СКИНУТИ

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації”

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та  з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації”.

Назва регуляторного акту: проект розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації”.

Розробник документа: центр надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації.

Контактний телефон: 0664187704

І. Визначення та аналіз проблеми

Для отримання адміністративних послуг у суб’єктів господарювання та населення виникає багато незручностей, вони вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоюючи черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

З метою вирішення проблемних питань, відповідно до статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 „Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, від 22 вересня 2016 року № 652 „Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, виникла необхідність розробки проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державно адміністрації”.

Необхідність прийняття даного акта дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Ужгородської районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- місцезнаходження працівників органів, які надають адміністративні послуги в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;

- необхідність одержувачу послуг здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги;

- необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації різних організацій для отримання кінцевого результату при наявності різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги, щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Проблеми, які планується розв’язати, неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів. Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів з їх відсутністю.

Впровадження даного регуляторного акта є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на забезпечення зручних та сприятливих умов суб’єктів господарювання для отримання в ЦНАП необхідних, встановлених переліком адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

II. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних та сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг на території Ужгородського району.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації (далі – центр) – адміністраторів центру, територіальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні та організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі та забезпечить:

- можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг/ послуг дозвільного характеру в одному приміщенні за принципом „єдиного вікна” у чітко визначені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

- вільний доступ суб’єктами господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.

Надасть можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів - суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час.

Запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищити якість їх надання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Розглянуто наступні альтернативні способи досягнення встановлених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання прийняття регуляторного акта

Альтернатива введення в дію запропонованого акта є актуальною та дозволить досягти встановлених цілей. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики та потребам у розв’язанні визначеної проблеми в цілому. Крім того це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Залишення ситуації без змін та відмова від регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки у такому випадку центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, незручною для суб’єктів звернення та суперечить чинному законодавству.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Прийняття акта:

забезпечить відкритість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

мінімізація корупційної складової;

оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

формування у суспільстві позитивного іміджу влади.

В середньому на організацію надання однієї адміністративної послуги адміністратор центру витрачає 0,5 години, яка згідно М-Тесту складає – 22,35 грн.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Доступність та зручність (місце розташування, режим роботи центру), неупередженість та справедливість, відкритість та прозорість процесу надання адміністративних послуг, оперативність та своєчасність їх надання, доступність та зручність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

Належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв, тощо), утому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами).

Чітке визначення переліку документів, необхідних для відповідної адміністративної послуги, отримання адміністративних послуг в одному приміщенні; мінімізація часу на очікування в черзі; мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги; можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги; контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги; отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання; вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування; встановлення однозначних, прозорих вимог у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності заявників перед законом.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Кількість суб’єктів господарювання, у тому числі суб’єктів малого підприємництва, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта – 529 ( за даними Головного управління статистики у Закарпатській області)

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

-

-

63

466

529

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків по Закарпатській області*

-

-

11,91

88,09

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

 

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Встановлення мінімальної кількості однозначних, прозорих процедур у сфері надання адміністративних послуг, досягнення рівності всіх заявників перед законом.

На процедуру організації та отримання адміністративної послуги суб’єкта малого підприємництва витрачають 2,5 години, що згідно М-тесту складає 111,75 грн.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки проблема залишається невирішеною.

Відсутні.

               

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

4

Ця альтернатива забезпечує досягнення визначених цілей та повністю сприяє вирішенню проблеми. Проблеми більше існувати не буде.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

1

Проблеми продовжують існувати

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Вирішення проблеми

Немає

Створення для споживачів адміністративних послуг ефективного механізму доступу до адміністративних послуг, прозорості процедури та легкості отримання результату.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Немає

Немає

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей неможливе, так як на місцевому рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників центру ‒ адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у центрі.

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

акта

Альтернатива 1

Забезпечення регулювання

Прийняття акта вирішує проблему у сфері надання адміністративних послуг

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Альтернатива 2

Відсутність регулювання

Неприйняття акта не вирішує проблеми у сфері надання адміністративних послуг

Падіння рейтингу району у сфері надання адміністративних послуг, збільшення кількості звернення громадян.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

V. Механізми розв’язання проблеми, відповідні заходи

Прийняття проекту розпорядження та його реалізація сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.

Проблема вирішується шляхом прийняття проекту розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації „Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації” та виконання всіх інших заходів, передбачених Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністраторів центру та представників суб’єктів надання адміністративних послуг при організації надання адміністративних послуг.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні чи юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

Розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Питома вага суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта складає 100 %.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни   в разі   необхідності   після   відстеження  результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта визначено наступні показники:

Розмір надходження до бюджету

Прийняття цього розпорядження не впливатиме на розмір надходжень до бюджету

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється це розпорядження

Дія розпорядження поширюватиметься на 529 суб’єктів підприємництва

Час та кошти, витрачені державою та суб’єктами господарювання на реалізацію регуляторного акта

На процедуру отримання первинної інформації про вимоги регулювання витрачається в середньому 0,5 год., вартість цих 0,5 год. складає 22,35 грн. На процедуру організації виконання вимог регулювання в середньому витрачається 2,5 години, вартість яких складає 111,75 грн. На інші адміністративні процедури витрачається сумарно 0,6 години, вартість яких складає 22,15 грн.

Рівень проінформованості

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження достатній, оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному сайті Ужгородської районної державної адміністрації ‒www.uzh-rda.gov.ua.

Кількість скарг щодо діяльності робочого органу

Не передбачається.

Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр та кількість часу, необхідного адміністратору для розгляду справи

В середньому за місяць Центром надається 850 адміністративних послуг. Витрати часу державного органу на процедуру отримання адміністративних послуг в середньому 0,6 години.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на основі аналізу даних, отриманих шляхом моніторингу, який включатиме в себе:

- кількість наданих адміністративних послуг, у тому числі дозвільних (погоджувальних) процедур в розрізі суб’єктів їх надання;

- кількість суб’єктів звернень в розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;

- витрати часу на отримання адміністративних послуг;

- відповідність термінів надання адміністративних послуг визначеним у стандартах адміністративних послуг.

Базове, повторне та періодичне відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після прийняття з використанням показників результативності у формі звіту.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Начальник центру надання адміністративних послуг
Ужгородської районної державної адміністрації                                               М. МИКУЛЬЦЯ