СКИНУТИ

Доходи районного бюджету за 9 місяців 2018 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету та інші дотації та субвенції становлять всього 477 039,7 тис.грн., що на 64 789,4 тис.грн. або на 15,7 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року ( факт за 9 місяців 2017 року – 412 250,3 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах одержаноу сумі 140 442,9 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі 180 450,1 тис.грн, що складає 77,8 % виконання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 34 516,0 тис.грн. більше (факт за 9 місяців 2017 року – 105 926,9 тис.грн.) ;
  • субвенцій з державного бюджету отримано у сумі 314 633,9 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 422 128,0 тис.грн., що складає 74,5 відсотка, у тому числі:

-  освітня субвенція надійшла у сумі – 88 407,6 тис.грн., що складає 76,5 відсотки затвердженого плану на рік (115 565,6 тис.грн);

- медична субвенція – 40 966,9 тис.грн., що складає 81,2 відсотка затвердженого плану на рік (50 440,9 тис.грн.);  

- субвенції на соціальний захист населення у сумі 168 236,9 тис.грн., що складає 72 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (233 640,1 тис.грн.);

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 1 267,00 тис.грн. при плані затвердженому на рік (1 677,7 тис.грн.) або 75,5 відсотка виконання;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі – 749,6 тис.грн. або 81,9 % виконання ( план – 915,1 тис.грн);

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла у сумі 4 777,2 тис.грн., при плані на рік – 6 205,2 тис.грн. , що становить 77,0 % виконання;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок від повідної субвенції з державного бюджету у сумі 2 075,2 тис.грн., при плані на рік – 2 357,4 тис.грн., що становить 88,0 % виконання;

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 7 763,6 тис.грн., при плані на рік – 10 600,0 тис.грн., що становить 73,3 % виконання.

- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 389,9 тис.грн., при плані на рік – 726,0 тис.грн., що становить 61,2 % виконання.

  • дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 19 419,6 тис.грн., що складає 67,5 % затвердженого плану на рік з урахуванням змін ( 28 769,6 тис.грн.) ;
  • інші дотації з місцевого бюджету, одержано у сумі 653,7 тис.грн.;
  • субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшла у сумі 654,9 тис.грн., при плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 1 070,0 тис.грн., що становить 61,2 % виконання;
  • інші субвенції з місцевих бюджетів (обласного, Оноківського, Коритнянського сільських та бюджету Баранинської ОТГ), надійшло коштів у сумі 733,7 тис.грн.. при річному плані з урахуванням змін 2 179,4 тис.грн., що становить 33,7 відсотка, а саме з обласного бюджету отримано по загальному та спеціальному фондах у сумі 434,9 тис.грн.; від Оноківської сільської ради надійшли кошти іншої субвенції у сумі 10,0 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для ремонту оноківської ЗОШ І-ІІІ ступеню; від Коритнянської сільської ради надійшли кошти у сумі – 12,0 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту класних приміщень Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ступеню ; від Баранинської ОТГ надійшли кошти іншої субвенції у сумі 276,8 тис.грн., для надання первинної медичної допомоги населенню району та за наданні соціальні послуги.

До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло платежів в сумі 132 302,6 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін – 169 796,6 тис.грн., що складає 77,9 % виконання.У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактично надійшло на 30 625,5 тис.грн., більше відповідних платежів.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 131 748,2 тис.грн., при уточненому річному плані 168 971,5 тис.грн., що становить 78 % виконання.У порівнянні з 2017 роком надходження даного податку зросли на   30 676,4 тис.грн.

До районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності районної ради у сумі 367,1 тис.грн., при уточненому річному плані 525,9 тис.грн., що становить 69,8 % від річного затвердженого плану.

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 37,4 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 1,3 тис.грн.; від Ужгородського районного Центру ПМСД стягнення (відшкодування реструктуризованої заборгованості за комунальні послуги) з гр.Довгополої О.І. згідно договору № 1 від 15.09.2016 року – 5,9 тис.грн.; повернення коштів до районного бюджету, згідно довідки зустрічної звірки Управління західного офісу держаудитслужби від ФОП Мордована О.В.- 2,1 тис.грн.; поверення завищеної вартості робіт від Кавка О.В., згідно матеріалів ревізії – 9,0 тис.грн.; повернення згідно акту ревізїї від Селюченко В.М. – 3,9 тис.грн., Заруцький С.П.- 2,7 тис.грн. та Король М.М. – 4,8 тис.грн.; повернення коштів минулих бюджетних періодів (Ужгородська районна рада) -0,2 тис.грн.; повернення в бюджет коштів які надійшли за земельний податок – 7,5 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло платежів, включаючи власні надходження бюджетних установ, всього у сумі 8 140,3 тис.грн. при уточненому плані на рік у сумі 10 653,5тис.грн., що складає 76,4 відсотка.Власні надходження бюджетних установ виконано у сумі 8 110,2 тис.грн., що займають 99,6 % питомої ваги всіх надходжень до спеціального фонду районного бюджету.У порівнянні з відповідним періодом минулого року вказані надходження зросли на 3 864,1 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва поступили у сумі 30,1 тис.грн. при затвердженому плані на рік – 25,2 тис.грн. або 119,4 % виконання затвердженого плану на рік.

Видатки районного бюджету за 9 місяців 2018 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 452 939,1 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 416 004,5 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 36 934,6 тис. грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Так, за відповідний період, разом із цільовими субвенціями з державного бюджету вони склали 173 491,5 тис.грн, або 41,7 %, фінансування установ і закладів освіти – 27,8 % або 115 745,5 тис.грн., та охорони здоров`я – 13,2 % або 54 788,8 тис.грн.

За 9 місяців 2018 року із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 358 400,3 тис.грн. або 86,2 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 124 301,7 тис.грн., що складає 29,9 відсотків загальної суми видатків.

За вказаний період районними бюджетними установами фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 4 687,4 тис.грн., закуплено продуктів харчування 2 053,9 тис.грн., медикаментів 3,8 тис. грн., використано на соціальне забезпечення населення району 171 219,7 тис.грн.

Виконання районних програм за 9 місяців 2018 року склало 12 550,6 тис. грн., при уточненому плані за рік 27 685,7 тис. грн., що становить 45, 3 %.

Станом на 01.10.2018 року дебіторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету складає 1,3 тис. грн., а саме по Ужгородській районній раді (прострочена) по оплаті за вивіз сміття та електроенергію у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету станом на 01.10.2018 р. становить - 8 615,4 тис.грн. по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації і виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, а саме :

273,9 тис. грн. –  надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства;

8 139,9 тис. грн. - субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

201,6 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, заборгованість зареєстрована в УДКСУ в Ужгородському районі та може бути погашена з районного бюджету лише за рішенням судових органів.  

Станом на 01.10.2018 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом районного бюджету складає 14,4 тис.грн., а саме: по КЗ «Ужгородська районна лікарня» заборгованість з податку на додану вартість, яка виникла відповідно до статті 200 Податкового кодексу України.

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом районного бюджету станом на 01.10.2018 р. – відсутня.