СКИНУТИ

Для  надання  дитині  статусу  дитини-сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування,  служба у справах  дітей  за місцем  походження  дитини  протягом  двох місяців повинна зібрати необхідні документи (свідоцтво про народження дитини та документи, що   засвідчують   обставини,   за   яких  дитина  залишилась  без
батьківського піклування).

      Статус дитини-сироти надається дітям,  у яких померли або загинули батьки,  що підтверджується свідоцтвом про смерть кожного з них.

      Статус   дитини,  позбавленої  батьківського  піклування, надається дітям:

     1) батьки   яких    позбавлені    батьківських    прав,    що підтверджується рішенням суду;

     2) які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, що підтверджується рішенням суду;

     3) батьки    яких    визнані    безвісно    відсутніми,    що підтверджується рішенням суду;

     4) батьки яких оголошені судом померлими,  що підтверджується свідоцтвом  про  смерть,   виданим   органами   реєстрації   актів цивільного стану;

     5) батьки  яких  визнані  недієздатними,  що  підтверджується рішенням суду;

     6) батьки яких  відбувають  покарання  в  місцях  позбавлення волі, що підтверджується вироком суду;

     7) батьки  яких  перебувають  під вартою на час слідства,  що підтверджується постановою суду;

     8) батьки яких  знаходяться  у  розшуку  органами  внутрішніх справ, пов'язаному з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх  місцезнаходження,  що  підтверджується  ухвалою суду  або  довідкою органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;

     9) у зв'язку з тривалою хворобою батьків,  яка перешкоджає їм виконувати   свої   батьківські   обов'язки,   що  підтверджується висновком медико-соціальної експертної  комісії  про  наявність  у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків, виданим у порядку, встановленому МОЗ;

     10) підкинутим,  батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку,  іншому  закладі  охорони  здоров'я  або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС.

           Якщо  у  випадках,  коли,  дитину виховувала одинока мати,  до документів додається довідка,  видана  органом  реєстрації  актів  цивільного  стану за місцем реєстрації народження дитини,  про  те,  що  відомості  про
батька  внесені  за  вказівкою  матері  відповідно  до  статті 135 Сімейного
 кодексу України.

      Після встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, орган опіки та піклування райдержадміністрації за місцем походження такої дитини вживає вичерпних заходів до влаштування  її  в  сім'ю  громадян  України (усиновлення,  під опіку, піклування,  у прийомну сім'ю,  дитячий будинок сімейного типу).

     Особи,  в  сім'ї  яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені   батьківського   піклування,   зобов'язані  пройти  за направленням  служб  у  справах  дітей  курс  навчання  з  проблем виховання  таких  дітей  (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину)  в  центрі  соціальних  служб  для сім'ї, дітей та молоді.     Родичі   дитини,   які   мають  намір  взяти  її  під  опіку, піклування, курс навчання не проходять.

    Особа,  яка  виявила  бажання  взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або  дитину,  позбавлену батьківського  піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

     1. заяву (від  подружжя  приймається  спільна  заява,  підписана обома подружжями);

     2. довідку про  доходи  за  останні  шість  місяців  або   копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;

    3.  документ, що  підтверджує  право  власності  або користування житловим приміщенням;

     4. копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

     5. довідку про   проходження   курсу   навчання   з    виховання дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї,  дітей  та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;

    6.  копію паспорта;

    7.  висновок про  стан  здоров'я  заявника,  складений  за формою згідно з додатком 5;

     8. довідку від нарколога та психіатра для осіб,  які  проживають разом із заявниками;

    9.  довідку  про  наявність  чи відсутність судимості для кожного заявника,  видану органами внутрішніх справ за  місцем  проживання заявника;

    10. письмову згоду  всіх повнолітніх членів сім'ї,  що проживають разом  з  особою,  яка  бажає  взяти  дитину-сироту  або   дитину, позбавлену   батьківського   піклування,  під  опіку,  піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій  площі  -  дитячий будинок   сімейного  типу,  засвідчену  нотаріально  або  написану
власноручно в присутності посадової  особи,  яка  здійснює  прийом документів,  про  що  робиться  позначка  на  заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

     Строк дії документів,   становить дванадцять місяців з дати видачі.