СКИНУТИ

Додаток

до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                                                                                                                                                                   

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест) до аналізу регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації”

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.08.2018 року по 31.08.2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робоча зустріч

8

Визначення витрат часу та коштів на виконання вимог регулювання

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 529, у тому числі малого підприємництва – 63, мікропідприємництва – 466.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періо-дичні

Витрати за
п’ять років

Оцінка „прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

529

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

У середньому витрачається 0,5 години на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних заяв (середня заробітна плата по Ужгородському районі за місяць – 7867 грн., 22 робочі дні - 357,60 грн.

зарплата за 1 день (8 годин):

(7867:22:8)*0,5=22,35 грн.

22,35 грн.

-

111,75грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

У середньому 2,5 години

(середня заробітна плата по Ужгородському районі за місяць – 7867 грн., 22-робочі дні – 357,59 грн., зарплата за 1 день (8 годин) або 44,70 грн. (за 1 годину): (7867:22:8) х 1 = 44,70 грн.

-підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

(44,70 х 1,5 = 67,05 грн.);

- подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

(44,70 х 0,5 =22,35 грн.);

-                     отримання результату наданняпослуги у Центрі – 0,5 години

(44,70 х 0,5 =22,35 грн.);

Разом: 67,05 грн. + 22,35 грн. + 22,35 грн. = 111,75 грн.

111,75 грн.

-

558,75

грн.

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури

-

-

-

14

Разом, гривень

134,10

-

670,50

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

529

16

Сумарно, гривень

70938,90

 

354694,50

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Орган виконавчої влади, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Ужгородська районна державна адміністрація Закарпатської області

(назва органу) 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання, гривень

  1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

  1. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

  1. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

  1. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

  1. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

 

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

Розрахунки в середньому на 1 послугу:

- надання консультаційних послуг - 0,2 год.;

-прийняття вхідного пакету документів адміністратором – 0,2 год.;

-передача та отримання результатів розгляду надання послуг – 0,10 год.

-передача результату надання адміністративних послуг – 0,10 год.

(Середня заробітна плата одного спеціаліста (адміністратора) Центру за місяць – 6496,74 грн.,                         22 - робочі дні, 295,31 грн. за день (8 годин) або

36,91 грн. (за 1 годину):(6496,74:22:8) х 1 = 36,91 грн.

(0,6 х 36,91 = 22,15 грн.)

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

93738,80грн.

   

Разом за рік

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

93738,80

грн.

Сумарно за п’ять років

0,6 год.

22,15 грн.

(за 0,6 години)

7

529

468694,00 грн.

Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд-ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

70938,90

354694,50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

70938,90

354694,50

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

93738,80

354694,50

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

93738,80

3354694,50

  1. На підставі аналізу витрат, наведених у попередніх таблицях, розроблення коригуючих заходів для суб’єктів малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

Начальник центру надання

адміністративних послуг Ужгородської

районної державної адміністрації                 М. МИКУЛЬЦЯ