Промисловість

За звітний період загальний обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 3235,6 млн. грн., що на 45,4 млн.грн. більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На одну особу реалізовано промислової продукції на  46156,8 проти 45835,5 гривень за січень-вересень 2014 року.

Обсяг замовлень, одержаних підприємствами району на виробництво промислової продукції, досяг 1907,8 млн. грн., з якого 76,5 % приходиться на іноземні замовлення. Реалізовано промислової продукції за межі України на 1514,3 млн. грн. проти 1523,0 млн. грн. за аналогічний період 2014 року.

Станом на 01.07.2015 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловий сектор склав 77,6 млн. дол. США, з якого 99,5 % приходиться на переробну промисловість. Питома вага галузі у загальному обсязі залученого іноземного капіталу в районі становить 87,9 %.

Відповідно у структурі реалізованої промислової продукції на інвестиційні товари приходиться понад половина обсягу реалізації, на енергію – 36,8 %, на споживчі товари тривалого використання – 7,6 %.  Слід зауважити, що у порівнянні з січнем-вереснем минулого року при суттєвому скороченні реалізації товарів тривалого використання (на 72,8 %) обсяг реалізації інвестиційних товарів зріс на 30,1 %, енергії – на 38,6 %.

За 9 місяців п.р. промисловими підприємствами району вироблено 242 т хліба та хлібобулочних виробів; 47 т макаронних виробів; 1390 т кормів для тварин; 84,9 тис. дал. вод непідсолоджених і неароматизованих; 468,4 тис. шт. бутлів, пляшок та ін. виробів з пластмас; 11 т дитячого харчування. Виробництво автомобілів у порівнянні з відповідним періодом 2014 року скоротилось на 57,0 % і склало 1319 одиниць.

Для стимулювання розвитку вітчизняного автомобілебудування вживаються заходи, направлені на освоєння сучасних технологічних процесів, нових видів продукції.

На заводі „Єврокар” розпочався випуск нового покоління авто марки SkodaFabia з використанням елементів інноваційних систем, а також презентовано флагманську модель SkodaSuperb третього покоління.

Ще одним машинобудівним підприємством ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” продовжується робота над диверсифікацією ринків збуту продукції електронної промисловості, пошуком нових ринків та  партнерів для співпраці. Так, підприємством налагоджено виробництво продукції для компаній СЕРАГОН та КАТРАН. 

Чисельність працівників, зайнятих на машинобудівних підприємствах, у вересні досягла 3051 осіб, з яких 47,1 % приходиться на ТОВ „Ядзакі-Україна”.

За січень-вересень 2015 року обсяг податкових надходжень до бюджетів різних рівнів від діяльності підприємств машинобудування становив 125,7 млн. грн., що в 1,6 разів більше, ніж за відповідний період 2014 року. Середня заробітна плата у галузі з січня ц.р. зросла на 53,9 %  і у вересні досягла 5509,30 гривень.

Триває робота над налагодженням виробництва конкурентних товарів та диверсифікацією внутрішніх та зовнішніх ринків збуту продукції.

ТОВ „Максіфлекс” започатковано нові контракти на поставку фанери бельгійським та чеським партнерам.

ТОВ „Стеклолюкс-Ужгород”, яке спеціалізується на виробництві конструкцій ПВХ, розпочало пробні поставки своєї продукції до Словаччини, а також здійснило запуск виробництва алюмінієвих віконних конструкцій, приділяючи особливу увагу розвитку інноваційних технологій на виробництві.

За підсумками 9 місяців 2015 року ряд підприємств допустили зменшення обсягів реалізації. Це, зокрема:

ПрАТ „Єврокар” – скорочення внутрішнього попиту;

ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” – звуження ринків збуту;

ТОВ „ХІПП-Ужгород” – зниження платоспроможного попиту населення;

ПП „Соя-Прогрес 2008”, ТОВ „Дендро-Плюс”, ТОВ „Едельвейс” – скорочення замовлень, зменшення попиту на продукцію.

Аграрний сектор

Тваринництво

Станом на 1 жовтня 2015 року поголів'я ВРХ становило 7543 гол., або 80,2 % на відповідну дату 2014 року, в т.ч. корів – 4725 гол. (86.3 %). Поголів'я свиней становить 18431 гол., що складає 98,2 % по відношенню до попереднього року, овець та кіз – 5278 гол. (100,3 %), птиці – 211,1 тис. гол. (98,9 %).

За 9 місяців поточного року в усіх категоріях господарств вироблено 2343 тонн м'яса в живій вазі, що становить 84,7 % до відповідного періоду 2014 року; 15998 тонн молока (90,7 %); 16488,1 тис. шт. яєць (99,5 %). 

Рослинництво

Станом на 1 жовтня  всіма категоріями господарств з площі 16435 га намолочено 591026 ц зернових та зернобобових культур, що становить 35,9 ц/га, минулорічна урожайність теж становила 36,2 ц/га. Картоплі з площі 3959 га зібрано 629470 ц, урожайність – 159,0 ц/га, минулорічна урожайність була 196,3 ц/га. Овочів відкритого ґрунту з площі 1414 га зібрано 284169 ц, що становить 211,3 ц/га (в минулому році – 212,3 ц/га), плодоягідних культур з площі 555 га зібрано 76018 ц , урожайність – 137.0 ц/га, в 2014 році урожайність становила 163,9 цнт/га.

Станом на 1 жовтня  посів озимих становить 6620 га, з них озимої пшениці – 6286 га, озимого ячменю – 334 га.

У районі інтенсивно розвивається садівництво, чому сприяє вирощування власного посадкового матеріалу в розсадниках ДП “Голланд Плант Україна” та ФГ “Коник”. Вищезгадані господарства реалізують саджанці й іншим виробникам сільськогосподарської продукції, а також населенню, сприяючи збільшенню площі багаторічних насаджень.

З початку року посаджено 19 га молодих садів.

недосконала інфраструктура заготівлі і переробки рослинницької (плодоовочевої) та тваринницької продукції, що призводить до втрат потенційного додаткового прибутку виробників, оскільки, в основному, реалізується сільськогосподарська продукція (сировина), а не продукти її переробки; 

відсутність достатньої кількості сучасних плодосховищ, що призводить до продажу по мінімальним цінам в сезон і унеможливлює реалізацію в найбільш сприятливий час на протязі всього року;

недостатня державна підтримка сільськогосподарського виробництва, нестача фінансових ресурсів, постійне зростання диспаритету цін на матеріально-технічні ресурси та продукцію сільського господарства, що стримує застосування сучасних систем господарювання в аграрному секторі.

