СКИНУТИ

Відповідно до положення про відділ містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації   основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

З метою визначення стратегії розвитку району Державним підприємством Державний інститут проектування міст «Містопроект» (Львів) розроблений Проект «Схема   планування    території    Ужгородського району» (далі Схема).

Проект отримав схвалення архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації. Після доповнень до проекту приміської зони м.Ужгород, врахування зони прикордонного співробітництва, розробки заходів з реалізації Схеми (у пояснювальній записці), проект Схеми був направлений у ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» м. Київ для проведення державної експертизи.

На теперішній час інститут «Містопроект"» (Львів) виправляє зауваження державної експертизи. На Програму «Схема   планування    території Ужгородського району» виділено було 246 870,00 грн., в тому числі, 113 245,00 грн. за рахунок державного фонду регіонального розвитку. На проведення державної експертизи виділено 31 400,00 грн.

З прийняттям Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання міс­тобудівної діяльності» одним із основним завдань відділу є сприяння оновленню топогеодезичного знімання та розроблення генеральних планів населених пунктів, більшість яких була розроблена в період з 1967 по 1985 роки. Термін дії таких генпланів у 2011 році закінчився.

Через недостатність фінансування у 2013 році рішеннями сесії Середнянської селищної, сільських рад існуючі генеральні плани, термін дії яких закінчився, а перспективні завдання розвитку не повністю реалізовані, визнані придатними для подальшого використання.

На теперішній час із 65 населених пунктів району тільки два населені пункти:  с.Кінчеш та с.Барвінок не мають затверджених генеральних планів.

Починаючи з 2004 року розроблені генеральні плани с.Минай, с.Соломоново, с.Гута, с.М.Селменці, мікрорайону «Горяни» с.Великі Лази, ПДП центральної частини смт.Середнє.

У період з 2011 до 2018 року відповідно до чинного законодавства розроблені (оновлені) генеральні плани (М 1:5000): с.Ратівці, с.Невицьке, с.Сторожниця, с.Оноківці, с.Гайдош, с.Лінці, с.Кибляри, с.Оріховиця, с.Холмок (М 1:2000); та генеральні плани поєднані з детальними планами (М1:2000) с.Ярок, с.Стрипа, с. Концово, с.Довге Поле, с.Нижнє Солотвино, с.Руські Комарівці, с.Дубрівка, с.Худльово.

Продовжуються роботи з розроблення генеральних планів с.Барвінок та с.Розівка.

Проекти генерального плану с.Кінчеш та с.Коритняни подані на повторний розгляд архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації.

Прийняті рішення про розроблення генеральних планів с.Пацканьово, с.Минай.

З метою уточнення положень генеральних планів населених пунктів, планувальної структури та функціонального призначення території, відведення земельних ділянок, розробляються детальні плани території в межах та за межами населених пунктів.

За перше півріччя  2018 року відділом:

- розглянуто заяв щодо надання будівельних паспортів - 165 ( в тому числі надано - 141)

- розглянуто заяв щодо надання містобудівних умов і обмежень - 31 ( в тому числі надано - 19)

     - надано висновків про погодження (листів) щодо відведення земельних ділянок - 602

- підготовлено проектів розпоряджень - 22

- проведено архітектурно-містобудівних рад -5

- розглянуто звернень та скарг громадян – 34

З метою створення належних умов для забезпечення житлом окремих категорій громадян, які проживають в Ужгородському районі, розроблена Комплексна соціально-економічна програма забезпечення молоді, учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб житлом в Ужгородському районі   на 2018 − 2022 роки, яка затверджена рішенням Ужгородської районної ради від 01.12.2017. Станом на 01.07.2018 року на Програму виділено 3 млн. 220 тис.грн., в т.ч. з районного бюджету 1млн. 20 тис.грн. (850 тис.грн. по загальному фонду і 220 тис.грн. по спеціальному). Кредити надані 56 особам. 100 тис.грн. виділено учаснику АТО (с.Сторожниця).

Відповідно   до   листів   Закарпатської   облдержадміністрації 05.02.2013 № 490/06-11, 03.04.2013 № 06-17/924   відділ регулярно веде моніторинг будівництва об’єктів промислового виробництва  та інженерно-транспортної  інфраструктури; залучення і використання коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів.

Відділ бере участь у роботі комісії з розгляду звернень з питань містобудуваннятараціональноговикористання земель за межами населених пунктів на території району та постійно діючої комісії з реалізації районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки.

