СКИНУТИ

 І.Доходи.

Доходи місцевих бюджетів району по загальному і спеціальному фондах, включаючи офіційні трансферти (дотацію та субвенції з Державного та місцевих бюджетів) за І півріччя 2018 року становлять 439 449,9 тис.грн., що складає 55,9 % виконання плану затвердженого на рік з урахуванням змін ( 785 857,2 тис.грн.), в тому числі:

  • платежів по загальному та спеціальному фондах (з врахуванням власних надходжень бюджетних установ) одержано у сумі 150 185,6 тис.грн., при затвердженому річному плані з урахуванням змін – 260 419,7 тис.грн., що складає 57,7 % виконання;
  • субвенцій з державного бюджету отримано у сумі 242 289,8 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 425 156,3 тис.грн., що складає 55,9 відсотка, у тому числі:

-  субвенції на соціальний захист населення у сумі 130 306,2 тис.грн., або 55,1 відсотка плану затвердженого на рік з урахуванням змін (236 640,1 тис.грн.);

-  освітня субвенція надійшла у сумі – 71 188,3 тис.грн., що складає 61,6 відсотки затвердженого плану на рік (115 565,6 тис.грн);

-  медична субвенція – 27 311,4 тис.грн., або 59,0 відсотка затвердженого плану на рік (46 259,1 тис.грн.);    

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 856,3 тис.грн., при плані затвердженому на рік (1677,7 тис.грн.) або 51,0 відсотка виконання. ;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі – 583,7 тис.грн. або 63,8 % виконання (план – 915,1 тис.грн.);

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції надійшла у сумі 2 626,3 тис.грн., при плані затвердженому на рік 4 936,1 тис.грн., що становить 53,2 % виконання;

-  субвенція на здійснення переданих видатків с сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла у сумі 3 349,5 тис.грн., при плані на рік – 6 205,2 тис.грн., що становить 54,0 % виконання;

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 1 228,6 тис.грн., що становить 52,1 відсоток виконання плану на рік ( 2 357,4 тис.грн.);

- субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 4 839,5 тис.грн., що становить 45,7 відсотка (уточнений план на рік -10 600,0 тис.грн.);

  • дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 12 227,1 тис.грн., що складає 42,5 відсотка затвердженого плану на рік з урахуванням змін ( 28 769,6 тис.грн.);
  • інші дотації з районного бюджету низовим на утримання закладів освіти та культури, профінансовано у сумі 25 805,5 тис.грн, при річному плані 50 855,3тис.грн.;
  • субвенції з районного бюджету сільським на виконання інвестиційних проектів (на реконструкцію та будівництво об’єктів) профінансовано у сумі 1 914,3 тис.грн. при затвердженому плані на рік – 4 785,0 тис.грн., що становить 40,0 % виконання;
  • субвенції з районного бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (на добудову Червонівської ЗОШ) профінансовано у сумі 10,0 тис.грн., при затвердженому плані 350,0 тис.грн.;
  • субвенція з районного бюджету низовим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшла у сумі 2 992,5 тис.грн., при плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 8 776,0 тис.грн., або 34,1 % виконання;
  • інших субвенції з місцевих бюджетів отримано у загальній сумі 4 025,1 тис.грн., з яких 250,4 тис.грн. з обласного бюджету, 3 475,9 тис.грн. з районного бюджету та 298,8 тис.грн. від Баранинської ОТГ , Оноківської та Коритнянської сільських рад, при плані на рік з урахуванням змін – 6 745,3 тис.грн., що становить 59,7% виконання.

Основним бюджетоутворюючим податком, питома вага якого становить 62,1 % від усіх надходжень загального фонду зведеного місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб.

Податок та збір на доходи фізичних осіб по зведеному бюджету району за І півріччя 2018 року виконано на 107,5 % (при плані – 78 563,9 тис.грн. надійшло – 84 472,8 тис.грн.).

Другим по питомій вазі у загальній сумі надходжень зведеного місцевого бюджету району залишається акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

За І півріччя 2018 року фактично поступило до сільських та Середнянського селищного бюджетів всього акцизного податку у сумі 18 826,6 тис.грн., при плані 19 085,9 тис.грн., що становить 98,6 % недовиконання або до плану недопоступило 259,3 тис.грн. Одною з причин є зменшення обсягів реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Плати за землю за І півріччя 2018 року надійшло 13 638,6 тис.грн. при плані 11 499,2 тис.грн., що складає 118,6 % виконання або понад план надійшло 2 139,4 тис.грн., в основному за рахунок поступлень від плати за землю від фізичних осіб.

Фактичні надходження єдиного податку за І півріччя 2018 року становлять 16 061,4 тис.грн. при плані – 14 340,2 тис.грн., перевиконання склало 112,0 % або понад план поступило 1 721,2 тис.грн. За усіма видами надходжень єдиного податку також спостерігається перевиконання запланованих показників.