Земельні відносини

Станом на 01.11.2015 року  технічні документації з нормативної грошової оцінки земель міста Чоп, сіл Тийглаш та Сюрте розроблені та затверджені органами місцевого самоврядування; нормативна грошова оцінка земель с.В.Лази  розроблена та знаходиться на погодженні в управлінні Держземагентства в Ужгородському районі.

  Розроблено та затверджено план-графік проведення нормативних грошових оцінок на 2016 рік, відповідно до якого передбачається провести оцінку земель населених пунктів Тарнівці, Ботфалва,  Шишлівці та Соло-моново. Нормативні грошові оцінки сіл Тарнівці, Шишлівці та Соломоново управлінням  вже  були розглянуті управлінням  та отримали позитивні висновки.

  Активізована робота із розроблення нормативних грошових оцінок земель населених пунктів земель несільськогосподарського та сільсько-господарського призначення  за межами населених пунктів району. Так, з початку року сесією Ужгородської районної ради 6 скликання затверджено 5 технічних документації з нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення та 9 техдокументацій з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

  Проводиться підбір земельних ділянок для виставлення  продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель державної власності на земельні торги. Так, станом на сьогодні одна земельна ділянка по Дубрівській сільській раді вже підготовлена;  підібрано земельні  ділянки по Паладькомарівській, Ратівецькій,  Киблярівській, Худлівській, Тийглаській, Яроцькій та Червонівській  сільським  радам, яким направлено листи з викопіюваннями на предмет погодження ними включення  до переліку земельних ділянок, право оренди яких може бути виставлено на торги.

  Проводиться надання адміністративних послуг через центри надання адмінпослуг. Так, за період січень-жовтень 2015 року  прийнято 1969  заяв громадян та юридичних осіб  і надано 2300 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку.

Відділом землеустрою та охорони земель управління Держземагентства в Ужгородському районі Закарпатської області інформує, що за І півріччя в межах покладених обов’язків видано 1018 висновків щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Ужгородського району, для подальшої реалізації майнових прав громадян.

За інформацією отриманою від органів місцевого самоврядування Ужгородського району із заявами на отримання земельних ділянок звернулось 1002 військовослужбовців з них надано 179 дозволів на розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд; 8 дозволів на земельні ділянки для індивідуального садівництва; 22 дозволів для ведення особистого селянського господарства.

Крім того Головним управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області реалізовано 752 заяв з них 603 військовослужбовцям надано відповідні дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок земель сільськогосподарського призначення державної власності.

завдяки надходженю коштів в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь спрямовано 162,299 тис. грн. Крім того на впровадження заходів з охорони земель спрямовано 300,629 тис. грн.; проведення робіт з інвентаризації земель 89,4 тис. грн; проведення робіт з нормативно-грошової оцінки населених пунктів 9,442 грн.

Архітектура і містобудування

Протягом 9 місяців 2015 року відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації видано: 207 будівельних паспортів, надано 19 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, 449 висновків для відведення земельних ділянок, розглянуто 59 звернень та скарг громадян тощо.

Робота над розробленням Схеми планування території Ужгородського району перебуває на завершальній стадії. Зібрано вихідні дані з управлінь райдержадміністрації, установ та організацій, що надають послуги населенню Ужгородського району, отримані від  Середнянської селищної,  сільських рад опитові листи для визначення обмежень та намірів щодо містобудівного освоєння території, зібрана інформація від сільських рад та організацій щодо інженерного забезпечення району, інформація для розроблення розділу цивільного захисту та паспорти сіл.

  На засіданнях містобудівної ради розглянуто 33 детальні плани території для розміщення об’єктів містобудування, в тому числі:

 1. Детальний план території для розширення оздоровчого табору «Трембіта», с. Циганівці.
 2. Детальний план території для розміщення комплексу споруд торговельно-побутового призначення в с. Баранинці, ур. «Ніреш».
 3. Детальний палан території розміщення свердловин та споруд водозабору та водопідготовки в с. Соломоново, ур. «Біля башні».

Проведено наради спільно з працівниками ДКП „Архітектура” щодо прийнятого Кабінетом Міністрів України Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки та Порядку прийняття в експлуатацію та проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових дачних будинків, господарських (присадибних)будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт.

 Проблемним питанням є відсутність коштів на оновлення топографічних матеріалів та проектних робіт з внесення змін до містобудівної документації населених пунктів району.

Капітальне будівництво

Згідно затвердженого рішенням сесії Ужгородської районної ради „Уточненого переліку об’єктів та капітальних видатків, які передбачається фінансувати у 2015 році за рахунок коштів районного бюджету розвитку”, на фінансування проектів будівництва та реконструкції об’єктів  Ужгородського району, замовником яких виступає відділ капітального будівництва, передбачено капітальних видатків в сумі 275,0 тис. грн.

За 9 місяців  поточного року профінансовано робіт на суму 137,194 тис. грн.

Виконано коригування проектно-кошторисної документації об’єктів: ”Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці Ужгородського району. Друга черга будівництва. Перший пусковий комплекс”  та ”Водовід і електропостачання споруд водозабору в с.Кінчеш Ужгородського району”, з отриманням нового експертного висновку, проведено тендер. Виготовлена ПКД та отриманий експертний звіт з ”Будівництво Лінцівського ДНЗ (дитячий садок на 55 місць с. Лінці) Ужгородського району.

В стадії завершення та проходження експертизи виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем водопостачання сіл  Часлівці  та  Коритняни,

Завершено виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва Кам’яницької  ЗОШ І-ІІІст., проект проходить експертизу.

В І кварталі 2015 року введено в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт ”Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці. І черга будівництва” загальною вартістю 5257,074 тис. грн.

            Завершена реконструкція Соломонівської ЗОШ І-ІІст., замовник будівництва Ужгородська РДА, проводиться оформлення відповідних документів про готовність об’єкту до експлуатації.

Торгівля та послуги

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств торгівлі за І півріччя 2015 року склав 483,6 млн. грн., що становить 89,8 відсотків у порівняних цінах до показника відповідного періоду 2014 року.

Причинами спаду роздрібного товарообороту є зниження доходів населення, високі відсоткові ставки за кредитами, що призводить до зменшення купівельної спроможності.

Загальний обсяг оптового товарообороту підприємств торгівлі за січень-червень 2015 року склав 151,2 млн. грн., що становить 118,3 відсотка до показника відповідного періоду попереднього року.

Обсяг від реалізації послуг за І півріччя 2015 року склав 120,3 млн. грн., що становить 122,6 відсотка до показника відповідного періоду 2014 року.

