Категорія, до якої відноситься дитина

Перелік документів

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1.Заява від опікуна (піклувальника).

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Свідоцтво про смерть обох батьків (копія).

4.Рішення суду або органу опіки та піклування (копія).

5.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Посвідчення про належність дитини до цієї категорії (копія).

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Діти-інваліди

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Посвідчення про належність дитини до цієї категорії (копія).

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Діти з багатодітних і малозабезпечених сімей

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Довідка про склад сім’ї.

4.Довідка про одержання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості.

5.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

1.Заява від одного з батьків.

2.Свідоцтво про народження дитини (копія).

3.Копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд

1.Заява від батьків або клопотання управління (відділу) освіти райдержадміністрації, міськвиконкому про надання дитині путівки.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця (1-3 особисте або командне місце) міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

для відмінників навчання – копія табелів навчального закладу з відмінними оцінками

(за 2 роки);

для лідерів дитячих громадських організацій – клопотання управління (відділу) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) стосовно оздоровлення дитини (дітей);

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Затверджений список місцевого органу виконавчої влади.

4.Затверджена довідка  місцевого органу виконавчої влади (міської, селищної, сільської рад за місцем реєстрації сім’ї), що підтверджує категорію сім’ї як постраждалої внаслідок  стихійного лиха, техногенних аварій,  катастроф.

Дитина, яка перебуває на диспансерному обліку

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Медична довідка про перебування дитини на диспансерному обліку.

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

Бездоглядні та безпритульні діти

1.Лист-клопотання кримінальної міліції у справах дітей, на профілактичному обліку якої перебуває дитина, про забезпечення її бюджетною путівкою для оздоровлення (відпочинку).

2.Характеристика кримінальної міліції у справах дітей з підтвердженням категорії.

3.Свідоцтво про народження дитини (копія).

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів (подається, якщо дитина є учнем навчально-виховного закладу).

Діти, які потребують особливих умов для оздоровлення – діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження (копія).

3.Затверджена виписка з протоколу лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу.

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевих (обласного, районного, міського) бюджетів.

 

Діти працівників агропромислового комплексу

1.Заява від батьків (осіб, які їх замінюють).

2.Свідоцтво про народження    (копія).

3.Довідка сільської (селищної) ради, що  фермерське, (особисте) селянське  господарство або сільськогосподарське підприємство зареєстровано на території сільської (селищної) ради.

4.Довідка з місця роботи батьків або батька або матері про те, що один із батьків працює у фермерському  господарстві або сільськогосподарському підприємстві.

5.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевого (обласного, районного, міського) бюджетів.

                            

 

Діти працівників соціальної сфери села

1.Заява від батьків.

2.Свідоцтво про народження                                                                                    (копія).

3.Довідка з місця роботи батька або матері про те, що один із батьків (осіб, які їх замінюють) працює у сільській місцевості, зокрема: закладах освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, ветеринарних лікарнях, у відділеннях поштового зв’язку, побутовій та комунальній службах. 

4.Довідка з місця навчання дитини про те, що у 2009 році вона не забезпечувалася путівкою за кошти державного та місцевого (обласного, районного, міського) бюджетів.