СКИНУТИ

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року   № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 30.05.11  №  303  „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах державної адміністрації (додається).

2. Визначити сектор контролю апарату державної адміністрації  (Янчик Є.В.) підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним поданням відповідей на запит на інформацію та надання відповідних консультацій.

3. Затвердити форми запитів на інформацію (додаються).

4. Покласти на керівників структурних підрозділів апарату державної адміністрації персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

5. Керівникам структурних підрозділів державної адміністрації про виконання плану заходів інформувати сектор з питань внутрішньої політики, взаємодії з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату державної адміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Химинця В.В.____________________________________________________________________________________

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Ужгородська райдержадміністрація

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Ужгородській райдержадміністраці

Інструкція про порядок обліку, зберігання документів

_______________________________________________________________________________________________

До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:
Письмовий запит на отримання інформації складається у довільній формі або за формою, затвердженою розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації.  При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону (факсу);
2) стислий зміст інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит);
3) дату і підпис.

Для оформлення інформаційного запиту:
тел.: (0312) 61-29-17, 61-55-09;
факс:            (0312) 61-29-32
вул. Загорська,   10,   м. Ужгород,  88017
e-mail: uzh-rda@carpathia.gov.ua