Інвестиційне співробітництво

Станом на 01.10.2015 в Ужгородський район надійшло 96,2 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить 30,3 % до загальнообласного показника. На одну особу залучено 1371,9 дол.США при середньому по області 253,1 дол.США.

За 9 місяців 2015 року підприємства Ужгородського району залучили  8,1 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій або 62,4 % від загальнообласного показника. З них 100,0 % склали грошові внески.

Географія прямих іноземних інвестиції поширюється на 24 країни світу. Завдяки іноземному капіталу в районі працює 64 підприємства.  Основу залученого інвестиційного капіталу становить промисловість, на яку приходиться 89,3 % від загального обсягу вкладених прямих іноземних інвестицій у районі.

Зовнішньоекономічна діяльність

За січень-вересень 2015 року обсяг експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності району становив 205,5,0  млн. дол. США (25,0 % до загальнообласного обсягу), імпорту – 228,7 млн.дол.США (27,4 % до загального обсягу по області).  Від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу за 9 місяців 2015 року склало 23,1 млн. дол. США проти 198,4 млн.дол. США у відповідному періоді минулого року.

За 9 місяців ц.р. обсяг експорту послуг  суб’єктами господарської діяльності Ужгородського району склав 12,2  млн. дол. США, імпорту – 7,9 млн. дол. США, що становить відповідно 9,5 та 49,3 відсотка загальнообласного обсягу.  Додатнє  сальдо зовнішньої торгівлі послугами  склало 4,3  млн. дол. США.

Житлово-комунальне господарство

       Сектором житлово-комунального господарства райдержадміністрації вживаються заходи щодо активізації діяльності комунальних служб, створених при сільських радах, по забезпеченню виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років, ліквідації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги та енергоносії.

        Аналіз  діяльності комунальних підприємств за 9 місяців 2015 року показав, що рівень оплати населення  за житлово-комунальні послуги становить 90,9%.

        Заборгованості із заробітної плати працівникам житлово-комунальній галузі немає.

        Проводиться роз’яснювальна  робота серед населення про необхідність своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги, економного витрачання теплової та електричної енергії, газу, питної води, про доцільність встановлення індивідуальних засобів обліку споживання газу, води і тепла через засоби масової інформації   (на веб-сторінці райдержадміністрації та в районній газеті „Вісті Ужгородщини”).

У  період підняття тарифів на природний газ для населення є актуальним питання переходу на альтернативні види палива, використовуючи при цьому Програму Уряду щодо відшкодування частини суми кредиту позичальникам, які купують електричні та твердопаливні котли.

           З метою забезпечення належного функціонування житлового фонду та впровадження нових форм управління та надання послуг у житлово-комунальній сфері державною адміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування постійно вживаються заходи щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  (ОСББ) в населених пунктах району.  

           Відповідна робота проведена щодо виконання заходів по теплозбереженню, економії паливно-енергетичних ресурсів. В усіх закладах освіти, охорони здоров’я, дитячих дошкільних закладах, житловому фонді проводяться  роботи по  утепленню вікон, дверей, під’їздів житлово-комунальних будинків, ремонт покрівель, герметизацію інженерних вводів, а також теплопровідних мереж.

           З метою покращення санітарно-гігієнічного й екологічного стану населених пунктів району, а також тих, що розташовані в басейні річок Уж, Латориця, Тиса, видано розпорядження голови державної адміністрації № 88 від 26.03.15 „Про благоустрій населених пунктів та встановлення єдиного санітарного дня з очищення території району”. Згідно даного розпорядження затверджено список посадових осіб державної адміністрації, відповідальних за дотримання вимог природоохоронного законодавства по населеним пунктам сільських рад та для контролю виконання робіт із санітарного очищення, благоустрою та озеленення.

           Здійснено обстеження 36 існуючих сміттєзвалищ на території 32 сільських та 1 селищної ради, з яких 11 паспортизовано; ліквідовано 220 стихійних сміттєзвалищ та вивезено 1215 куб.м. З метою створення конкурсного середовища на ринку поводження з побутовими відходами  та забезпечення контролю за дотриманням належного санітарного стану території району було прийнято рішення щодо проведення конкурсу   з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення твердих побутових на територіях Середнянської селищної та сільських рад. Конкурс відбувся в грудні 2014р.,  переможцем якого визнано ТОВ „АВЕ Ужгород”.  На дане  товариство покладено великі надії та відповідальність. Надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів на територіях Середнянської селещної та сільських рад дозволить ліквідувати стихійні сміттєзвалища, створити умови комфортного проживання жителів району, поліпшить санітарно-епідеміологічний стан у селах району, надасть змогу зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини, поліпшить якість обслуговування населення  у сфері поводження з побутовими відходами на території району.

На сьогоднішній день  заключено угоди на надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів з населенням (по дворогосподарствах) та юридичними особами десяти сільських рад, а саме: Галоцькій, Сюртівській, Тийглашській, Коритнянській,  Холмківській, Паладькомарівецькій, Соломонівській, Невицькій,  Великолазівській, Яроцькій. До кінця 2015 року ТОВ „АВЕ Ужгород” планує заключити угоди  ще в чотирьох сільських радах. Робота по заключенню договорів з іншими сільськими радами буде продовжена в 2016 році.

Транспорт та інфраструктура

За 9 місяців 2015 року автомобільним транспортом перевезено 206,1 тис. т вантажів, що на 20,1 % більше, ніж за відповідний період минулого року та 1625,0 тис. пасажирів, що складає 108,7 %  до січня-вересня 2014 року. При цьому обсяг вантажообороту становив 179,8 млн. тонно-кілометрів (зріс на 17,8%),  пасажирообороту – 52,6 млн. пасажиро-кілометрів (зріс  на  1,6 %).

покращення стану існуючих доріг загального користування та комунальної власності і дорожнього облаштування (дорожні знаки, розмітка, освітлення) ;

продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і ділянок концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування в районі;

збільшення обсягу фінансування з державного бюджету для будівництва та реконструкції мережі автомобільних доріг району.

Виконання бюджету

До зведеного бюджету за січень-вересень 2015 року по Ужгородському району мобілізовано збору в сумі 307,5 млн.грн., що становить 182,1 %від фактичних поступлень відповідного періоду 2014 року.

До Державного бюджету за січень-вересень 2015 року по Ужгородському району мобілізовано збору в сумі 201,8 млн.грн., що становить 207,5 %  від фактичних поступлень відповідного періоду попереднього року.

До місцевого бюджету за січень-вересень 2015 року по Ужгородському району мобілізовано 105,7 млн.грн., що складає 147,5 % до попереднього року.

