СКИНУТИ

Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації є забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань.

Основними законодавчими актами, якими керується у своїй роботі посадові особи та працівники райдержадміністрації у сфері розгляду звернень є: Конституція України, Закон України „Про звернення громадян”, Указ Президента від 7 лютого 2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та Інструкція з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Реалізуючи вимоги вищеназваних законодавчих актів, систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня цієї роботи, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни до державних органів влади, а також постійний аналіз, узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та усунення причин, що породжують звернення.

Сектором роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації постійно аналізується надходження звернень, підводяться підсумки роботи щодо їх розгляду. Стан роботи зі зверненнями громадян проаналізовано за підсумками  І кварталу 2018 року.

Так, на виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 та заходів зазначених у розпорядженнях голів Закарпатської обласної та районної державних адміністрацій на кожне півріччя розробляються та затверджуються графіки: особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, в тому числі виїзні. Розроблено графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад та графік звітування голів виконавчих комітетів Середнянської селищної та сільських рад перед головою райдержадміністрації щодо роботи зі зверненнями громадян.

Відповідно до вимог пунктів 1.9 та 6.1 Указу Президента України від 7 лютого 2008 № 109/2008головою райдержадміністрації затвердженографік прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації та графік роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади”. Окремо затверджувалися графіки виїзних прийомів.

Щодо абзацу 9 пункту 1 зазначеного Указу в райдержадміністрації функціонують телефони „гарячої лінії” (тел. 61-55-09) та пряма телефонна лінія „Запитай у влади” (тел. 61-29-17).

Про дні, години, номери телефонів, за якими можна поспілкуватися з відповідною посадовою особою, мешканці району повідомляються заздалегідь через засоби масової інформації.

Відповідно до вимог чинного законодавства про звернення громадян щороку на засіданнях колегій державної адміністрації розглядаються питання роботи із зверненнями. Так, в січні 2018 року розглянуто питання „Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2017 року”.

Протягом І півріччя 2018 року на адресу голови Ужгородської районної державної адміністрації надійшло 684 індивідуальних та колективних звернень, що на 197 менше ніж в аналогічному періоді 2017 року. Серед них індивідуальні становлять 97 % або 665 а колективні 3 % або 19.

Серед авторів звернень, які зазначили свій соціальний стан, категорію та стать, протягом аналізованого періоду звернулось за:

- соціальним станом: пенсіонери – 195, учасники АТО –172; працівники бюджетної сфери – 2, безробітні – 5;

- категоріями: інваліди різних нозологій – 43 (інваліди І групи – 6, інваліди ІІ групи – 24, інваліди ІІІ групи – 13), багатодітні сім’ї - 12;

- статтю: 388 жінок та 265 чоловіків.

   На особистих прийомах у голови та заступників голови державної адміністрації отримано 10 звернень.

Основну частину звернень, що надійшли в райдержадміністрацію, становлять заяви - 96 %, скарги - 4 %.

Протягом зазначеного періоду заявниками піднято 876 питань різної тематики.За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це: питання соціального захисту – 346 або 53%, земельні питання – 129 або 19%, надання дозволу на розпорядження майном, яке належить неповнолітнім, встановлення опіки, позбавлення батьківських прав та інше – 33 звернення або 5%, питання житлово-комунального господарства – 20 або 3%, питання транспорту – 9 або 2%, питання освіти – 16 або 2% від загальної кількості та інші.

Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Худлівської (76), Холмківської (53), Оноківської (43), Середнянської селищної (35), Р.Комарівської (33), Кам’яницької (28) сільських рад. 93 звернень отримано від жителів м. Ужгород.

Серед загальної кількості є звернення, які надійшли безпосередньо на адресу райдержадміністрації (504 або 74%), а є такі, які надійшли через інші організації (180 або 26 %).

Так, від облдержадміністрації до райдержадміністрації надійшло на розгляд 14 звернень.

Найбільша кількість звернень громадян розглянута управлінням соціального захисту населення – 51 %, юридичним відділом – 21%, службою у справах дітей – 10%, відділом інфраструктури та житлово-комунального господарства - 6%, відділом економічного розвитку та торгівлі – 5%, відділом містобудування та архітектури – 3%, відділом освіти, молоді та спорту – 1 %, відділом охорони здоров’я – 1% від загальної кількості. Решта звернень розглянуті іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Питання, підняті заявниками у своїх зверненнях, керівництвом райдержадміністрації та працівниками її структурних підрозділів у 60% - вирішено позитивно, 32% - надано кваліфіковані роз’яснення, 6% - вирішені не на користь заявників або не вирішені взагалі через відсутність у районної державної адміністрації повноважень у вирішенні відповідних питань, 1 % - надіслані за належністю в інші організації.

Також райдержадміністрацією проводиться робота з реєстрації та розгляду звернень громадян, з якими вони звертаються на урядову „гарячу лінію” та Державну Установу Закарпатський обласний контактний центр.

Так, протягом зазначеного періоду зареєстровано 161 звернення.

Питання, з якими звертаються громадяни на вищевказану лінію, в основному, пов’язані із наданням консультацій щодо оформлення різних видів соціальних допомог, забезпечення безкоштовними ліками та інші.

На ці звернення державна адміністрація протягом 15 днів письмово надає громадянам вичерпні відповіді.

Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті у встановлені законодавством строки, заявникам надані письмові відповіді.

Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог законодавства про звернення громадян.