СКИНУТИ

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Основними завданнями громадської ради є:

 • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю ОВВ;
 • сприяння врахуванню ОВВ громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Громадська рада:

 • є одним із ключових учасників процесу організації і проведення ОВВ консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 • подає ОВВ, при якому вона утворена, обов'язкові для розгляду пропозиції щодо:
 1. підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері,
 2. удосконалення роботи ОВВ;
 • збирає, узагальнює та подає ОВВ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

Реалізовуючи функцію громадського контролю, громадська рада:

 • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності ОВВ та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
 • контролює, на скільки ОВВ враховує пропозиції та зауваження громадськості;
 • контролює дотримання ОВВ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Протокол установичх зборів по формуванню Громадської ради при Ужгородській районній державній адміністрації 15.04.2016