Значне зростання надходжень до місцевого бюджету пояснюється тим, що завдяки змінам податкового та бюджетного законодавства змінилось формування дохідної частини місцевих бюджетів. Так, до доходів загального фонду місцевих бюджетів додались:  акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів, єдиний податок, плата за надання адміністративних послуг та державне мито, що справляється за видачу закордонних паспортів.

Місцеві бюджети району

         Доходи місцевих бюджетів району  по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти ( дотацію та субвенції з Державного бюджету), за 9 місяців 2015 року становлять 305115,5 тис.грн., що складає 77,3 % виконання  план, затвердженого на рік з урахуванням змін.

        До загального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за  9 місяців 2015 року  надійшло платежів у сумі  98727,4  тис.грн., що складає 120,5 % виконання, понад план поступило платежів у сумі 16 766,7 тис. грн. Такий відсоток перевиконання виник у зв’язку з тим, що при плануванні місцевих бюджетів району на 2015 рік неможливо було спрогнозувати надходження в адміністративно-територіальних одиницях району акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,  плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита, що справляється за видачу закордонних паспортів, які були  запроваджені у зв’язку із змінами податкового та бюджетного законодавства.

        Схожа тенденція спостерігається і у розрізі адміністративно-територіальних одиниць району. З 34  місцевих бюджетів  лише у трьох сільських бюджетах спостерігається невиконання планових показників, це Ірлявський сільський бюджет ( 99,4% виконання або недоотримано 1,6 тис.грн.у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб),Ратівецькій сільський бюджет ( 94,6% виконання або недоотримано 13,9 тис.грн. у зв’язку із недопоступленям єдиного податку з фізичних осіб)та Тисаагтелецькій сільський бюджет (70,4% виконання або недоотримано 22,7 тис.грн. у зв’язку із невиконанням показника по орендній платі за землю з юридичних осіб ( було розірвано договір оренди землі між Тисаагтелецькою сільською радою та  Ужгородською  птахофабрикою №1).

        Зміни податкового та бюджетного законодавства, прийняті наприкінці 2014 року, вплинули на формування дохідної частини  місцевих бюджетів у 2015 році. Так, до загального фонду місцевих бюджетів крім  податку на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких в загальній сумі надходжень  становила 70-80%, додались: акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,  єдиний податок, плата за надання інших адміністративний послуг та державне мито, що справляється за видачу закордонних паспортів.

Податок на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району за  9 місяців 2015 року  виконано на 115,7 %. При цьому зазначаємо, що у минулих роках вказаний податок зараховувався до місцевих бюджетів району у обсязі 75 % від контингенту надходжень, в тому числі до сільського та селищного бюджетів – 25% та до районного бюджету – 50%. З 2015 року  податок на доходи фізичних осіб зараховується до районного бюджету у обсязі 60%, до обласного бюджету – 15% та  до державного бюджету – 25% від контингенту надходжень.

Другим по питомій вазі у загальній сумі надходжень до зведеного місцевого бюджету району у 2015 році є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Планування даного податку у розрізі адміністративно-територіальних одиниць району відсутнє у зв’язку із умовами та термінами прийняття   показників місцевих бюджетів на 2015 рік. За 9 місяців 2015 року фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів даного податку у сумі 27567,9 тис.грн. У тому числі найбільші суми надійшли до бюджету Баранинської сільської ради – 9 380,2 тис.грн., Соломонівської сільської ради – 7303,6  тис.грн. та Холмківської сільської ради – 4 033,5 тис.грн.

Плати за землю за 9 місяців 2015 року  надійшло 11 378,6 тис.грн., що складає 117,7 % виконання або понад план надійшло 1713,9 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від орендної плати за землю з юридичних осіб. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по платі за землю та орендній платі з юридичних та фізичних осіб збільшились на 3053,5 тис.грн.

Єдиний податок для суб’єктів господарювання у попередніх періодах зараховувався до спеціального фонду у бюджет розвитку місцевих бюджетів.  З 2015 року вказаний податок зараховується до загального фонду. Фактичні надходження єдиного податку за 9 місяців  2015 року становлять 9 730,3 тис.грн.,  перевиконання склало 105,9 % або понад план поступило 538,3 тис.грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг у попередніх періодах зараховувалась до державного бюджету, починаючи з цього року вона поступає до місцевих бюджетів. Загальна сума поступлень  за 9 місяців 2015 року становить 5928,6 тис.грн. Це кошти ,які надходять від державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та державної карантинної інспекції. Вказані кошти зараховуються до бюджетів сільських рад на території яких знаходяться  пункти видачі дозволів (Великолазівська та Соломонівська сільські ради)  та відповідне відділення державної карантинної інспекції на території  Оноківської сільської ради.

До спеціального фонду  місцевих бюджетів Ужгородського району за  9 місяців 2015 року надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 1108,5 тис.грн. при  уточненому плані на рік  675,0 тис.грн., що складає 164,2 %  виконання .

До бюджету розвитку зведеного бюджету району, в цілому за звітний період поступило  коштів у сумі 789,8 тис.грн., що складає 132,5 % річного уточненого плану. В тому числі: від продажу земельних ділянок  в сумі  724,7 тис.грн., що складає 132,2 %  річного уточненого плану та  надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 65,1 тис.грн.

По втратах сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за 9 місяців 2015 року надійшло коштів в сумі 234,1 тис.грн.

Надходження до цільових фондів це помилково зараховані кошти  внесків  пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів  Соломонівської сільської ради у сумі 75,2 тис.грн. та Баранинської сільської ради у сумі 9,4 тис.грн., які мали бути перераховані у бюджет розвитку. Фінансове управління листом 04.03.2015 № 03-12/168 інформувало Соломонівську сільську раду про помилкове зарахування та рекомендувало вжити заходи щодо відповідного зарахування вказаних коштів. Відповіді на вказаний лист фінансове управління не отримувало. Станом на 01.10.2015 вказані кошти не перераховані до бюджету розвитку.

Соціальний захист та стан ринку праці

Аналіз розміру оплати праці по Ужгородському району показав, що середня заробітна плата за січень-червень 2015 року складає 3681,0 грн., що становить 120,8% до середньо обласного  рівня.

 За станом на 30 вересня 2015 року в Ужгородському районі заборгованість з виплати заробітної плати серед економічно активних підприємств наявна на ДП «Великолазівський» в сумі 311,0 тис.грн., агрофірмі  «Еліта» 67,4 тис. грн.

