів по продажу землі, згідно виконання вимог мирової угоди  ВАТ «Ужгородський Турбогаз» - 475,5 тис.грн.

Виконання по власних надходження бюджетних установ за 2013 рік становить  1 171,9 тис.грн. або 78,3% уточненого плану на рік (1 497,1тис.грн.).

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за  2013 рік становлять 63,4 тис.грн., при затвердженому річному плані 200,0 тис.грн. або 31,7 % виконання.

Протягом 2013 року районний бюджет отримав від органів органів державного казначейства короткотермінові позички, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, на загальну суму 31 071,2 тис.грн. Основною причиною потреби в такій позиці була невиконання  дохідної частини бюджету (відсутність грошових коштів). Кошти повернуто у встановлені чинним законодавством терміни. Крім того, за підсумками 11 місяців 2013 року, у зв’язку з невиконанням розрахункових показників доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів України для зведеного бюджету Ужгородського району, районний бюджет отримав середньострокову позику Міністерства фінансів України у сумі 2000,0 тис.грн. Позику буде повернуто у встановленому законодавством порядку.

Видатки районного бюджету за 2013 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 226 036,2 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 221 616,3 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі  4 419,9 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2013 рік разом із цільовими субвенціями з державного бюджету – 42,0 % або 93 165,5тис.грн., а також фінансування установ і закладів освіти – 31,6 % або 69 959,8 тис.грн. та охорони здоров`я – 13,4 % або 29 750,4 тис.грн.

Проведеним аналізом використання коштів районного бюджету за даними звіту про виконання бюджету за 2013 рік встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 214 577,9 тис.грн. або 96,8 відсотків загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано  95 180,7 тис.грн., що складає 42,9 % загальної суми видатків.

На оплату енергоносіїв за звітній період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 6 708,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2014 року сума кредиторської заборгованості за загальним фондом районного бюджету складає 2 535,6 тис.грн., з них за придбані предмети, матеріали та оплату послуг (крім комунальних) та відрядження працівників:

- 296,1 тис.грн. по відділу з питань охорони здоров'я райдержадміністрації;

- 924,7 тис.грн. по відділу освіти та у справах національностей районної державної адміністрації;

-   5,8 тис.грн. по дитячо-юнацькій спортивній школі;

-   7,8 тис.грн по відділу культури райдержадміністрації;

-   19,9 тис.грн. по районному територіальному центру соціального обслуговування;

-   13,8 тис.грн. по районному центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації;

-   24,6 тис.грн по Ужгородській районній раді;

-   82,4 тис.грн по Ужгородській районній адміністрації;

-   5,0 тис грн. по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації.

- 1 155,5 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, громадянам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільгах пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, громадянам на послуги зв’язку, пільгах багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  послуги та на придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидіях населенню та пільговому проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету складає 1 746,5 тис.грн., в тому числі:

- 470,5 тис.грн. по відділу освіти та у справах національностей;

-   470,0 тис.грн. по відділу з питань охорони здоров'я;

-   765,0 тис.грн по районній державній адміністрації;

-   6,0 тис.грн по районній раді;

-   35,0 тис.грн. по районному центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді райдержадміністрації;

Заборгованість виникла через не проведення видатків управлінням державної казначейської служби в останні місяці 2013 року.