На виконання розпорядженням голови райдержадміністрації 24.01.2017 № 06-17/159 була утворена робоча група з обстеження місць розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів району та проведена інвентаризація об’єктів зовнішньої реклами, встановлених за межами населених пунктів району. В серпні цього року проведена повна інвентаризація розміщення зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг державного значення.

Також відділом проведений аналіз відповідності розміщення об’єктів громадської та житлової забудови генеральним планам населених пунктів відповідно до листа   Закарпатської облдержадміністрації 07.09.2017№5676/06-11.

На виконання розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 11.09.2017 № 469 «Про обласну постійно діючу комплексну робочу групу із забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, а також будівель адміністративного призначення» відділ у складі комісії проводив обстеження об’єктів соціальної інфраструктури населених пунктів району. За результатами проведених обстежень було визначено об’єкти що потребують обстеження технічного станущодо надійності та безпеки їх експлуатації. З метою проведення вищезазначеного обстеження, відділом містобудування та архітектури розроблена Програма щодо обстеження технічного стану об’єктів соціальної інфраструктури та будівель адміністративного призначення на території Ужгородського району на 2018-2019 роки, яка схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації 11.06.2018 №264 та затверджена двадцять четвертою сесією сьомого скликання Ужгородської районної ради від 12.07.2018 № 396.

«Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Ужгородського району на 2014-2018 роки» затверджена розпорядженням голови районної держадміністрації від 11.03.2014 № 63 та рішенням шістнадцятої сесії шостого скликання (шосте пленарне засідання) Ужгородської районної ради від 15.07.2014 № 480.

На виконання Законів України “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, програми “Розроблення та оновлення містобудівної документації на території Ужгородського району”, з метою створення бази для містобудівного кадастру відділом проведена повна інвентаризація топогеодезичного знімання 1:2000 та М 1:5000 виконаного у відповідності до чинного законодавства та розроблених генеральних планів, детальних планів території населених пунктів, ДПТ за межами населених пунктів.

У 2017 році відділу закуплено компюторну техніку та програмне забезпечення(програма Digitals) на загальну суму 34 650,00 грн.

На основі програмиDigitals у зібрані топогеодезине знімання слідуючих населених пунктів: с.Ярок, с.Стрипа, мікр.Горяни, с.Ратівці, с.Дубрівка, с.Лінці, с.Гайдош, с.Кибляри, с.Худльово, с.Нижнє Солотвино, с.Р.Комарівці, с.Селменці, смт.Середнє, с.Минай, с.Оноківці, с.Барвінок, с.Оріховиця, с.Розівка.

На виконаннярозпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 17.07.2018 №457 „Про забезпечення виконання заходів із створення та впровадження системи містобудівного кадастру Закарпатської області” головного спеціаліста відділу Хусаінову Т.В. призначено відповідальною за ведення містобудівного кадастру.

З метою облаштування робочого місця відповідальної особи за веденн містобудівног8о кадастру в районі відділу необхідно профінансувати:

- програмне забезпечення ArcGISDesktopBasicSingleUseLicenseв сумі 25200,00 грн., згідно технічних вимог з облаштування робочого місця для підключення до системи містобудівного кадастру Закарпатської області;

- комплектуючі, необхідні для підключення комп’ютера до системи містобудівного кадастру в сумі 13780,00 грн., згідно з технічними вимогами облаштування робочого місця.
Всього на суму 38980, 00 грн.

Крім того, з метою забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до статей 17 і 19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України „Про доступ до публічної інформації", містобудівна документація буде публіковатися з використанням веб-ресурсу pmap.minregion.gov.ua.

Сільським радам регулярно надаються роз’яснення стосовно розроблення містобудівної документації, порядку проведення громадських слухань, надання містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок. Питання , що стосуються змін у містобудівному законодавстві обговорюються на нарадах із сільськими головами при голові державної адміністрації.

Актуальним залишається питання фінансування Середнянською селищною і сільськими радами розроблення (оновлення) генеральних планів.

Адже, згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани повинні розроблятися на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі, як просторово орієнтованій інформації в державній системі координат на паперових та електронних носіях, з урахуванням даних земельного кадастру.

Відділ вважає, що в першу чергу, необхідно розробити генеральні плани смт.Середнє, с.Велика Добронь, с.Баранинці. А також таких населених пунктів як с.Часлівці, с.Сюрте, с.Тийглаш, де генеральні плани були розроблені до поділу сільських рад.