З початку 2015  року проведено 4 засідання комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та податкового боргу. Заслухано 7 керівників підприємств по питанню заборгованості з виплати заробітної плати, 1 керівника з питання недопущення виникнення заборгованості та 8 по відшкодуванню фактичних виплату і доставку пільгових пенсій. У ході вжитих заходів відбулось зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на суму 78,0 тис. гривень.

Згідно проведеної звірки даних Ужгородської МДПІ, районного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у місті Ужгороді та Ужгородської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо кількості найманих працівників за яких сплачуються страхові внески, легалізовано 57 працівників.

У забезпеченні реалізації державної політики у сфері оплати праці проаналізовано перелік 8 підприємств, на яких наймані працівники отримували заробітну плату у розмірі менше встановленого мінімального рівня. Причиною недотримання мінімального розміру середньомісячної заробітної плати є робота працівників в умовах неповної зайнятості.

  За  січень – вересень  2015року  до  бюджету  управління  Пенсійного  фонду України  в  Ужгородському  районі  при  плані  по  власних  надходженнях  зі  страхових  внесків  500,1 тис. грн.  надійшло  672,1 тис. грн.  У  порівнянні  з  відповідним  періодом  минулого  року  надходження  збільшилися  на  42,4 тис грн.

За січень-вересень  2015 року по додаткових ставках при плані 599,7  тис.грн. надійшло 985,5 тис.грн. Планові завдання виконанні 164,3 %.

Станом  на  01.10.2015  заборгованість  по  УПФУ  в  Ужгородському  районі  зі  страхових  внесків  складає  980,0  тис. грн. В  порівнянні  до  01.01.2015 року  заборгованість  зменшилася  на  25,0 тис. грн., або на 2,5 %.

Найбільшими  боржниками  є  такі  підприємства  як :

1. АПК  “ Ужгородський “ – 673,4 тис. грн. ,  ( знаходиться в процедурі санації ) ;

2. ДП  Радгосп  завод  “ Червона  зірка ” – 172,9 тис.грн. , ( знаходиться на стадії розпорядження майном) ;

3. ДП  “ Великолазівський ” – 62,4 тис. грн. ,  ( знаходиться  на  виконанні  в   ДВС ) ;

    4. РБД  “ Райспоживспілки ” – 45,7 тис. грн. ,  ( знаходиться  на  виконанні  в     ДВС ).

     Недоїмка  станом  на  01.10.2015 року  по  відшкодуванню  пільгових  пенсій

становить  668,3 тис. грн.

          Підприємствами - боржниками  по  відшкодуванню  пільгових  пенсій  є  такі  платники:

      Боржниками  по  відшкодуванню  пільгових  пенсій  є  такі  платники :

-ДП  “ Червона  зірка ” – 211,0 тис. грн.  (знаходиться на стадії розпорядження майном ) ;

-ДП  Агрофірма  “ Еліта” – 87,1 тис. грн. (заблоковані рахунки податковою);

-ДП  “ Агроторговий  Дім  Урожай ” - 71,0 тис. грн.  (  безнадійний  борг ,  ліквідовуються  але  не  мають  активів ) ;

-ДП  “ Великолазівський ” – 68,2 тис. грн.(знаходиться на виконанні в ДВС) ;

-АВТФ  “ Гроно ”  ЛТД – 44,3 тис. грн. ;

-АПК  “ Ужгородський ” – 42,6 тис. грн.(знаходиться в процедурі санації, порушено  справу  про  банкрутство);

-АПФ  “ Леанка “ – 41,7 тис. грн.(знаходиться на виконанні в ДВС);

-ДО  “ Укрпродконтракт “ – 38,2 тис. грн.;

-ВАТ  “ Ужгородмолоко ” – 25,9 тис. грн.  (  визнано  банкрутом  від 26.02.2015) ;

-ПСП  “ Ватра “ – 19,8  тис. грн. ;

-Ужгородське МУВГ – 10,7 тис.грн. (переданий борг з УПФУ м. Ужгород 01.09.2015 р.);

-ДП  радгосп – завод  “ Ужгородський ” - 2,6 тис. грн.  ( безнадійний  борг,  ліквідовується  але  не  мають  активів ) ;

-СПК  “ Ужгородська  Райспоживспілка “ – 2,5 тис. грн.;

-          Ужгородський  ВРБК  “ Райагробуд “ – 1,7 тис. грн.;

-ПАТ  Ужгородська  ПМК  “ Агробуд “ – 1,0 тис. грн.

Станом на 30.09.2015 на обліку в Ужгородському районному центрі зайнятостіперебувало 271 особа, що  має статус безробітного. Отримують допомогу з безробіття 210 осіб. Працевлаштовано 328 осіб, які мали статус безробітного, всього за сприяння центру зайнятості працевлаштовано з початку року 624 особи.

 Рівень працевлаштування безробітних у січні-вересні 2015 рокусклав 36,9%  від тих, які перебували на обліку безробітних, що є одним з найвищих показників у області.

За звітний період працевлаштовано 70 осіб, які потребують соціального захисту від безробіття, з них 82,9 % приходиться на осіб передпенсійного віку.

 У районному центрі зайнятості налагоджений облік інвалідів для їх працевлаштування. Створено куток інвалідів, в якому розташована інформація щодо можливості соціальної реабілітації, працевлаштування і професійного навчання. З початку року на обліку перебувало 23 інваліди, з яких 6 працевлаштовані.

 За січень-вересень 2015 року для організаціїгромадських робіт Ужгородським районним центром зайнятості укладено 22 договори з роботодавцями, відпрацювало 86 осіб, з них 54 особи на оплачуваних громадських роботах, 32 особи на тимчасових роботах.

За направленням Центру проходили професійне навчання 88 осіб; 693 особи, що отримали статус безробітного, охоплені профорієнтаційними послугами. Всього надано послуг 6746, в тому числі: профінформаційних – 4778, профконсультаційних – 1905, по профвідбору – 63.

Спільно з облвійськоматом для працевлаштування безробітних за військовими професіями, в фойє центру зайнятості розміщено стенд з матеріалами стосовно умов проходження контрактної військової служби, включаючи перелік вакантних посад по конкретним військовим частинам, на семінарах демонструються рекламні відеофільми з вказаної тематики.  Проводяться спільні з військоматом семінари для військовозобов´язаних, що сприяє проведенню мобілізаційних заходів.

У ЗОШ району проведено 13 профорієнтаційних уроків з учнями випускних класів  „Зроби свій вибір”, в яких взяли участь 413 учнів.

У 11 ЗОШ району для учнів працюють програмно – апаратні комп’ютерні комплекси „Профорієнтаційний термінал”.

Проведено 18 виїзних акцій мобільного центру зайнятості у населені пункти району, в ході якої надані консультаційні послуги 1444 мешканцям району.

Проведено 6 профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, яка відпочивала в літніх оздоровчих таборах Всього взяли участь 543 школярі. Проведено 5 презентацій Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ у школах району, які відвідало 265 учнів.

Проведено 6 семінарів-тренінгів для безробітних, у яких взяли участь 90 осіб. Одноразова допомога з безробіття на розвиток власної справи надавалась 16 безробітним.

Ведеться моніторинг надання послуг особам, які прибувають із зони проведення АТО, АР Крим та м. Севастополь.

Відбулось 27 робочих зустрічей з керівництвом підприємств району, у т.ч. ринкоутворюючих (ПАТ „Єврокар”, ТОВ „Ядзакі Україна”,  ТОВ „Джейбіл С. Ю. Л.” та ін.)  з проблем збереження кадрів в умовах економічної нестабільності, запобігання масовому вивільненню працівників, комплектування кадрами та підготовки кадрів, з керівниками Фондів соціального страхування та податкової інспекції з питань взаємодії у легалізації зайнятості.

Налагоджена взаємодія з територіальною Державною інспекцією праці у Закарпатській області з контролю додержання законодавства при вивільнені працівників.

Налагоджена робота щодо обліку і працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проведено 4 виїзні прийоми мобільної групи Середнянській селищній, Сторожницькій і Худлівській сільських радах та м.Чоп. Всього з початку року статус безробітного мали 4 особи з числа ВПО, з них 2 особи працевлаштована.

  Зберігається невідповідність між попитом та пропозицією робочої сили. Так, для осіб з вищою освітою невідповідність попиту та пропозиції досягає 98 %, в середньому по центру – 70 %, що вимагає збільшення та оновлення з врахуванням потреб ринку напрямків перепідготовки робочої сили, в т.ч. вирішення проблеми перепідготовки через службу зайнятості осіб з вищою освітою.

Проблемою залишається працевлаштування безробітних передпенсійного віку та осіб з інвалідністю.

  В Ужгородському районі зареєстровано 3431 інвалід різної групи. Безкоштовними санаторно – курортними путівками забезпечено 14 осіб на суму 60,3 тис.грн., 15 інвалідів пройшли реабілітацію в Виноградівському відділенні обласного центру комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів. 33 інвалідів та ветерана війни забезпечено протезами та ортопедичним взуттям.

           На обліку перебуває 1380 малозабезпечених громадян та інвалідів в тому числі 330 одиноких громадян, які за медичним висновком обслуговуються вдома. При Середнянській районній лікарні № 2 працює відділення соціально-побутової адаптації, яким обслужено 394 громадян, які потребують послуги психологічного та соціально-побутового характеру. 578 громадян були обслужені відділенням організації надання адресної грошової та матеріальної допомоги, їм роздано гуманітарну допомогу на суму 96,6 тис. гривень. Діє стаціонарне відділення для постійного та тимчасового проживання на 20 ліжко-місць, де обслуговувались 22 особи.

Протягом 2015 року різними видами соціальних допомог скористались  6575 сімей. Загальна сума нарахувань становить 69,8 млн.грн. Із загальної кількості отримувачів усіх видів соціальних допомог 89 % становлять сім`ї з дітьми. За 2015 рік виплачено 53,3 млн.грн. Виплата допомог проводиться щомісячно за поточний місяць.

В районі функціонує 6 будинків сімейного типу та 2 прийомні сім`ї де виховуються 48 дітей. Призначено та виплачено допомогу батькам-вихователям та дітям – сиротам  на загальну суму 9000,1 тис. грн.

 Важливим питанням є призначення житлових субсидій. Протягом 2015 року за призначенням житлових субсидій звернулося 4157 сімей, призначено 3578 сім`ям,  інші звернення знаходяться в стадії обробки.

Субсидій на тверде паливо та скраплений газ призначено  на суму 302,6 тис. грн. Протягом 2015 року субсидію на ЖКП призначено на загальну суму 1255,0 тис. грн.

Протягом січня-вересня 2015 року нараховано пільг та компенсацій учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на загальну суму 325,6 тис. грн.

З початку 2015 року нараховано пільг на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв`язку, проїзд автомобільним транспортом приміського сполучення, санаторно-курортне оздоровлення, готівки на придбання твердого палива і скрапленого газу на загальну суму 4298,4 тис. грн., пільг багатодітним сім`ям - на загальну суму 983,9 тис. грн., пільг на проїзд автомобільним транспортом - на загальну суму 985,8 тис. грн.

Сектором у справах сім’ї та дітей   протягом  звітного періоду 2015 року  -  було оформлено нагородні документи на 7 багатодітних матерів Ужгородського району та присвоєно їм почесне звання України  „Мати-Героїня”.

Станом на  01 жовтня  2015 року опрацьовано документів та видано посвідчень батьків багатодітної сім’ї 785 сім’ям та  1920  дитячих посвідчень  із багатодітних сімей. Протягом 9 місяців 2015 року було видано 142 дитячих посвідчення із багатодітної сім’ї.

В банку даних багатодітних сімей району станом 01.10.2015 знаходиться  950 багатодітних сімей, в них дітей – 3473, із них:  10 дітей -7 сімей, 9 дітей -  5 сімей, 8 дітей – 7 сімей, 7 дітей – 13 сімей, 6 дітей - 35 сімей, 5 дітей - 61 сім’я, 4 дітей – 194 сімей, 3 дітей - 635 сімей.

Проведено узагальнення  статистичних даних з питань насильства в сім’ї  із структурними підрозділами, які відповідають за  даний напрямок. Прямих звернень від мешканців Ужгородського району, які постраждали від домашнього насильства  до управління соціального захисту населення  не надходило.

На виконання заходів Програми „Турбота” за звітний період використано коштів у сумі 290,2 тис. грн., в т.ч. на:

  1. Надання допомоги громадянам району, які досягли 90 річного і більше віку  -- 36250,00 грн

  2. Надання допомоги учасникам бойових дій на території Афганістану  -- 28500,00 грн

  3. Грошова допомога малозабезпеченим громадянам -- 36600,00 грн

  4. Одноразова допомога учасникам АТО – 154000,00 грн.

відсутність чіткого механізму надання пільг на безкоштовний проїзд автомобільним транспортом, необхідність надання пільг на проїзд адресно в грошовому виразі;

недостатня кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, низька забезпеченість інвалідів соціальним транспортом;

відсутність коштів у місцевому бюджеті на придбання санаторно-курортних путівок для ветеранів праці.

