СКИНУТИ

Нагадуємо, що спливає строк  для безкоштовного приведення статутів товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність до вимог законодавства

17.06.2018 набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - Закон).
Законом встановлено вимоги, зокрема щодо відомостей, які мають бути зазначені у статуті товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю (далі - товариства).

Відповідно до пункту 3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону протягом року з дня набрання чинності цим законом положення статутів товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим законом.

Згідно зі статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон 2) у разі якщо законами визначено строк для приведення у відповідність до них, адміністративний збір не справляється при внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих документів, у строк, визначений цими законами.

Відповідно до пункту п'ятого глави восьмої Закону товариства звільняються від адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

В подальшому, згідно з статтею 36 Закону 2 за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зокрема товариства, справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з частиною п'ятою статті 11 Закону у статуті товариства зазначаються відомості про: повне та скорочене (за наявності) найменування товариства; органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень; порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Крім того, частиною шостою статті 11 Закону встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Такими відомостями можуть бути, зокрема положення, що стосуються:
надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв'язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15 Закону); 
порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18 Закону);
порядку реалізації переважного права учасників товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства (ст. 20 Закону); 
відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21 Закону); 
виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26, 27 Закону);
проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41 Закону).

Рекомендуємо керівникам та засновникам товариств привести зміст статуту товариства відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом тижня.