Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний елемент ринкової економіки істотно впливає на структуру перебудови у економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє економії та раціональному використанню ресурсів, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечення стимулювання до інноваційних процесів та високоефективної праці.

За даними статистичної звітності за 2016 рік кількість малих підприємств в районі становить 438 одиниць, кількість зайнятих працівників 2432 осіб, кількість найманих працівників 2166 осіб, витрати на оплату праці склали 68681,2 тис.грн. Найбільша кількість зайнятих працівників задіяна в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, туристичній сфері та інших.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає біля 80 малих підприємств. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) становив 1310725,7 тис.грн.

За станом на 1 січня 2018 року в районі зареєстрованих 3337 фізичних осіб-підприємців.Фактично надійшло до зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу (юридичних та фізичних осіб ) 265 014,7 тис. грн.

Для сприяння подальшому розвитку малого та середнього бізнесу здійснюється ресурсне забезпечення. Сформована та постійно оновлюється база вільних нежитлових приміщень, виробничих площ, вільних земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності .

Першим кроком до ефективного ведення підприємницької діяльності є обізнаність громадян з основ ведення бізнесу. Районним центром зайнятості проводиться цілеспрямована робота щодо залучення безробітних до навчання за професіями , що дають можливість займатися підприємницькою діяльністю. З метою залучення безробітних до підприємництва центром зайнятості проводиться системно інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна робота щодо сприяння незайнятим громадянам у відкритті власної справи.

З метою підтримки підприємницької діяльності спрощено процедуру започаткування власної справи та видачі документів дозвільного характеру. На сьогодні в районі на базі дозвільного офісу створено Центр надання адміністративних послуг , метою якого є організація зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання.