Відповідно до покладених на неї завдань:

v    організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їхнього фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності,  вчиненню дітьми правопорушень;

v     сприяє усиновленню, влаштуванню дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

v    подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

v    забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

v    здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

v    надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам  соціально – психологічної реабілітації дітей, соціально – реабілітаційним центрам( дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

v    організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

v    розглядає в установленому порядку звернення громадян;

здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства