СКИНУТИ

Ужгородська районна державна адміністрація (Організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість для надання фінансової підтримки.

Конкурсні пропозиціїподаються у друкованій формі за адресою: м.Ужгород, вулиця Загорська, 10 (к.210).

Строк подання конкурсних пропозицій – 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкуру на сайті райдержадміністрації до 17.09.2019 року включно.

     Громадські організації подають заяву на участь у конкурсному відборі Організатору конкурсного відбору за формою згідно з додатком 1.

До заяви додаються такі документи:

копії статуту (положення) та свідоцтва про реєстрацію громадської організації (подаються одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) та свідоцтва не вносилися зміни);

копія довідки про взяття громадської організації на облік у Головному управлінні ДФС України в Закарпатської області;

копія рішення уповноваженого органу про внесення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

копія протоколу засідання відповідного статутного органу громадської організації про обрання складу керівництва та кількісний склад виконавчого апарату;

інформація про діяльність громадської організації, зокрема про досвід виконання програм протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріплена печаткою громадської організації (за наявності) за формою, наведеною в додатку 2;

опис проекту та кошторис витрат, необхідних для його реалізації (складається за формою згідно з додатком 3).

Громадська організація може подати також інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати відповідний проект.

До кошторисів проектів, розроблених та поданих громадськими організаціями для участі в конкурсному відборі, не можуть бути включені такі види витрат:

надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;

закупівля товарів будь-якого виду вартістю, що становить більше 20 відсотків бюджету відповідного проекту;

придбання основних засобів вартістю, що становить більше 20 відсотків бюджету відповідного проекту;

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт, придбання нерухомості;

створення фінансових фондів;

проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;

організація та проведення фуршетів та банкетів;

здійснення заходів релігійного або політичногохарактеру.

Документи, які подаються на конкурс, засвідчуються підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим печаткою громадської організації (за наявності) та із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів, що до нього додаються.

Достовірність за інформацію, наведену в заяві громадської організації та доданих до неї документів, несе у встановленому законодавством порядку керівник громадської організації.

Рішення конкурсної комісії про проведення першого етапу конкурсу та відкритого захисту конкурсних пропозицій буде оприлюднене на офіційній сторінці районної державної адміністрації не пізніше, ніж за три робочих дні до початку відкритого захисту».

Вкладення:
Скачати цей файл (Додатки.pdf)Додатки.pdf210 kB