СКИНУТИ

Розвиток малого і середнього підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку району. Малий та середній бізнес, як самостійний елемент ринкової економіки істотно впливає на структуру перебудови у економіці району, робить вагомий внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту та послуг населенню. Розвиток бізнесу сприяє економії та раціональному  використанню ресурсів, створює сприятливе середовище  для розвитку конкуренції та усунення монополізму, забезпечення стимулювання до інноваційних процесів та високоефективної праці.

За даними статистичної звітності кількість малих підприємств в районі становить 529 одиниць, кількість зайнятих працівників 2536 осіб, кількість найманих працівників 2227 осіб, витрати на оплату праці склали 105707,3 тис.грн. Найбільша кількість зайнятих працівників задіяна в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, туристичній сфері та інших.

У розрахунку на 10 тис. наявного населення припадає біля 74 малих підприємств. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)  становив 1676842,8 тис.грн.

За станом на 1 квітня 2019 року в районі зареєстровано 3365 фізичних осіб – підприємців.

Фактично за I квартал 2019 року надійшло до Зведеного бюджету від суб’єктів малого бізнесу (юридичних та фізичних осіб) – 94158,19 тис.грн. (від фізичних осіб – 17 936,53 тис.грн., юридичних осіб – 76 221,66 тис.грн.) Питома вага податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у загальних надходженнях до Зведеного бюджету складає - 57,0 %.

В Ужгородському  районі діє „Програма розвитку малого і середнього підприємництва у районі на 2019-2020 роки”затверджена рішенням двадцять дев’ятої сесії VII  скликання Ужгородської  районної  ради 07.12.2018 № 477.

Заходами Програми передбачено запровадження дієвих механізмів надання допомоги суб’єктам підприємницької діяльності, зокрема, впорядкування нормативного регулювання підприємницькою діяльністю, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підприємництва і т.д.

Для сприяння подальшому розвитку малого та середнього бізнесу здійснюється ресурсне забезпечення. Сформована та постійно оновлюється база даних вільних нежитлових приміщень, виробничих площ, вільних земельних ділянок, які можуть бути продані або передані в оренду суб’єктам господарювання для здійснення підприємницької діяльності.

Першим кроком до ефективного ведення підприємницької діяльності є обізнаність громадян з основ ведення бізнесу. Районним центром зайнятості  проводиться цілеспрямована робота  щодо залучення безробітних до навчання за професіями, що дають можливість займатися підприємницькою діяльністю,   проводиться системно інформаційно-роз’яснювальна та консультаційна робота щодо сприяння незайнятим громадянам у відкритті власної справи.

З метою  підтримки підприємницької діяльності спрощено процедуру започаткування власної справи та видачі документів дозвільного характеру. На сьогодні в районі на базі дозвільного офісу створено Центр надання адміністративних послуг, метою якого є організація зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами та суб’єктами господарювання