1.Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом втручання держави  у відповідну сферу підприємницької діяльності

Відповідно до зміни статті 7 Закону України „Про автомобільний транспорт” забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі району, покладається на районні державні адміністрації.

На виконання вимог статті 44 Закону України „Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 та розпорядження голови райдержадміністрації „Про конкурс з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу” від 29.03.2013 № 112,  було проведено конкурс на визначення підприємства (організації), яке залучатиметься для організації забезпечення роботи районного конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних  маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району. За результатами зазначеного конкурсу було визначено, що райдержадміністрація – організатор перевезень і забезпечуватиме  проведення конкурсу самостійно протягом визначеного законодавством терміну.

Порядком визначено, що розмір плати за участь в конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або 5100,00 гривень на дату подання заяви для участь у конкурсі.

Оскільки до внесених змін ст.7 Закону України „Про автомобільний транспорт” облдержадміністрація-організатор перевезень забезпечувала організацію конкурсів і визначала плату за участь в обласному конкурсі, тому на підставі вищезазначеної статті на сьогодні необхідно вирішити питання щодо встановлення розміру плати за участь у конкурсі на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах що не виходять за межі території Ужгородського району.

2. Цілі державного  регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови Ужгородської  райдержадміністрації полягає у забезпеченні вимог діючого законодавства в частині покриття витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу і встановлення розміру плати перевізників за участь у конкурсі, яка не повинна перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі.

 Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється райдержадміністрацією на підставі кошторису витрат. Кошторис розроблено на об’єкту конкурсу (приміський маршрут) з урахуванням витрат матеріальних ресурсів на забезпечення організації роботи районного конкурсного комітету із визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних  маршрутах загального користування.

         Метою розроблення розпорядження є:

- встановлення обґрунтованої плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подаватимуть свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусних приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.

                                                                                         

3. Альтернатива запропонованому регуляторному акту

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №  1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” встановлено обмеження щодо граничного рівня плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, в розмірі 300  неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі. Альтернативою вищеназваного запропонованого регуляторного акту є встановлення плати за участь у конкурсі, яка б покривала витрати пов’язані з організацією підготовки та проведення районного конкурсу шляхом прийняття даного регулювання.

Обраний спосіб має наступні переваги:

розв’язує існуючу проблему;

забезпечує досягнення поставлених цілей;

забезпечує принципи регуляторної політики;

побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

         З метою встановлення обґрунтованої плати за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, які не виходять за межі території району дорученням голови райдержадміністрації від 19.09.2013 № 6/02-11 було утворено робочу групу, яка опрацювала кошторис витрат та на підставі якого було визначено розмір плати за участь у конкурсі.

Відповідно до пункту 60 Порядку кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

організації приймання документів;

перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів;

подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі;

технічного забезпечення проведення конкурсу;

виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

         Зазначений кошторис розроблено на підставі матеріальних витрат  за видами робіт, які необхідно здійснити для  забезпечення організації підготовки та проведення засідань конкурсного комітету.

         На підставі кошторису визначено розмір плати за участь у конкурсі на об’єкт конкурсу (приміський автобусний маршрут) в розмірі 1006,00 гривень.

         Відповідно до Порядку, розмір плати за участь у конкурсі встановлюється замовником і не може перевищувати 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на дату подання заяви на участь у конкурсі. Встановлений проектом розпорядження голови райдержадміністрації розмір плати за участь у конкурсі на приміському маршруті становить 1006,00 грн. тобто 19,7 % від нормативно встановленого рівня.

 5.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акту

Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт”, Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється організатором за рахунок коштів, внесених претендентами як плата за участь у конкурсі. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі. Отже,  плата за участь у конкурсі претендентами, які офіційно подали свої пропозиції для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному приміському маршруті загального користування є обов’язковою умовою участі у конкурсі і встановлюється організатором відповідно до повноважень наданих діючим законодавством. Впровадження вимог даного регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету.

         У відповідності до повноважень організатора здійснюватиметься контроль за своєчасністю та повнотою внесення перевізниками-претендентами  плати за участь у конкурсі. У разі настання обставин, визначених пунктами 63 та 65 Порядку,  передбачається повернення коштів перевізникам-претендентам за відкликання заяви або у випадку якщо конкурс не відбувся, або переможця не було визначено з вини організатора.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акту

Прийняття розпорядження дозволить забезпечити на належному рівні  роботу районного конкурсного комітету з проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування, який є постійно діючим органом райдержадміністрації з визначення на конкурсних засадах пасажирських перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах, та покрити витрати пов’язані з організацією підготовки і проведенням конкурсу.

         Організаційно – технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності конкурсного комітету покладається на структурний підрозділ райдержадміністрації, який забезпечуватиме організацію підготовки та проведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах.

Вигоди

Втрати

суб’єкти господарювання

Створення рівних умов для роботи суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері автомобільного транспорту Можливе зменшення кількості перевізників внаслідок ретельного відбору організатором претендентів які подали свої пропозиції для участі у конкурсі.

громадяни

Підвищення якості та комфортності   пасажирських перевезень Немає

держави

Забезпечення організації проведення конкурсів щодо визначення перевізників пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах.Немає

 

7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту та переліку заходів, спрямованих на відстеження

ефективності дії регуляторного акту

Термін дії розпорядження не обмежено і діє до його відміни або перегляду.

 

8. Показники результативності регуляторного акту 

Дія акту поширюється на 25 суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів на постійних приміських маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району. 

 

Показники

Прогнозні значення

Кількість одиниць оновленого рухомого складу

Щорічне оновлення рухомого складу

2 одиниці

Кількість діючих автобусних маршрутів  приміських сполучень

Збільшення за рахунок введення в дію двох нових маршрутів

         Рівень поінформованості суб’єктів господарювання про вимоги акту –середній і зумовлено тим, що оголошення про оприлюднення акту та проект акту розміщено для збору пропозицій та зауважень від юридичних та фізичних осіб на сторінці райдержадміністрації в мережі Інтернет. Також інформація доводитиметься до перевізників району через структурний підрозділ райдержадміністрації (відділ житлового-комунального господарства та інфраструктури) і відкритого акціонерного товариства  „Закарпатавтотранс”.

9. Заходи, за допомогою яких відстежується   регуляторний акт

Аналіз статистичної інформації.

Аналіз інформації  на підставі поданих перевізниками документів на участь у конкурсі та результатів конкурсів.

Термін базового відстеження результативності – до набрання чинності регуляторного акту.

Термін повторного відстеження результативності – 2 роки з дня набуття чинності регуляторного акту

Опубліковано 24.09.2013 року