через недостатню кількість соціальних працівників неохопленими соціальним обслуговуванням вдома залишаються села Соломоново, Тисаагтелек та не в повному обсязі охоплене село В. Добронь.

Охорона здоров’я

Показник народжуваності складає 9.6 %, за аналогічний період 2014 року - 10.34 %.

Показник загальної смертності зріс у порівнянні з 2014 роком: з 8,12 до 8,5 %. Смертність осіб працездатного віку за 9 місяців 2015 року 123 осіб, у 2014 р. - 125 осіб.

Провідне місце в структурі загальної смертності серед дорослого населення та осіб працездатного віку займає смертність від захворювань серцево-судинної системи, на другому - смерть від новоутворень, на третьому - смерть від захворювань органів травлення.

Відповідно природній приріст за 9 місяців 2015 року складає (+89) 1,13 , у порівнянні з анологічним періодом 2014 + 2,2 .

 1. Дещо зменшилась захворюваність дорослого населення: за 9 місяців 2015 року вона складає 225,5 –на 1 тис. населення, за аналогічний період 2014 року – 234,6. На 1-му місці в структурі захворюваності стоять хвороби системи кровообігу, на 2-му місці – хвороби системи травлення, на третьому – хвороби системи дихання.
 2. Підвищився показник поширеності захворювань серед дорослого населення району: за 9 місяців 2015 року складає 781,9 на 1000 дорослого населення, за аналогічний період 2014 року- 775,5 на 1000 дорослого населення.
 3. Захворюваність дитячого населення зросла у порівнянні з попереднім роком: за 9 місяців 2015 року складає 813,3 на 1.тис. населення, за аналогічний період 2014 року- 722 на 1тис.населення( 10100 ).
 4. Показник малюкової смертності на рівні попереднього року, але нижчий за середньообласний: за підсумками роботи служби за 9 місяців 2015 року показник малюкової смертності складає 9,62 %о (померло 8 дітей) присередньообласному - 10,68 %о.
 5. а 9 місяців 2015 року захворіло на туберкульоз 37 хворих, що складає показник 46,6 на 100 тис. населення, за такий же період 2014 року - 27 хворих (показник - 34,2,був пов’язаний з низьким виявленням).
 6. Знизився показник смертності від туберкульозу як у порівнянні з попереднім роком: 9 місяців 2015 року померло від туберкульозу 7 хворих (показник 8.81), відповідно за 9 місяців 2014 року - 8 хворих
 7. Залишається проблемним питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше у ІІІ-ІУ ст. і за 9 місяців 2015 року показник складає 24,83 % від усіх вперше виявлених випадків (середньо обласний - 20,81%), за аналогічний період 2014 року - 16,6 % від усіх вперше виявлених (середньо обласний - 21,47%).

З метою забезпечення належної диспансеризації населення та раннього виявлення захворювань медичні працівники лікувально-профілактичних закладів району регулярно проводять патронаж диспансерної групи населення, дитячого населення, особливо дітей до 1 року.

За 9 місяців 2015 року відмічається зниження деяких показників роботи щодо попередження розповсюдженості певних інфекційних хвороб. Так, показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому будинку за 9 місяців 2015 року складає 57,42% (середньообласний - 43,45%). Низький показник охоплення вакцинацією БЦЖ пов'язаний із відсутністю вакцини в пологовому будинку.

У закладах охорони здоров’я первинного рівняння надання медичної допомоги (28 амбулаторій Ужгородського районного Центру первинної медико-санітарної допомоги) розгорнуто 108 ліжок денного перебування хворих, на яких за 9 місяців 2015 року проліковано 3302 хворих.

В районних лікарнях розгорнуто 147 ліжок з цілодобовим перебуванням. Забезпеченість населення стаціонарними ліжками становить 18,51 на 10 тис. населення (при середньобласному показнику - 45,81 та рекомендованому не більше 40,0). За 9 місяців 2015 року в стаціонарах району проліковано 1469 хворих.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів для потреб медичних установ району освоєно 1374,1 тис. грн.; на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1403,1 тис. грн.

На медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення Ужгородського району за 9 місяців 2015 року використано коштів на загальну суму – 1124,9 тис. грн.

Загалом на виконання районних програм, що діють у сфері охорони здоров’я упродовж звітного періоду використано 445,0 тис.грн.

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення та впровадження енергозберігаючих технологій:

1.Проведено інтернет - провайдер в 25 амбулаторіях АЗПСМ для оперативного інформування та покращення роботи.

2.Замінені вікна та двері на металопластикові у АЗПСМ с.Оноківці

-замінені вікна в АЗПСМ с.Ярок

-замінені двері у АЗПСМ сХудльово на загальну сумму 71437.65.

 1. Проведено ремонт системи водопостачання у АЗПСМ с.Сторожниця
  1. Проведено ремонт водогону АЗПСМ с.Батфа
  2. Проведено ремонт санвузла в АЗПСМ с.Тарнівці

З метою раціонального використання водних ресурсів повірені, встановлені та опломбовані лічильники в Ужгородській РЛ№1 м.Чоп.

Проведена частина робіт по реконструкції системи теплопостачання РЛ№2смт. Середнє,початі роботи по встановленню електричних котлів у дитячому відділенні та терапевтичному відділенні Ужгородської РЛ№1 м.Чоп.

Виконані роботи по підключенню новозбудованого ФАПа с.В.Геївці до електромережі.ФАП планується реорганізувати в АЗПСМ.

1. Впровадити сучасні лабораторно – діагностичні методи виявлення онкозахворюваннь (онкотести, тестування на вірус папіломи людини та ін.).

2. Для профілактики серцево – судинних захворювань – впровадити обстеження пацієнтів на біохімічне обстеження (зокрема ліпідограма).

3. Недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівнів надання допомоги:

4. Недостатнє забезпечення санітарним транспортом закладів первинної медико-санітарної ланки згідно вимог наказу МОЗ України від 23.02.2012 №132. Для 100% забезпечення автомобілями сімейних лікарів згідно табеля оснащення необхідно придбати ще 36 автомобілів.

           5. Недостатнє фінансування для придбання необхідного обладнання та медичного інструментарію для лікувально-профілактичних закладів району,

6. Забезпечити індивідуальними лічильниками газо-, водо- та електропостачання, особливо там, де заклади перебувають спільно в одній будівлі з дошкільними навчальними закладами, школами, сільським радами, щоб уникнути виникнення заборгованості у районі по енергоносіям у  наступному році.                              

Освіта

У звітному періоді мережа закладів освіти змін не зазнала, оскільки вона, загалом, задовольняє освітні потреби місцевого населення, відповідає його мовному складу.