Загальна сума поступлень плати за надання інших адміністративних послуг за І півріччя 2018 року становить 1 050,7 тис.грн., з яких 1019,9 тис.грн надійшли до бюджету Оноківської сільської ради. Це кошти, які надходять від відділення державної карантинної інспекції на території Оноківської сільської ради.

Аналіз виконання дохідної частини по платежах загального та спеціального фонду бюджету (без власних надходжень бюджетних установ) Ужгородського району за І півріччя 2018 року подано в додатку 1.

До загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за І півріччя 2018 року надійшло платежів у сумі 136 109,2 тис.грн., при плані на звітний період – 126 078,8 тис.грн., що складає 108,0 % виконання, понад план поступило платежів у сумі 10 030,4 тисяч гривень.

Із 30 місцевих бюджетів району 5 сільських бюджетів не виконали планові показники за доходами загального фонду. Серед яких виконання менше 85% плану на І півріччя 2018 року спостерігається за Есенським сільським бюджетом (76,2 % виконання) або недоотримано 79,5 тис.грн., у зв’язку із недопоступленням земельного податку з юридичних осіб та єдиного податку з фізичних осіб, Дубрівським сільським бюджетом (82,6% виконання) або недоотримано 239,3 тис.грн., у зв’язку із недопоступленям акцизного податку, Кам’яницьким сільським бюджетом (83,1 % виконання) або недоотримано 327,7 тис.грн., у зв’язку із невиконанням показника по земельному податку та орендній платі за землю з юридичних осіб. Одною з причин невиконання Есенською та Кам’яницькою сільськими радами надходжень є встановлення з 1 січня 2018 року особливостей оподаткування платою за землю земельні ділянки надані для залізниць у межах смуг відведення у розмірі 25% податку, що сплачувався у попередньому бюджетному періоді.

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України вказаним сільським радам, листом фінансового управління райдержадміністрації від 16.07.2018 № 03-12/430, було рекомендовано, вжити заходи щодо дотримання ними бюджетного законодавства в частині внесення змін у розпис загального фонду місцевих бюджетів.

Виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району в розрізі сільських та Середнянського селищногобюджетів за І півріччя 2018 року подано в додатку 2.      

До спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району, за І півріччя 2018 року, надійшло платежів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) в сумі 5 309,9 тис.грн., при уточненому плані на рік 3 487,9 тис.грн. Перевиконання зведеного річного затвердженого показника наявне внаслідок поступлень до бюджету розвитку протягом І півріччя 2018 року, а саме: від продажу земельних ділянок (при уточненому плані на рік 2599,6 тис.грн. фактично надійшло 4 104,4 тис.грн.), незаплановані поступлення надійшли до Великогеївської та Невицької сільських рад у загальній сумі 1 160,6 тис.грн. Також, надходженнями коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів (при плані на рік – 10,0 тис.грн., фактично надійшло 82,3 тис.грн.), незаплановані кошти надійшли по Оноківській, Холмківській та Коритнянській сільських радах у сумі 76,5тис.грн.

Виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів Ужгородського району за І півріччя 2018 року (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) подано в додатку 3.

Питання виконання місцевих бюджетів за 2017 рік та за І квартал 2018 року розглядались на колегіях райдержадміністрації та було прийнято відповідні рішення і розпорядження голова райдержадміністрації.

З метою якісного виконання місцевих бюджетів усіх рівнів протягом 2018 року розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.03.2018 № 86„Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2017 рік”, головам сільських та Середнянської селищної рад, рекомендовано забезпечити протягом 2018 року належний контроль за динамікою податкового боргу та спільно з органами державної фіскальної служби проводити відповідну роботу щодо скорочення податкового боргу за платежами до відповідного місцевого бюджету.

Протягом І півріччя 2018 року фінансове управління райдержадміністрації, щомісячно, отримує від департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації аналіз заборгованості за податковими зобов’язаннями платників по платежах місцевих бюджетів. Вказана інформація була доведена до органів місцевого самоврядування району листом фінансового управління 05.03.2018 року №03-12/130 для проведення аналізу податкової заборгованості у розрізі платників та вжиття відповідних заходів щодо скорочення боргу.

Фінансове управління райдержадміністрації, листом 05.03.2018 № 03-12/131 зверталась до Головного управління державної фіскальної служби України у Закарпатській області про надання інформації в розрізі платників Ужгородського району, за якими рахується податковий борг(недоїмка) за платежами до відповідних місцевих бюджетів. Згідно отриманої відповіді (лист Головного управління державної фіскальної служби у Закарпатській області 12.03.2018 №326/9/07-16-17-00-12), вказану інформацію не надано відповідно до підпункту 17.1.9 пункт 17.1 статті 17 та статті 21 Податкового кодексу України.

                                      ІІ. Видатки та заборгованість

 Видатки зведеного бюджету Ужгородського району за І півріччя 2018 року разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 370 921,9 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 335 906,2 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано – 35 015,7 тис.грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ і закладів освіти – 34,9% або  117 134,0 тис.грн.та охорони здоров`я – 11,1 % або 37 250,5 тис.грн.Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 6 місяців 2018 року разом із цільовими субвенціями з державного бюджету склали 134 298,0 тис.грн. або 40 % від загального обсягу видатків. Аналіз виконання видатків зведеного бюджету району за І півріччя 2018 року подано в додатку 4.

