СКИНУТИ

     Громадяни  України,  які  постійно  проживають   на  території  України  і бажають усиновити дитину,  звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання таких громадян додаючи до заяви такий перелік дакументів:

      1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

     2) довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або
копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік,
засвідчена органами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах  реєстрації
актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника,  складений за
формою затвердженою КМУ;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого  з  подружжя
на   усиновлення   дитини  (у  разі  усиновлення  дитини  одним  з
подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного
заявника,  видана  органами  внутрішніх справ за місцем проживання
заявника;

7) копія  документа,  що  підтверджує  право  власності   або
користування житловим приміщенням.
Заява вважається  поданою,  якщо до неї додані всі зазначені документи. 

     Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо
інше не передбачено законодавством.