Відділом освіти райдержадміністрації здійснюються заходи щодо забезпечення безперебійного підвезення учнів та педагогічних працівників від місць проживання до місць навчання та у зворотному напрямку. Так, на сьогоднішній день, у межах районної програми „Шкільний автобус на 2011-2015 роки” касові видатки склали 880 341,16 грн., у тому числі, на оплату послуг приватних перевізників – 352 175,61 грн., на утримання відомчого транспорту (придбання палива, страхування транспорту та водіїв, технічне обслуговування ТЗ тощо) – 528 164,55 грн.

Інші районні освітні програми протягом звітного періоду не фінансувалися.

За рахунок коштів обласної Програми розвитку освіти департаментом освіти і науки облдержадміністрації придбано сучасний навчально-комп’ютерний комплекс, який було встановлено у Чабанівській ЗОШ І-ІІ ступенів. Загальний обсяг видатків склав 170 909 грн.

Здійснено й заходи щодо технічного обслуговування та модернізації технологічного обладнання харчоблоків навчальних закладів. Так, протягом звітного періоду здійснено ремонт наявного холодильного обладнання – 6 897 грн. Крім того, у Ратівецькій ЗОШ І-ІІ ступенів частково виконано роботи з поточного ремонту приміщення харчоблоку – 44 167,89 грн. Повністю завершити роботи планується до кінця поточного року.

Влітку 2015 року на базі ЗОШ І-ІІ та І-ІІІ ступенів у 18 таборах з денним перебуванням охоплено літнім відпочинком 1707 школярів району, що склало 31,1% від числа дітей, які навчаються і потребують оздоровлення за віковою категорією.

На підготовку та проведення оздоровчої кампанії на 2015 рік передбачено асигнування у розмірі  549 200 грн., фактично використано 416 075,57 грн.

Першочергово в табори з денним перебуванням залучено дітей віком від 7 до 16 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Крім того, протягом оздоровчої кампанії 2015 року функціонували і літні мовні табори, у яких учні поглибили знання з англійської, німецької, угорської та словацької мов. Всього діяло 11 таких таборів.

Належна увага у відділі освіти райдержадміністрації приділяється й питанням своєчасної та якісної підготовки навчальних закладів до безперебійного функціонування протягом осінньо-зимового опалювального періоду 2015-2016 років.

З цією метою проведено:

електровимірювальні роботи – 59 713,27 грн.;

пусконалагоджувальні роботи у газових котельнях загальноосвітніх навчальних закладів району – 98 873,56 грн. (оплату проведено у жовтні поточного року);

очистку димарів – 12 236 грн. (оплату проведено у жовтні поточного року);

ремонт наявного газового обладнання – 21 030,38 грн.;

ремонт кахельних грубок – 7 200 грн.;

поточний ремонт з гідрохімічного очищення систем теплопостачання Ужгородського районного центру дитячої творчості та Руськокомарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 36 980,40 грн. та 62 983,20 грн., відповідно;

капітальний ремонт з гідрохімічного очищення систем теплопостачання Коритнянської, Великолазівської, Великодобронської та Середнянської (здійснено авансовий платіж) ЗОШ – 440 171,08 грн.

Крім того, тривають роботи з реконструкції котелень із встановленням твердопаливних котлів у Пацканівській та Великолазівській ЗОШ.

Протягом літнього канікулярного періоду відділом освіти профінансовано придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів в обсязі 453,34444 тис. грн. Самі роботи виконано силами наявних у навчальних закладах працівників. Завершено заміну підлоги у класному приміщенні Сторожницької ЗОШ. Проведено: поточний ремонт підлоги у спортивній залі Лінцівської ЗОШ; поточний ремонт системи водовідведення у Великолазівській ЗОШ; поточний ремонт фасаду будівлі Баранинської ЗОШ; капітальний ремонт із заміною вікон у Кам’яницькій ЗОШ (на сьогодні замінено 12 вікон); капітальний ремонт спортивної зали в Оноківській ЗОШ (заміна підлоги).

Ужгородською райдержадміністрацією відновлено роботи по капітальному ремонту будівлі Соломонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які було розпочато 2013 року. Всього в цьому році освоєно близько 600 тис. грн.

На сьогоднішній день виділено земельну ділянку та виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва дошкільного закладу в с. Лінці, вирішується питання щодо виділення коштів для здійснення будівельно-монтажних робіт.

Неврегульованими залишаються питання відновлення будівництва Кам’яницької ЗОШ та добудови Невицької ЗОШ І ступеня.

Крім того, існує нагальна необхідність будівництва загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у мікрорайоні Іванівка смт. Середнє, оскільки кількість дітей шкільного віку в мікрорайоні вже перевищує 300 дітей і продовжує стрімко зростати. Тому існуюча будівля початкового відділення Середнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів уже невзмозі прийняти всіх дітей, а їх підвіз є надто дорогим і забирає багато часу.

Культура і духовність

       Робота закладів культури спрямована на реалізацію державної політики в галузі та виконання завдань, передбачених програмами розвитку культури і мистецтва.

За звітний період у районі проведено:

1154 культурно – освітніх та розважальних заходів, з них 525 для дітей;

6 районних фестивалів (взяли участь аматорські колективи району у 12 обласних фестивалях);

385 виставок декоративно–прикладного мистецтва;

785 концертів художньої самодіяльності;

875 інших заходів (спортивно – масові, дискотеки, екскурсії, туристичні поїздки тощо).

У районі стали традиційними фестивалі «Різдвяний вертеп» районний будинок культури, «Кришталевий черевичок» с.Кам’яниця, «Коли собі заспіваю» с.Худльово, свято угорської народної пісні та музики с.Тийглаш.

Не дивлячись на недостатнє фінансування:

збережено систему закладів культури, недопущено скорочення мережі установ, особливо у сільській місцевості;

забезпечено розвиток осередків народних художніх промислів, народних художніх традицій та звичаїв; розвиток культур національних меншин та етносів, які проживають в регіоні;

забезпечено підтримку обдарованих дітей та творчої молоді;

спрямовано всі зусилля на недопущення виселення культурно– мистецьких установ із займаних приміщень, відчуження майна і обмеження у функціонуванні вищезгаданих установ з боку місцевого самоврядування.

поновлення сценічних костюмів самодіяльним колективам району;

реконструкція будівлі культурно-молодіжного центру (клуб, бібліотека, дитяча школа мистецтв) у с.Мала Добронь;

проведення капітальних та поточних ремонтів в установах культури та дитячих школах мистецтв.