Виконання видатків, на утримання бюджетних установ за галузями в розрізі низових бюджетів за І півріччя 2018 року подано в додатку 5.

Проведеним аналізом використання коштів зведеного бюджету району, за даними казначейського звіту про виконання бюджету району станом на 01.07.2018 року, встановлено, що із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 283 882,4 тис.грн. або 84,5 відсотка від загальної суми видатків за цей період.На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітній період спрямовано 134 565,7 тис.грн., що складає 40,1 відсотки загальної суми видатків. Виконання захищених статей видатків в розрізі місцевих бюджетів за І півріччя 2018 року подано в додатку 6.

За звітній період бюджетними установами району спожито енергоресурсів та комунальних послуг на суму 8893,4 тис.грн., що складає 38,8 % від затверджених призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв поточного року.

На житлово-комунальне господарство ( в т.ч. благоустрій, утримання об’єктів комунальної власності) по спецфонду спрямовано 4902,9 тис.грн., при річному плані 8357,4 тис.грн. або на 58,7%,по загальному фонду – 5635,3 тис.грн. при річному плані 15019,0 тис.грн. або на 37,5%.

Бюджет розвитку місцевих бюджетів по галузі „Будівництво та регіональний розвиток” при річному плані 46 760,4 тис.грн. виконано в сумі 7 681,2 тис.грн або на 16,4%.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням вулиць і доріг разом по загальному та спеціальному фондах профінансовано у сумі 6 992,0тис.грн., або 18,8 % до уточненого річного плану (37 240,2 тис.грн.).

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди комунальних підприємств склали 890,0 тис.грн. або 82,6% до уточненого річного плану.

На охорону та раціональне використання земель передбачено видатків на 568,8 тис.грн., виконання становить 246,5 тис.грн. або 43,3%.

Кошти цільових фондів на охорону навколишнього природного середовища при уточненому планові на рік 386,1 тис.грн., виконано у сумі 47,2 тис.грн. або на 12,2 %.

Залишки по цільових коштах спеціального фонду на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.07.2018 року подано в додатку 7.

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року, складає 1 642,1 тис.грн. а саме:

- по загальному фонду 5,1 тис.грн. (прострочена) по Ужгородській районній раді за оплату за вивіз сміття, електроенергію, природній газ та земельного податку у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця;

- по спеціальному фонду 1 637,0 тис.грн., з них:

- 16,6 тис. грн. – по КЗ «Ужгородська районна лікарня» заборгованість з податку на додану вартість, яка виникла відповідно до статті 200 Податкового кодексу України.

- 4,8 тис.грн. по Сторожницькій сільській раді (прострочена) – будівництво ШПРГ та газопроводу низького тиску – заборгованість виникла за наслідками ревізії КРУ в Ужгородському, В.Березнянському, Перечинському районах та    м. Чоп з окремих питань фінансово – господарської діяльності в Сторожницькій сільській раді за 2007-2009 рр. Питання вирішується у судовому порядку;

- 146,0 тис. грн. по Дубрівській сільській раді – аванс за капітальний ремонт по благоустрою кладовища в с. Дубрівка, Ужгородського району;

- 422,3 тис. грн. по Соломонівській сільській раді – аванс за капітальний ремонт ДНЗ по вул. Яблунева,38 с. Соломоново, Ужгородського району;

- 438,9 тис. грн по Ірлявській сільській раді – аванс за капітальний ремонт сільських клубів в с. Андріївка та с. Ірлява Ужгородського району. Коригування;

- 99,5 тис. грн. по Кам’яницькій сільській раді – аванс на придбання водонапірної башти Рожновського;

- 56,7 тис. грн. по Киблярівській сільській раді – аванс по капітальному ремонту Гайдоського НВК (облаштування внутрішніх вбиралень).

- 26,0 тис. грн. по Худлівській сільській раді – аванс на будівництво водогону в с. Худльово Ужгородського району

- 426,2 тис. грн. по Холмківській сільській раді – аванс на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на площі Народній в с. Минай.

У порівнянні з початком 2018 року дебіторська заборгованість станом на 01.07.2018 року по загальному фонду зросла на 5,1 тис грн., по спеціальному фонду – на 1 608,5 тис грн.

Станом на 01.07.2018 року сума кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету складає 12 415,1 тис.грн., виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме :

439,6 тис. грн. –   надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

11 773,9 тис. грн. - субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

201,6 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян.

Заборгованість виникла у зв’язку з не поступленням субвенційних коштів з державного бюджету.

У порівнянні з кредиторською заборгованістю по загальному фонду на початок 2018 року, заборгованість станом на 01.07.2018 року зменшилась на 11 800,9 тис грн.