Особи,  яким стало відомо про факт залишення дитини без батьківського піклування,  зобов'язані негайно повідомити про це службу у справах дітей за місцем виявлення дитини.  Якщо інформація про таку дитину надійшла до сільського,  селищного голови або іншої уповноваженої особи виконавчого органу сільської,  селищної ради,  тоді протягом доби така інформація передається службі у справах дітей.

При виявленні дитини,  яка залишилась без батьківського піклування,  необхідно по мірі можливості з'ясувати місце проживання дитини,  її вік,  відомості про батьків або осіб,  які їх замінюють,  обставини,  за яких дитина залишилась без батьківського піклування,  прізвище,  ім'я,  по батькові та іншу інформацію,  що має істотне значення.

Служба у справах дітей,  а у разі,  коли дитина виявлена на території села,  селища,  -  виконавчий орган сільської,  селищної ради разом з працівниками правоохоронних органів та працівниками охорони здоров'я протягом доби після надходження повідомлення про дитину,  яка залишилась без батьківського піклування,  проводять обстеження умов її перебування,  стану здоров'я та з'ясовують обставини,  за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини,  орган опіки та піклування,  якому стало відомо про це,  приймає рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб,  які їх замінюють,  та її тимчасове влаштування. Про відібрання дитини у батьків орган опіки та піклування того ж дня письмово інформує прокуратуру за місцем проживання дитини та у семиденний строк після прийняття рішення звертається до суду з позовом про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері,  батька без позбавлення батьківських прав.

У разі коли дитина покинута в пологовому будинку,  іншому закладі охорони здоров'я,  або її відмовилися забрати батьки чи інші родичі,  підкинута чи знайдена,  складається акт,  який направляється до служби у справах дітей для встановлення правового статусу дитини.